Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Научни съобщения от Годишния конгрес на Международната диабетна федерация

Научни съобщения от Годишния конгрес на Международната диабетна федерация

Tresiba® намалява хипогликемията независимо от нивата на кръвната глюкоза

Абу Даби, ОАЕ, 7 декември 2017 г. Хората със захарен диабет от тип 1 или тип 2, лекувани с Tresiba®, са имали по-малко епизоди на хипогликемия в сравнение с пациенти, приемали инсулин гларжин 100Е, независимо дали са постигнали прицелните стойности на кръвна глюкоза. Тези нови ретроспективни анализи от изпитванията SWITCH 1 и 2 бяха представени на Годишния конгрес на IDF.

- Постигането на прицелните нива на кръвната глюкоза може да бъде постоянно предизвикателство за хората със захарен диабет, лекувани с инсулин, което се усложнява още повече при риска от хипогликемия, каза Мадс Крогзгаард Томсен, изп. вицепрезидент и главен научен директор на Ново Нордиск. – Постоянно сме свидетели как Tresiba® осигурява стабилен контрол на кръвната глюкоза и същевременно намалява хипогликемията в сравнение с инсулин гларжин 100Е. Много окуражаващо е да се изтъкне от този анализ, че лечението с Tresiba® помага на хората да постигнат контрол на стойностите на кръвната глюкоза с по-малко епизоди на хипогликемия, независимо от нивата на глюкоза в кръвта им.

Констатациите от тези анализи съответстват на резултатите от основните изпитвания SWITCH, които показват значително по-ниски нива на обща симптоматична хипогликемия в сравнение с инсулин гларжин 100Е при хора със захарен диабет тип 1 и тип 2.

Известно е, че хипогликемия възниква, когато нивата на кръвната глюкоза са прекалено ниски и не могат да осигурят на органите в тялото необходимата енергия. Хипогликемията може да причини редица симптоми, включително обърканост, тремор, изпотяване, повишена сърдечна честота, затруднена концентрация и/или говор, а в тежки случаи може да доведе до припадък или кома. Тежката хипогликемия може да причини значителни увреждания на тялото и се свързва до голяма степен със сърдечно-съдова смърт. При 46,5% от хората със захарен диабет тип 2 и при 83,0% от хората със захарен диабет тип 1 всеки месец възниква хипогликемичен епизод.

Новите анализи, основаващи се на проведените неотдавна изпитвания SWITCH, разделят хората на две групи в зависимост от това дали са постигнали прицелните нива на кръвна глюкоза (стойности на HbA1c от 7,0% или по-ниски) през поддържащия период на изпитването. Прицелните нива на кръвната глюкоза са препоръчани в общите насоки на Американската диабетна асоциация и Европейската асоциация за изследване на диабета.

SWITCH 1 и 2 са две 64-седмични, двойнослепи рандомизирани изпитвания от фаза 3б, за постигане на прицелните нива, за проучване на хипогликемичния профил на Tresiba® в сравнение с инсулин гларжин 100Е при хора със захарен диабет съответно тип 1 и тип 2. Дизайнът на изпитванията включва период на титриране, при който дозите на изпитваните лекарствата се повишават постепенно за период от 16 седмици, последван от 16-седмичен поддържащ период, през който се приема постоянна доза на съответното изпитвано лекарство. Основна крайна точка е броят на тежките или потвърдените според стойностите на кръвната глюкоза симптоматични хипогликемични епизоди, наблюдавани при участниците по време на поддържащия период.

Tresiba® (инсулин деглудек) е базален инсулин, прилаган веднъж дневно, с продължителност на действие над 24 часа и постоянен глюкозопонижаващ ефект. Той гарантира по-нисък риск от обща, нощна и тежка хипогликемия, както и ниска вариабилност на нивата на кръвната глюкоза в сравнение с инсулин гларжин 100Е. Tresiba® е одобрен за употреба за първи път през септември 2012 г. и оттогава е получил разрешения за употреба в над 80 страни в цял свят. Лекарството вече се предлага в повече от 50 страни.

