Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Випуск’2011 – Надежда за бъдещето на медицината … у нас

Випуск’2011 – Надежда за бъдещето на медицината … у нас

На 17 януари т.г. на тържествена церемония в Националния дворец на културата бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск’ 2011 на Медицинския факултет към МУ в София.

През тази година по своя професионален път поемат 225 лекари, от които 80 чужденци. От завършилите студенти 41 са с отлична диплома, а трима – пълни отличници.

В своето слово деканът проф. Марин Маринов припомни моменти от 95-годишната история на факултета, акцентира върху моралните ценности на лекарската професия. (Словото поместваме отделно – б.р.).

Ректорът на висшето медицинско училище проф. Ваньо Митев коментира, че половината от студентите в Медицинския факултет са чуждестранни граждани – 1050 души. Той обяви, че в университета има общо 2180 чуждестранни студенти, които осигуряват 28 млн. лв. приходи на учебното заведение. По думите на проф. Митев това е повече от държавната субсидия. Той добави, че милиони са спечелени и от научни и други проекти. През 2011 г. МУ – София, отбелязва рекорден преходен остатък от 47 млн. лв.

- Това означава повече асистентски места, повече докторантури и повече възможности за специализация за най-мотивираните от вас, обърна се ректорът към новозавършилите.

По традиция на най-добрите студенти бе връчена наградата „Златен Хипократ“. През тази година носители на престижното отличие са: д-р Валерия Матеева, д-р Иван Боронсузов, д-р Ралица Бабаколова.

За пръв път в историята на факултета завършилите имаха възможност да изберат любим преподавател. Признанието на студентите получи д-р Диана Кьосева – специалист по обща и клинична патология.

Нека успехът ви съпътства навсякъде

Тържествено слово на декана проф. Марин Маринов

Скъпи студенти от випуск’2011!

В качеството си на декан на Медицинския факултет имам честта и удоволствието да открия днешната тържествена церемония на нашия факултет и да Ви приветствам с “Добре дошли” на промоцията на абсолвентите медици от випуск’2011!

Най-старата и най-престижна медицинска образователна институция в България, положила преди близо столетие началото на медицинско образование в страната като Медицински факултет към Софийския университет, е дала на майка България през годините над 30 000 лекари. Днес, от студентската скамейка в редиците на лекарското съсловие се влива ново попълнение от 225 млади колеги, между които 155 българи и 70 международни студенти. От тях 41 са отличници, от които 3 завършват с пълно отличие.

Скъпи млади колеги, днешният ден ще остане забележителен в живота на всеки от вас – той увенчава с успех края на един дълъг и труден път, започнат преди 6 години с надеждите и мотивацията на първия учебен ден, белязан с много усилни дни и безсънни нощи, посветени на разкриването на тайните на медицинската наука и овладяването на диагностично-лечебното изкуство, на първи срещи очи в очи със страданието на болния човек! Дипломата, която вече притежавате, от утре нататък отваря пред вас път на нови права, но и на нови, много високи професионални отговорности. Тази диплома, освен че ви дава правото да започнете самостоятелна работа като лекари и да специализирате в областта на медицинската наука и практика, има и други, много важни измерения – всестранно личностово изграждане и утвърждаването на призванието да бъдеш лечител! Помнете, че обучението и поддържането на адекватна професионална компетентност продължава цял живот и за медицината това е валидно в още по-голяма степен.

Вълнуващ момент преди поемането на дипломата е традиционният академичен ритуал с 6-вековна история по изричането (вричането) в клетвата на Хипократ- Лечителя – едно от най-удивителните писмени творения на античността. При все че от перспективата на днешния ден нейният изказ звучи малко странно и архаично, нейните морално-етични послания, надживели епохи, цивилизации и култури, остават и днес също толкова валидни, както са били и в Хипократовите времена.

Преходът от студентската скамейка към практикуването на лекарската професия е стресов за младия лекар – емоционално състояние, което всички ние сме изпитвали в началото на своя професионален път. Аз не се съмнявам, че това, което не ще ви достига в началото като знания и умения, ще компенсирате под ръководството на по-опитни колеги с интелект и упорито самоусъвършенстване чрез ползване на богатата съвременна научно-практическа информация. И ние като преподавателска колегия и вие, вече бивши студенти, се вълнуваме днес от едни и същи въпроси: какво е качеството на образованието, което сме ви предложили, какви знания, умения и компетентности сте усвоили на изхода от медицинското училище, какви са вашите преценки за актуалното състояние на българското здравеопазване, което не е тайна, че изживява трудни времена, какви са моментните ви нагласи, очаквания и бъдещи планове за професионална реализация. И, разбира се – какви насрещни възможности предлагат българските институции и обществото за вашето кариерно развитие тук, в България, какви са реалностите и какви са перспективите пред вас. Остават ли в страната младите лекари, ще се попълнят ли скоро свободните лекарски практики и вакантните места в болниците?

И през тази година по традиция нашето учебно заведение проведе сред завършващите медици анкетни проучвания, които да дадат обобщен отговор на тези въпроси. Не е новина, че практическата подготвеност на завършващия медик отстъпва на чисто теоретичната подготовка. Затова новият Каталог на образователните цели на обучението в МФ поставя акцентите върху професионалните компетентности и умения, а не толкова върху чисто академичните аспекти, върху заличаване на границата предклиника-клиника и върху ранното започване в курикулума на практическото обучение. Повечето от вас виждат бъдещата си реализация като лекари в клинична практика, но все още остава висок процентът на тези, които предпочитат това да се случи извън България. Тук е мястото да припомня, че предимството ви пред предишните поколения завършващи лекари е. че днес вие имате свобода на професионален избор с европейски и световни измерения. Впечатлява активната ви и градивно-критична позиция при оценка на състоянието на българската здравна система в момента, отговаряйки на въпроси като „Какво трябва да се подобри в нашето здравеопазване, за да имате по-добри възможности за реализация” и „На какво се дължи желанието ви да работите в чужбина”. Оставям на вас да интерпретирате факта, че малък процент (под 15%) поставят на първо място подобрение на материалното заплащане, извеждайки напред аргументи като ускоряване на здравната реформа и организацията и управлението на здравната система (на всички нейни нива, също така между отделните й елементи и между самата здравна система и другите системи в обществото), по-сериозно подпомагане на здравната система от държавата, гарантиране на по-бързо научно-професионално израстване на кадрите и специализация, осигуряване на съвременно техническо медицинско оборудване и прочие. С други думи – съвременните млади медици изразяват адекватна и активна професионална и гражданска позиция и ни припомнят, че очакват от държавата и обществото необходимото приоритетно внимание и ангажимент, ясни нормативни правила и устойчива, ефективно работеща система за стимулиране на кариерното развитие. Бих искал да използвам възможността от тази трибуна да се обърна към всички присъстващи на днешната промоция отговорни представители на държавни и обществени институции, отправяйки емоционален апел да бъдем национално отговорни и да работим по-ефективно, премахвайки всички пречки и организационни неуредици, създавайки час по-скоро необходимите условия младите български лекари – това наше национално богатство, да не напускат страната, а да имат много причини и аргументи да останат и да се реализират професионално в нея!

Скъпи млади колеги, днес довчерашни студенти и преподаватели си казваме „Довиждане!”. На добър час и нека успехът ви съпътства навсякъде! Помнете – където и да започнете професионалния си път – отстоявайте и пазете достойно авторитета и високия престиж на нашата Алма матер!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.