Вие сте в: Начало // Медик на годината // Медик на годината’2011 – проф. Анелия Клисарова – ректор на Медицинския университет във Варна, началник на Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към УБ „Св. Марина“

Медик на годината’2011 – проф. Анелия Клисарова – ректор на Медицинския университет във Варна, началник на Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към УБ „Св. Марина“

Наградата се връчва за значим принос за развитието на науката и практиката в сферата на нуклеарната медицина, за въвеждане на нови методики при сцинтиграфски изследвания на слюнчени жлези, на мозък, на бъбреци, на кости, на бели дробове и др. Наградата отличава лекар и учен, допринесъл за прилагане на имуносцинтиграфията, както и за използване за пръв път в България на позитронно-емисионна томография с компютърна томография PET/CT – метод с изключително широко приложение в съвременната онкология и неврология.
Званието “Медик на годината’2011” се присъжда и за изключително активна и ползотворна работа като ректор на престижно висше учебно заведение: уникално по същността си създаване на два нови факултета – по дентална медицина и по фармация; изграждане на нова модерна материална база, на учебни програми и преподавателски екипи; въвеждане на обучение по морска медицина; удостояване на университета с престижни международни награди.
Званието „Медик на годината” отличава лекар, учен и общественик с неспокоен дух, достойно защитаващ новото европейско и световно лице на българската медицинска наука и практика, доказващ силата на амбицията и таланта за постигане на професионални и общочовешки върхове в неспокойно време.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.