Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Ново оръжие в арсенала срещу ХИВ-1 инфекцията

Ново оръжие в арсенала срещу ХИВ-1 инфекцията

На 21 ноември т.г. фармацевтичната компания Merck Sharp & Dohme (MSD) организира симпозиум, посветен на приложението на модерен препарат от нов клас за лечение на пациенти с ХИВ-1 инфекция. Става дума за медикамента ISENTRESS (raltegravir), който е от групата на интегразните инхибитори и се характеризира с нов механизъм на действие. Събитието събра специалисти от различни лечебни заведения от столицата и от страната, за да се запознаят с възможностите, които предоставя ISENTRESS.

В началото директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Христо Тасков представи актуални данни за разпространението на инфекцията в България, за терапевтичните подходи към пациентите, като не пропусна да коментира и предизвикателствата пред българските специалисти.

В доклада си д-р Ивайло Еленков – началник на Отделение за пациенти със ХИВ/СПИН в Инфекциозна болница в София, запозна участниците във форума с предимствата на препарата, начините на приложение, както и с резултатите от различни проучвания, които доказват ефекта от терапията с rаltegravir.

Специално за „Форум Медикус“ експертите коментираха основните акценти от докладите.

Проф. Христо Тасков:

- България все още е сред страните с ниско разпространение на ХИВ/СПИН. Както е известно, повече от десет години у нас функционира национална програма за превенция на болестта, която е подкрепена от Глобалния фонд. Благодарение на тази програма не се наблюдава драматично нарастване на броя на заболелите, както прогнозирахме или както се случва в съседни държави.

Въпреки това проблемът е сериозен. В момента в страната са регистрирани над 1000 заболели, но според експертни оценки на международни организации техният брой е около 3000 души. Причината за това несъответствие е, че за разлика от други заболявания, при които се наблюдават външни прояви, ХИВ е скрита инфекция – необходимо е човек да се изследва, за да разбере дали е заразен или не. Когато настъпят симптомите, вече е много късно. Затова препоръчваме да се изследват всички, които имат желание. Както е известно, у нас изследването и лечението са безплатни. Гарантираме, че терапия ще получат всички хора, за които се докаже, че са ХИВ-позитивни.

Разбира се, преди да започнат лечение, пациентите трябва да достигнат до съответния етап на развитие на заболяването, който е определен в европейските ръководства – броят на CD4 клетките и вирусният товар определят момента, в който да започне терапията. В момента в страната се лекуват около 400 души, като в бъдеще техният брой ще нараства.

Според мен възможностите, с които разполагаме, са много добри. Всички 21 регистрирани препарати в България са на разположение на лекарите и се закупуват ежегодно. На практика, с изключение на няколко медикамента, у нас е налице почти пълната гама от лекарства, необходими за индивидуализиране на терапията.

Д-р Ивайло Еленков

- ISENTRESS е регистриран у нас от една година и е включен в листата на позволените лекарствени средства. Препаратът е революционен от гледна точка на съвременните технологии, тенденции и стремежи за максимализиране на антиретровирусния ефект. Новото е, че медикаментът повлиява тази част от вирусите, които представляват едно депо и са източник на непрекъснато възобновяваща се и възстановяваща се инфекция.

По-голямата част от препаратите, които използваме, потискат вирусната репликация в периферната кръв. От друга страна обаче, повечето от тях не достигат до вътрешността на депата поради своите фармакогенетични свойства – ниска проницаемост в мозъка, в лимфната система, в костния мозък, в репродуктивната система на човека. На практика това са депа, в които никой не знае какъв е броят на латентно дремещите вируси. Така до момента разполагахме с технология за контролиране и проследяване на вирусното количество в периферната кръв, но не и в депата. Става дума за интересен феномен, който наблюдаваме във всекидневната практика – става дума за пациенти с много ниско ниво на CD4 клетки (практически корелиращо с нула), при някои от които не се наблюдават не само клинична симптоматика, но дори и оплаквания. Това означава, че в имунологичните депа на организма все още се крият непредсказуеми възможности, включително те да бъдат инфектирани, като по този начин се поддържа практически безкрайна перпетуум-мобиле инфекция. Ето защо ISENTRESS е важен от гледна точка на съвременното становище за радикализиране на терапията – атакуване на вирусите, дремещи в имунната система.

От друга страна, начинът на метаболизиране в черния дроб е коренно различен. Досега прилаганите антиретровирусни медикаменти се конкурират с много други видове лекарства за лечение на съпътстващите и на несвързани с ХИВ-инфекцията заболявания при тези пациенти. Това довежда до нежелани странични реакции, до недостатъчно ефективна плазмена концентрация на антиретровирусните лекарства и много често – до неовладяеми токсични реакции. Различният път на метаболизиране на ISENTRESS дава възможност всички тези неприятни препятствия да бъдат ефективно отстранени. На този етап не са налице известни противопоказания освен банални алергични реакции към препарата. Страничните ефекти са съпоставими с известните до този момент и не застрашават състоянието на пациентите – отказът поради нежелани странични ефекти или реакции е с много ниска честота.

Според методичното указание на Европейското клинично дружество по HIV, което ние използваме за база за изготвяне на наше ръководство, препаратът се препоръчва за приложение на първа линия. Проблемът засега остава високата цена, което спъва по-масовото приложение. Предвиждаме до края на тази година двама пациенти да бъдат включени за лечение с ISENTRESS, а през следващата година се надяваме още 7 души да започнат терапия. Това е цифра, която ние желаем, но към настоящия момент нямаме информация за съдбата на предложението за спецификация през следващата година.

Значението на този препарат би могло да се сравни с въвеждане на нова технология в автомобилостроенето – т. нар. хибриди. Разбира се, това е много грубо и механистично сравнение, но все пак има такава революционна оценка и се надяваме препаратът да внесе значителен напредък в повишаването на качеството на живота.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.