Вие сте в: Начало // Всички публикации // Награда от МОН

Награда от МОН

Министерството на образованието и науката отличи най-изявените участници в програмата „Хоризонт’2020“ на ЕС.
- За да спечелим и осъществим нови успешни проекти, е необходима съвместна работа между науката, бизнеса и обществото. Целта е до 2020 г. да удвоим спечелените средства от 100 млн. лв., а до 2030 г. – да привлечем 1 млрд. лв. в рамките на новата програма „Хоризонт Европа“, заяви зам.-министърът на обра-
зованието и науката Карина Ангелиева по време на официалното връчване на наградите.
В категория „Здравеопазване“ награда за висока активност по отношение на европейските политики получи МУ в Пловдив. Университетът има значителен опит в разработването и изпълнението на международни, национални и с европейско финансиране проекти.
В момента университетът координира или участва в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и 2 академични мрежи. Съдбата на проектите се базира на успешна екипна колаборация. За МУ в Пловдив „постулат“ е значимите научни резултати да бъдат плод на усилията на мултидисциплинарни национални и международни колективи – партньорство с 32 висши училища и научни организации от 15 държави от Европа, САЩ, Азия.
В последните 3 години МУ в Пловдив развива и друг неспецифичен за медицинските висши училища „клон“ в проектното финансиране – научна дейност чрез колаборация с бизнеса, като изпълнява 6 проекта с бизнес организации в сферата на биотехнологиите, в т.ч. актуалното 3D биопринтиране.
- Наградата и признанието задължават МУ в Пловдив да продължи засилено проектно и програмно финансиране като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства, осъществяване на държавни политики, интензифициране на връзките на науката с образованието, бизнеса и обществото като цяло, заяви зам.-ректорът по международно сътрудничество и проектна дейност проф. Мариана Мурджева.
Програма „Хоризонт’2020“ е най-голямата в областта на науката и научните изследвания не само в рамките на Европа, а в целия свят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.