Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс – Филиал Нареченски бани

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс – Филиал Нареченски бани

Рехабилитационна програма за пациенти със захарен диабет

Контингент
Захарният диабет е заболяване, чиято социална значимост нараства през последните години и вече се говори за епидемия от диабет тип две в световен мащаб. Усложненията от лошия контрол на заболяването засягат всички органи и системи, най-често зрението, бъбреците, сърдечно-съдовата система, периферната нервна система и кожата. Лечението на диабетиците е свързано с огромни разходи за здравните фондове, докато профилактиката на усложненията позволява с малко вложени средства постигането на значителен икономически ефект. Ранната профилактика, приложена още във фазата на нарушен въглехидратен толеранс или по съчетани критерии при фамилно обременени лица с наднормено тегло, със заседнал начин на живот, стресови житейски състояния и т.н., дава бърз и значителен ефект върху субективните оплаквания и обективните метаболитни показатели.
Място за провеждане на програмата
Филиалът СБР-НК в Нареченски минерални бани е лечебно заведение с традиции в лечението на метаболитни заболявания, в частност на диабета. От емпирично установения отпреди повече от сто години благотворен ефект на минералната вода до проведените две проучвания след създаването през 1996 г. на първия в страната Национален център за обучение на диабетно болни всички данни дават основание да се твърди, че във филиала може да се постигне и задържи трайно добър метаболитен контрол. Съвместно с колеги от клиниката по ендокринология към МУ в Пловдив, изследвайки биохимичните показатели в ЦИКЛ – Пловдив, ние обективизирахме положителния ефект на рехабилитационната програма върху въглехидратната и мастната обмяна, сърдечно-съдовата и периферната нервна система. Изследването на общи масти, триглицериди, добър и лош холестерол, серумен фруктозамин, изходни и следстимулационни нива на С-пептид, гликемия на гладно и след хранене в четирикратни профили, както и изследването на виброусета с градуиран камертон на Ридел обективно потвърдиха съобщаваната от пациентите субективна оценка за редукция на техните оплаквания.
Цели на програмата
- Превенция на острите компликациии.
- Снижаване риска от дългосрочни усложнения.
- Медицинска и социална рехабилитация и реинтеграция на пациентите.
Методика
Изготвя се след определяне на личностния профил на пациента, неговата ангажираност и действия към контрола на заболяването и оценката за отношението му към стреса и начините за справяне с него. Методиката е насочена към цялостната промяна в начина на живот на пациента с оглед постигане на траен ефект и превенция на усложненията.
- Общ преглед на пациента, снемане на неврологичен статус, оценка на рехабилитационния потенциал, допълнителни изследвания по необходимост според съпътстващите заболявания, изследване виброусета с камертон на Ридел.
- Изготвяне на индивидуална рехабилитационна програма, определяне на ХДР, определяне ИТМ и телесно съдържание на мастна тъкан с бодианалайзер „Танита“.
- Диетична храна под контрола на инженер технолог.
- Медикаментозно лечение.
- Балнеолечение – минерални вани, водопитейно лечение.
- Хидротерапия – перлени вани, хидрогалванично тангенторни вани, открит басейн.
- Кинезитерапевтична програма – профилактира настъпването на т.нар. „ping- pong“ ефект на лекарствата върху кръвнозахарното ниво и редуцира екстремни гликемични нива. Включват се общоукрепващи упражнения, аналитична и функционална гимнастика, стречинг, игри без състезателен характер, дозиран туризъм и предимно аеробни упражнения като ходене с умерено по интензитет натоварване (до 60 W) с продължителност до два часа дневно, апаратен и/или ръчен масаж, упражнения с топка, точков масаж и др.
- Физиотерапия – според естеството на оплакванията се комбинират обикновено нискочестотни токове с магнитолечение и ултравиолетово облъчване в суберитемни дози, диадинамични и синусоидално модулирани токове, лазертерапия, иглотерапия, парафинови апликации и др.
- Антистресова програма – при необходимост. Включва групова хипноза и други релаксиращи техники, ароматерапия, понякога и индивидуални психо- терапевтични интервенции с оглед на това, че диабетикът е принуден да приеме наличието на хронична нелечима болест, която го застрашава и която има многобройни изисквания за промяна в неговия начин на живот. Психотерапевтичните интервенции с добър баланс между психологична помощ и подкрепа, от една страна, и конфронтиране и изясняване на действителността, от друга, могат да допринесат съществено за по-успешно лечение и повишаване на качеството на живот със захарен диабет.
- Обучение на пациентите с диабет – при необходимост. Индивидуално или на групи и според ангажираността, информираността, поведението и когнитивните възможности на всеки един пациент.
- Оценка на ефекта от рехабилитацията – в края на лечебния курс. Проследяване и анализ на КЗП. Определяне на ИТМ и телесно съдържание на мастна тъкан с бодианалайзер „Танита“, изследване виброусета с камертона на Ридел, оценка на степента на повлияване върху субективните оплаквания на пациентите.
Очаквани резултати
- Нормализиране на въглехидратната и мастната обмяна, редукция на теглото.
- Подобряване на сетивността, снижаване на субективните оплаквания, свързани с ДПНП, повишени тонус, мускулна сила, двигателна култура.
- Снижен емоционален дистрес, подобрена психична устойчивост.
- Подобрени мотивация и колаборация на пациентите с медицинския екип.
- Трайна промяна в начина на живот при някои от пациентите.
- Икономически ефект – намаляват се разходите с оглед редукция на дозите на скъпо струващото медикаментозно лечение, снижаване честотата и обема на хоспитализациите в МБАЛ, отлагане с години и намаляване честотата на острите и хронични усложнения на диабета, намаляване отсъствията от работа, социална реинтеграция и удължаване на активния творчески живот на пациентите.
- Повишаване качеството на живот на пациентите.
Противопоказания за лечение: остри инфекциозни заболявания; злокачествени заболявания в активен стадий; сърдечна недостатъчност трета степен; болни с генерализирани епилептични пристъпи; ендогенни психични заболявания в остра фаза на болестта.
Необходими документи при постъпване за лечение в СБР: направление от личен лекар или специалист; епикриза от МБАЛ или етапна епикриза от личен лекар; описание на лабораторните и/или апаратните изследвания /ЕМГ и др./.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.