Ново Нордиск е глобална компания в областта на здравеопазването с повече от 90-годишен опит и водещи позиции в грижите за хората със захарен диабет. От това наследство са натрупани знания и умения, благодарение на които помагаме на хората да се борят със затлъстяване, хемофилия, нарушения в растежа и други сериозни хронични заболявания. С централен офис в Дания, компанията Ново Нордиск осигурява работа на около 41 700 души в 77 страни и предлага своите продукти в над 165 страни. За повече информация – novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Глобално онлайн проучване „Захарният диабет присърце“

Абу Даби, ОАЕ, 6 декември 2017 г. Международната федерация за борба с диабета (IDF) представи междинните резултати от първото по рода си онлайн проучване, проведено в редица държави, за информираността относно риска от сърдечно-съдови заболявания сред хората със захарен диабет тип 2. Данните показват ниска степен на осведоменост и недостатъчен диалог между пациентите и медицинските специалисти. Глобалното проучване „Захарният диабет присърце“, което се организира в партньорство с компанията Ново Нордиск, ще продължи до март 2018 г. и в него имат възможност да участват всички хора със захарен диабет тип 2.

От захарен диабет страдат 425 млн. възрастни в цял свят, като повечето засегнати са със захарен диабет от тип 2. Сърдечно-съдовите заболявания, в това число инсулт, исхемична болест на сърцето и периферна артериална болест, са водещата причина за инвалидност и смъртност при хората със захарен диабет тип 2.

Досега в проучването са получени 943 отговора от 32 страни, като междинните данни показват, че:

• 1 от всеки 3 анкетирани със захарен диабет тип 2 смята, че е с нисък риск от сърдечно-съдови заболявания;

• 26% от анкетираните никога не са били информирани (или са били информирани за риска от сърдечно-съдови заболявания няколко години след като им  е поставена диагнозата захарен диабет тип 2);

• 1 от всеки 6 анкетирани никога не е обсъждал с медицински специалист проблемите, свързани със захарен диабет тип 2 и сърдечно-съдовите рискове.

- Междинните резултати от „Захарният диабет присърце“ потвърждават важността да се повиши осведомеността относно връзката между захарния диабет тип 2 и сърдечно-съдовите заболявания, с цел насърчаване на превенцията, навременното диагностициране и подходящото лечение, за да се намали тежестта на двете състояния, каза д-р Шаукат Садикот, президент на IDF. – Тъй като светът е изправен пред увеличаване на разпространението на захарен диабет тип 2, по-добра информираност относно връзката между тези състояния е необходима повече от всякога.

„Захарният диабет присърце“ има за цел да събере информация относно съществуващите пропуски в осведомеността и рисковото поведение във връзка със сърдечно-съдовите заболявания при хора със захарен диабет тип 2, както и да въведе стратегии и тактики за подкрепа на пациентите, с цел подобряване на здравето и благополучието при различните популации.

- Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за инвалидност и смъртност сред хората със захарен диабет тип 2. Твърде малко хора с диабет са информирани от здравните специалисти за сърдечно-съдовия риск и въздействието, което може да окаже върху продължителността и качеството на живота им, каза Алън Мозес, ст. вицепрезидент и главен медицински директор на Ново Нордиск. – Призоваваме повече хора, живеещи с диабет, да се включат в проучването „Захарният диабет присърце“, за да дадат своя принос към глобалните данни,  които ще осигурят информация в подкрепа на бъдещите усилия, насочени към подобряване на резултатите.

С помощта на резултатите от „Захарният диабет присърце“ ще бъдат определени необходимите мерки за подобряване на здравните резултати при хора със захарен диабет тип 2. Инициативата ще приключи с подробен доклад, включващ резултати и ресурси, специфични за отделните страни, за повишаване на осведомеността относно сърдечно-съдовите заболявания при хора със захарен диабет тип 2 в целия свят.

Повече информация относно „Захарният диабет присърце“ – www.idf.org/takingdiabetes2heart.

Повече информация относно захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания – www.idf.org/cvd.

Международната федерация за борба с диабета (IDF) е организация, в която членуват над 230 национални диабетни асоциации от 165 страни и региони. Тя представлява все по-голям брой хора, които са заболели или са изложени на риск от захарен диабет. Федерацията ръководи дейността на световната общност в областта на захарния диабет от 1950 г. Дейността на федерацията има за цел да повлияе на политиките, да повиши осведомеността на обществото и да насърчи подобряването на здравето, да стимулира обмена на информация с високо качество относно болестта захарен диабет и да гарантира осведоменост на хората с диабет и медицинските специалисти, грижещи се за тяхното здраве. IDF е свързана с Департамента за обществена информация на ООН и е в официални отношения със СЗО.

„Захарният диабет присърце“ представлява онлайн проучване на различни езици, в т.ч. на арабски, български, китайски, датски, холандски, английски, френски, филипински, фински, немски, руски, испански, суахили и виетнамски. Проучването ще бъде достъпно онлайн до март 2018 г. Чрез резултатите от проучването ще се предостави информация на лицата, отговорни за изготвяне на политиките и вземане на решенията, относно този сериозен здравословен проблем.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.