Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Постижения и предизвикателства

Постижения и предизвикателства

Позитронната емисионна томография, съчетана с компютърна томография – РЕТ/СТ, е най-бързо развиващата се образна технология в световен мащаб. С нейна помощ се получава уникално функционално-морфологично изображение, като се съчетават възможностите на сцинтиграфския функционален образ с анатомичното детайлизиране на находката от компютърната томография. Като краен резултат в редица случаи се подпомага ранната диагностика на различни онкологични заболявания, а при доказана патология се определя нейният стадий, онагледяват се рецидивите и метастазите. Така се дава възможност за взимане на адекватни решения за терапевтичния подход и определяне на прогнозата на болния. Съвременната методика бе въведена първо в УБ „Св. Марина” във Варна, а по-късно и в Александровска болница.

За читателите на „Форум Медикус” проф. Ирена Костадинова – национален консултант по нуклеарна медицина и началник на Клиниката по нуклеарна медицина в Александровска болница, коментира първите стъпки в приложението на тази хибридна образна технология у нас и актуалните проблеми при осъществяване на изследванията.

- През юли миналата година в нашата клиника успешно започнахме работа с хибридния образен скенер РЕТ/СТ. Всяка седмица получаваме по 3 доставки от необходимия за работата консуматив – маркирана с флуор глюкоза, като с всяка доставка можем да изследваме между 11 и 13 души. Така до момента с РЕТ/СТ скенера са изследвани над 800 души. Интересът на лекари и пациенти към диагностичните възможности, които предлага тази технология, както и броят на желаещите да се изследват посредством нея стават все по-големи. Това показва, че нашият РЕТ/СТ център е организиран добре, а екипът ни има високи професионални качества.

Искам да подчертая, че преди да започнем работа с новата апаратура, по проект, финансиран от Международната атомна агенция, всички шестима лекари от екипа специализирахме по прилагането на тази техника в рамките на 2-3 месеца във водещи центрове по нуклеарна медицина в Европа. Сега предстои още една специализация на наш колега. Допълнително обучение на практика се явява и екипната работа. Обсъждаме помежду си всеки интересен случай. С въвеждането на РЕТ/СТ скенера обемът на работа в клиниката се увеличи двойно при същия кадрови състав. Работният ни ден продължава дълго. Започваме рано сутрин – към 7 часа, за да успееем да разчетем максимално бързо резултатите в името на пациента, и често приключваме към 7-8 часа вечерта. Така напрежението е голямо, но изследванията увличат, защото виждаме, че представляват интерес за клиницистите и че помагаме на хората. Това ни радва и ни стимулира да работим.

В тази насока единственото, което би могло да се направи, е висококвалифицираните специалисти, които извършват тези изследвания, да получат по-адекватно допълнително финансово стимулиране. Все по-малко са младите лекари, желаещи да специализират нуклеарна медицина. Нашата специалност е високотехнологична и не позволява да работим частна практика. Това може би е основната причина младите хора да не проявяват интерес към тази изключително интересна област на медицината. Но трябва да подчертая, че при нас те могат бързо да израснат като специалисти, които да могат да разчитат не само сцинтиграфски, но и хибридни образи – комбинация с компютъртомографските, защото това е бъдещето на образната диагностика. Те могат да развият и една успешна преподавателска и научна кариера с разработване на  съвременна дисертация.

Както отбелязах, все повече пациенти се насочват за изследване с РЕТ/СТ скенера, което доведе до формиране на листа на чакащите. Поради големия брой хора в тази листа и ограничените възможности за броя на изследваните пациентите

чакат около 3 месеца

Всъщност това е основният проблем на нашата работа. Смятам, че този 3-месечен срок не е адекватен за нуждите на болните. Според мен изследването трябва да се провежда в рамките на до 2 седмици, след като постъпи искане от съответните лекари. Както е известно, РЕТ/СТ не само подпомага поставянето на диагнозата, но и служи за определяне на стадия на заболяването. По този начин пациентът получава най-адекватната терапия, с която може да се излекува или да се подобри качеството му на живот. При подобно забавяне от около 3 месеца обаче пациентът не винаги се лекува правилно, което е абсолютно некоректно към него. Знаем, че някои онкологични заболявания авансират много бързо. Забавянето на изследването в някои случаи коства много – пациентът навлиза в по-напреднал стадий. Губят се и страшно много средства за евентуално скъпо струващи химиотерапия или хирургично лечение, от които той не би имал никаква полза, а напротив – може да се влоши неговото състояние. Възможно решение на проблема с дългата листа на чакащите е в осигуряването на нов РЕТ/СТ апарат. Дали да бъде инсталиран в София или в провинцията, това само ще е от полза на нашите пациенти. Смятам, че в Пловдив и вПлевен също са необходими такива апарати, както и втори в София.

Трябва да отбележа, че един РЕТ скенер е необходим на всеки 500 хиляди жители население, тоест за България са нужни около 14 апарата. Разбира се, бихме били доволни дори да има и 6 РЕТ скенера. Ето защо основната ми грижа като национален консултант е да подпомагам всяка инициатива за осигуряването на повече такива апарати, както и да се погрижа за нейното реализиране. Напомням, че тези изследвания са необходими не само за да спестим пари на държавата, но и да можем адекватно да лекуваме нашите онкологично болни пациенти, така както е в развитите страни.

