Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // За какво и колко ще плаща МЗ

За какво и колко ще плаща МЗ

През 2011 г. МЗ ще покрива повече дейности за диагностика и лечение на пациентите. Това обяви министърът на здравеопазването д-р Ст. Константинов при посещение на МБАЛ „Георги Странски“ в Плевен на 21 януари т.г. Финансирането ще става чрез методика на здравното министерство.

За първи път ще бъдат отделяни средства и за операциите, които се извършват с робот „Да Винчи”. За всяка интервенция МЗ ще отпуска по 8000 лв. на МБАЛ „Г. Странски” в Плевен, където се намира единственият за страната апарат.

За пръв път МЗ ще дава по 900 лв. на година за извършването на изследвания при пациенти с онкологични заболявания, които са с прицелни терапии на лечение. Всички лечебни заведения, които извършват диспансерно наблюдение на пациенти с туморни образувания, ще получават за тази дейност по 80 лв. на пациент.

През тази година са предвидени достатъчно средства и за финансиране на двата апарата (PET/CT) – в МБАЛ „Св. Марина” във Варна и в „Александровска болница” в София. За всяко изследване болниците ще получават по 3000 лв.

Увеличават се средствата, които МЗ ще отпуска за интензивни грижи. По 350 лв. вместо по 300 лв. ще получават болниците от второ ниво на преминал пациент. За клиниките от трето ниво са предвидени по 500 лв. Увеличава се и броят на леглата за интензивни грижи, за които ще бъде заплащано, от 453 те стават 469. През следващата година предстоят и промени в методиката за финансиране на лечебните заведения от МЗ.

За спешна помощ лечебните заведения ще получат глобални годишни бюджети, които не могат да бъдат по-ниски от 70% от средствата за миналата година за тази дейност. Бюджетите са определени на базата на броя обслужвано население в областта и нивото на компетентност на болницата. Досега болниците бяха финансирани на преминал случай, за което МЗ заплащаше по 20 лв. По този начин обаче много неосигурени хора се възползваха, за да получат безплатна помощ. През 2010 г. са обслужени 897 101 души, като спешни са били едва 30%. Такава практика ощетява хората, които си плащат редовно здравните осигуровки. Затова МЗ предприе промяна във финансирането, която има за цел да оптимизира ефективността на работата на спешните портали в болниците и да въведе справедливо разпределение на средствата. За ясни правила и промяна в досегашния модел настоява и Сметната палата след извършен одит през 2010 г.

Промени настъпват и във финансирането на отделенията по хемодиализа. Болниците трябва да осигуряват сами медикаментите за лечение и транспорта на болните хора. За тази цел болниците ще получат финансиране на процедура, в което са калкулирани и новите разходи. Така стойността за един случай ще бъде повишена. Общо отделените средства от МЗ се увеличават от 56 на 62 млн. лв.

През 2011 г. МЗ ще поеме финансирането и на бившите общински диспансери. Досега те получаваха средства от НЗОК и общините, занапред финансирането ще се осигурява от НЗОК и МЗ. Всички психиатрични центрове ще получават по 600 лв. за случай. За белодробните центрове тази сума е 700 лв. за преминал болен с активна туберкулоза на месец.

Пресцентър на МЗ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.