Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // ЕК одобри spesolimab за обострена фаза на генерализиран пустулозен псориазис

ЕК одобри spesolimab за обострена фаза на генерализиран пустулозен псориазис

Европейската комисия издаде условно разрешение за употреба на spesolimab на фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim, който е първата от този клас терапия за лечение на обострен  генерализиран пустулозен псориазис /GPP/ при възрастни пациенти. Spesolimab е ново, селективно антитяло, което блокира активирането на рецептора interleukin—36 (IL-36R) – сигнален път в рамките на имунната система, за който е доказано, че участва в патогенезата на GPP.
- Симптомите на GPP са изключително тежки и причиняват непоносима болка, а във фаза на обостряне могат да доведат и до необходимост от хоспитализация. Повишената осведоменост за GPP води до по-точна и по-бърза диагностика  и е важна стъпка към подобряване качеството на живот на хората, живеещи с това заболяване, отбелязва Фрида Дунгер Джонсън, изп. директор на Международната федерация на асоциациите за псориазис (IFPA). – Сега, когато вече съществува специално разработена терапия, хората, живеещи с GPP, могат своеобразно да получат шанс за нов живот, като въздействат ефективно върху обострените фази на GPP.
- Радваме се, че вече можем да предоставим тази така необходима терапия на пациентите с GPP, за които доскоро възможностите за лечение бяха значително ограничени. Това одобрение бележи нова важна стъпка в продължаващото развитие на spesolimab при неутрофилни кожни заболявания, които ще продължим да изследваме в по-нататъшни клинични изпитвания, коментира Карин Бруйон – член на Борда на директорите и ръководител на отдел „Фармацевтични продукти за хуманната медицина” в Boehringer Ingelheim. – Надяваме се, че днешните добри новини са само началото в тази посока, очакваме скоро да можем да обявим резултати от проучвания в напреднал етап, които да дадат нови възможности за лечение и да имат потенциала да трансформират живота на хората за поколения напред.
Условното разрешение на ЕК за spesolimab се основава на резултатите от основното клинично проучване Фаза II Effisayil™. В12-седмичното клинично изпитване пациентите, преживели обостряне на GPP, са лекувани със spesolimab или плацебо. Повечето пациенти в началото на изпитването са имали умерена или тежка пустулация на кожата. Само след седмица 54% от лекуваните с единична доза spesolimab  не показват видими пустули в сравнение с плацебо (6%). Нежелани събития са докладвани при 66% от пациентите, лекувани със spesolimab, и 56% от тези, получаващи плацебо след една седмица. Инфекции са докладвани от 17%  и  6%  от пациентите, съответно в групите на spesolimab и плацебо (на първата седмица). Сериозни нежелани събития са докладвани при 6% от пациентите, лекувани със spesolimab (на първата седмица).
Пациентите, живеещи с GPP, често не получават правилна или навременна диагноза, а симптомите им могат да бъдат идентифицирани като други форми на псориазис. Проектът Международен Delphi консенсус класифицира GPP като фенотипно, генетично, имунологично и хистопатологично заболяване, което се различава от псориазис вулгарис/ плакатен псориазис въз основа на систематичен преглед на източниците. Увеличаващият се списък с регулаторни одобрения на spesolimab за лечение на обострена фаза на GPP показва, че визията на панела Delphi за подобрена диагностика и лечение на хора с GPP е все по-достижима.
Spesolimab е ново, хуманизирано, селективно антитяло, което блокира активирането на рецептора interleukin—36 (IL-36R) – сигнален път в имунната система, за който е доказано, че участва в патогенезите на няколко автоимунни заболявания, включително и при генерализиран пустулозен псориазис (GPP).
Това е първата от класа си клинично изследвана терапия, таргетирана специфично към пътя IL-36 за лечение на обострен GPP, оценена в статистически обосновано, рандомизирано, плацебо контролирано проучване. В момента spesolimab също така се изследва за превенция на обострен GPP и за лечение на други неутрофилни кожни заболявания.
Effisayil™1 (NCT03782792) е 12-седмично клинично проучване от фаза II, което изследва пациенти с обострена форма на GPP (N=53), разпределени на случаен принцип в съотношение 2:1, с приложение на единична интравенозна доза от 900 mg spesolimab или плацебо.
Резултатите показват, че след първата седмица 54% от пациентите, лекувани със spesolimab, не показват видими пустули, в сравнение с 6% от пациентите, лекувани с плацебо. След 12 седмици при повече от 4 от 5 пациенти (84,4%) се наблюдават липса на видими пустули, както и чиста/почти чиста кожа (81,3%).
След една седмица се отчитат нежелани събития при 66% от пациентите, лекувани със spesolimab, спрямо 56% от пациентите, получаващи плацебо. Ин-
фекции са докладвани съответно от 17% и 6% от пациентите в групите на spesolimab и плацебо (на първата седмица). Сериозни нежелани реакции са отчетени при 6% от пациентите, лекувани със spesolimab (на първата седмица).
Генерализираният пустулозен псориазис (GPP) е рядко, хетерогенно и потенциално животозастрашаващо неутрофилно кожно заболяване, чиято клиника се различава от тази при плакатния псориазис. GPP се причинява от неутрофили (вид бели кръвни клетки), натрупващи се в кожата, което води до появата на болезнени стерилни пустули по цялото тяло. Клиничното протичане варира, като при някои пациенти се наблюдава рецидивиращо проявление на заболяването с повтарящи се пристъпи, а при други – персистиращо с периодични пристъпи. Въпреки че тежестта на пристъпите на GPP може да варира, ако не се лекуват, те могат да бъдат животозастрашаващи поради риска от различни усложнения като сепсис и мултисистемна органна недостатъчност. Това хронично, системно заболяване оказва значително влияние върху качеството на живот на пациентите и натоварва здравната система. GPP има различно разпространение в географските региони и засяга повече жени, отколкото мъже. Съществува голяма неудовлетворена медицинска нужда за прилагане на терапии с приемлив профил на безопасност, които могат бързо да противодействат на симптомите на обострен GPP и да предотвратят повторната им поява.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.