Следващият проблем, който трябва да решим у нас, е да осигурим производство на необходимите за работата на РЕТ скенера

радиофармацевтици

Ще отбележа, че глюкозата, която ползваме в момента, се внася от Виена, без организационни проблеми, благодарение на фирма „Медимаг” и според мен е една от най-добрите в Европа, с най-много сертификати за качество. На първо време трябва да се построи поне един циклотрон (един апарат може да снабдява поне 2-3 скенера). Ако разполагаме с такава апаратура, ще можем да произвеждаме необходимото количество маркирана с флуор глюкоза и повече наши пациенти ще могат да бъдат диагностицирани за кратък период от време и след това лекувани навреме и адекватно. Препоръчително е циклотронът да бъде там, където работи скенерът. Ще се избегнат транспортните разходи по пренасянето на глюкозата и ще може адекватно да се обслужва РЕТ скенера. Ще има възможност да се диагностицират повече болни. Освен това ще осигурим и адекватна помощ за спешни пациенти, които чакат лечение. В този ред на мисли искам да благодаря на ръководството на болницата, което полага усилия за реализиране на проект за инсталиране и експлоатиране на циклотрон на територията на лечебното заведение.

Опитът от европейските страни показва, че често в едно лечебно заведение се изгражда РЕТ/СТ център с два РЕТ скенера и един циклотрон. По този начин се постига много по-добра ефективност. Спестяват се средства, тъй като при транспорта на радиофармацевтика от едно лечебно заведение до друго, дори и в рамките на един град, се губи неговата активност, съответно и цената на една порция се увеличава. Така че в далечно бъдеще може да се помисли за изграждане на подобен комплекс и в нашата болница.

Необходим ни е и втори радиофармацевтик – холин, маркиран отново с флуор. С него ще определяме стадия на пациенти с карцином на простатата. Смятам, че на първо време е достатъчно холин да бъде доставян поне веднъж в месеца. В Александровска болница е най-голямата клиника по урология в страната, в която са съсредоточени най-много случаи. Ето защо се очаква колегите да насочват и голям брой пациенти с простатен карцином за диагностично уточняване към нас. Изследването с маркирана глюкоза при пациенти с простатен карцином е подходящо при много агресивно, напреднало заболяване, когато вече е късно адекватно да се помогне на пациента. След отстраняване на карцинома рецидивите се онагледяват най-добре с холин. Имаме практическа готовност да осъществим това изследване.

Не е толкова известно, че рутинно използваме РЕТ/СТ за определяне на

локализацията на епилептично огнище

в мозъка при деца в случаите, когато е трудна диагностиката с другите съществуващи методи. В този аспект работим съвместно с неврохирурзите, които след нашите резултати използват и техни методи за потвърждение. Едва тогава се пристъпва към оперативна интервенция. Така помагаме на деца, които са имали по няколко епилептични пристъпа на ден, някои от които вече успешно са оперирани.

Все още в нашата клиника не използваме РЕТ/СТ за изобразяване на живия миокард след инфаркт. Не съществува спешност по въвеждане на тази методика, тъй като за оценка на миокарда използваме другия хибриден апарат – SPECT/CT – томографска сцинтиграфия, съчетана с компютърна томография. Увеличава се броят на пациентите за това изследване, както и интересът на интервенционалните кардиолози към резултатите.

Полагаме доста грижи по правилния подбор на пациентите. В първите 1-2 месеца след старта приемахме и разговаряхме с всички бъдещи пациенти с цел подбор на показаните случаи. Впоследствие се установи, че поради непрекъснато нарастващия наплив не можем да си вършим всекидневната работа както с другите рутинни нуклеарномедицински изследвания, така и с преподаването.  Ето защо възприехме практиката на колегите от Варна – пациентите да подават определен набор от документи, въз основа на които да преценим дали те биха имали полза от провеждането на РЕТ/СТ изследването. В края на всяка седмица заседава комисия, която преглежда събраните документи, прави списък на пациентите и се свързваме с тях, за да ги уведомим кога ще бъдат изследвани. Одобрените пациенти получават писмена информация за самото изследване – как протича то, каква предварителна подготовка е необходима. Така в деня на изследването медицинският екип не губи излишно време по разясняване на процедурата, а записва пациентите, инжектира глюкозата, изчаква се определено време за натрупването й и се провежда скенирането. Цялостната процедура е с продължителност около 3 часа, като след 2-3 дни резултатите са готови. Задължително в изготвянето на заключението за всяко изследване, за което носим отговорност, участва не само специалист по нуклеарна медицина, но и по образна диагностика. Ето защо искам да благодаря както на директора на нашата болница – проф. Лъчезар Трайков, така и на ръководителя на Катедрата по образна диагностика доц. Васил Хаджидеков, които застанаха зад нас и подкрепиха нашата идея, която отговаря на изискванията на Европейските стандарти.

Благодарни сме и за подкрепата, която ни оказва фирмата-доставчик на глюкозата, с която имаме сключен едногодишен договор. Компанията не само ни осигури най-съвременните книжни  издания за позитронната емисионна томография, но и пое ангажимента да подпомогне дооборудването на РЕТ центъра и ще ни осигури допълнителна мебелировка.

В заключение бих казала, че най-бързо развиващата се образна технология в световен мащаб – позитронната емисионна томография/компютърна томография, успешно бе внедрена в България благодарение на мотивацията и амбицията както от страна на Министерството на здравеопазването, така и на ръководствата на болниците и специалистите по нуклеарна медицина в Александровска болница и в УБ „Св. Марина” във Варна. Удовлетворени сме, че прилагаме толкова модерна техника и така сме максимално полезни.

Надяваме се, че ще се намерят воля и сили да бъдат решени възникналите в процеса на работата проблеми и тогава ще сме сигурни, че и в България работят едни от  най-модерните високотехнологични центрове за съвременна Европейска медицина!

Светлана КОСТАДИНОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.