Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Пак за лекарствата

Пак за лекарствата

НЗОК допълва

Както е известно, от 1 март 2011 г. НЗОК ще заплаща лекарствата за редки заболявания, за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и за поддържащата хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания. Във връзка с това на интернет страницата на институцията е публикувана извадка от „Списък на лекарства, заявени от притежатели на разрешение за употреба, предназначени за лечение на редки болести, поддържащо лечение на трансплантирани пациенти и поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания, включени в Приложение1 на ПЛС”. НЗОК ще заплаща за публикуваните в списъка лекарства по реда на Наредба №10 от 24 март 2009 г.

В списъка има дефиниран код на НЗОК за всеки лекарствен продукт, необходим за издаване на протокола, както и указания относно реда за неговото предписване и отпускане; група, към която принадлежи лекарственият продукт, съобразно реда и начина на предписване; вид протокол по образец, съгласно Наредба №4/2009 г. на МЗ и образец на рецептурна бланка, съгласно Наредба № 4/2009 г. на МЗ.

НЗОК ще актуализира лекарствения списък ежедневно съобразно новопостъпващите заявления от притежатели на разрешение за употреба.

С лекарствения списък, в който са описани медикаментите, за които до момента са подадени заявления в НЗОК от притежателите на разрешения за употреба, можете да се запознаете на интернет страницата на институцията.

Там са публикувани и указания, в които се дава разяснение какво трябва да направят пациентите, за да получават гореспоменатите лекарства по линия на НЗОК.

НЗОК съобщава, че за пациентите, които се нуждаят от изброените лекарства, няма промяна в начина за тяхното получаване. НЗОК им напомня, че трябва максимално бързо да посетят личния си лекар, за да им бъде издаден „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”. В НЗОК няма забавяне на подадените до момента протоколи.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.