Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Проект за промени в лекарствената регулация

Проект за промени в лекарствената регулация

Два пъти ще бъде съкратен срокът за достъп на медикаментите, които плаща държавата, до пациентите. Това предвиждат промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на МЗ. В момента регистрирането на цена на медикаментите и включването им в позитивния списък, където са лекарствата, които плаща държавата, отнема поне 135 дни. С промените този срок ще стане 60 дни.

Намаляването ще бъде постигнато чрез обединяването на Комисията по цени с Комисията по позитивен списък в една – Комисия по цени и реимбурсиране. Освен това се предлага комисията да бъде на подчинение към МЗ, вместо към МС, както са в момента съществуващите две комисии. По този начин ще се засили контролът над структурата и ще се оптимизира работата й.

В проекта се предвижда фирмите за лекарствата с рецепта, които не са включени в позитивния списък и не се плащат с държавни средства, да регистрират пределни цени за продажба на дребно. Промяната ще засегне около десет лайфстайл продукта, които са с малко потребление и заради сегашната ценова регулация могат да се оттеглят от българския пазар. Няма да има промени в цените на лекарствата с рецепта, които са в позитивния списък и се плащат от държавата или се продават свободно в аптеките.

С промените в закона се предлага да се прехвърли издаването на разрешение за дрогерия от ИАЛ към РЗИ, а на аптека – от МЗ към ИАЛ. Затяга се и контролът над тази дейност. При издаването на разрешение за аптека ще се проверява дали дипломата на фармацевта и удостоверението за членство в БФС са истински. Също така се дава право козметични продукти да се продават от нефармацевти, но само под контрола на магистър-фармацевт.

Разширяват се правата и на помощник-фармацевтите. Занапред те няма да могат самостоятелно да продават само лекарства с рецепта и да консултират. В проекта се предвижда и намаляването на допълнителното материално стимулиране на работещите в МЗ и в ИАЛ от 40% на 25% от постъпленията от регистрационни такси на медикаменти.

Увеличават се и местата, в които ще се извършват клинични проучвания. Занапред това ще може да става и в медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове.

С промените се въвеждат и нови изисквания за преустановяване на маркетирането на едно лекарство в страната. Всеки производител, който реши да преустанови продажбите на медикамент от позитивния списък, който е единствен като вид (INN) в страната ни, ще трябва да уведоми писмено Министерството на здравеопазването поне две години предварително. Също така производителят ще трябва да осигури достатъчно количества за задоволяване на нуждите на страната през този период. След изтичането на двете години той ще трябва да заличи и лекарството от позитивния списък, ако не го направи, това ще става автоматично, за да може да се осигури вносът на медикамента.

В проекта се предвижда и въвеждането на санкции за специалистите, които не се съобразяват с фамакотерапевтичните ръководства за медикаментите в размер на 1000 до 3000 лв. До 5 хил. лв. пък ще бъде санкцията за фирмите, които правят дарения, без да уведомят МЗ и ИАЛ.

Всички нови мерки имат за цел да подобрят достъпа на пациентите до качествени медикаменти, както и да оптимизират работата на институциите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.