Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Познанието е вечно предизвикателство

Познанието е вечно предизвикателство

Научна среща, организирана от представителството на фармацевтичната компания Герот-Ланнах (Джи Ел Фарма) в България, събра невролози от Варна и региона, обединени от темата „Нови хоризонти в лечението на безсъние и еплепсия”. Водещи лектори бяха проф. Ара Капрелян – началник на Първа клиника по нервни болести и проф. Христо Кожухаров – началник на Втора психиатрична клиника, в Университетската болница „Св. Марина” в града.

Научната програма започна с лекцията „Esogno® – иновация за хората с безсъние”. Проф. А. Капрелян още в началото подчерта:

- Безсънието е сериозен проблем, който за съжаление има не само здравни и социални, но и икономически последствия. Добрата новина е, че фирма Герот Ланнах предлага иновативна възможност лечението да бъде по-успешно за всички тези болни, които страдат от безсъние.

Известни са дефинициите за безсъние – трудно заспиване, затруднено поддържане на съня, преждевременно събуждане рано сутрин. Допълнителните оплаквания включват: влошено качество на съня и наличие на невъзстановителен сън. Медицинската наука и практика внимателно се занимава със съня и безсънието, внимание заслужава главно класификацията на безсънието според МКБ 10, която включва: G47.0 – нарушения на съня/нарушения в заспиването и продължителността на съня; и F51.0 – неорганични разстройства на съня.

Диагностичните критерии за неорганично безсъние включват:

- нарушения в настъпването или поддържането на съня, или лошо качество на съня;

- нарушенията на съня възникват най-малко три пъти в седмицата за период от един месец;

- засегнатите се фокусират изключително върху разстройствата на съня (особено през нощта) и се притесняват от негативните последствия;

- недостатъчната продължителност на съня и влошеното му качеството са придружени от висока степен на страдание или нарушаване на всекидневната активност.

- Но все пак, подчерта лекторът – трябва да се помни, че няма разпознаваемо соматично заболяване в основата на нарушенията на съня.

По-нататък проф. Капрелян се спря на факта, че случаите на безсъние се увеличават с възрастта, което подсказва, че всяко терапевтично решение в това направление е добре дошло за практиката. Той изтъкна също, че според статистиката жените страдат два пъти по-често, отколкото мъжете.

В лекцията бяха откроени важни за специализираната аудитория аспекти за видовете заболявания, свързани с безсънието:

- психиатрични: депресивни разстройства, биполярни разстройства, генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, шизофрения;

- общомедицински: ХОББ, диабет, хронични бъбречни заболявания, онкологични заболявания, ревматични заболявания, хронична болка, сънна апнея;

- неврологични: невродегенеративни болести, фатално фамилно безсъние, цереброваскуларни заболявания, мултиплена склероза, травматични мозъчни увреждания, синдром на неспокойните крака;

- използване на субстанции: алкохол, никотин, кофеин, марихуана, опоиди, дизайнерска дрога, кокаин, амфетамин.

Съответно са дефинирани и рисковете за здравето поради безсъние:

- сърдечно-съдови заболявания – високо кръвно налягане, инфаркт на миокарда, хронична сърдечна недостатъчност, диабет тип 2, затлъстяване;

- неврологични болести – когнитивни увреждания, атрофия на мозъчната кора, деменция, мозъчни увреждания;

- психични разстройства: генерализирани депресивни състояния, самоубийства.

Като подчерта, че в клиниката на УБ „Св. Марина” е създаден и работи център за лечение на съня, проф. Капрелян отдели внимание на диагностичните процедури в процеса на дефиниране на състоянието и поведението към всеки конкретен пациент:

- клинично интервю – оценка на цикъла на съня, история на съня, анамнеза за психични и соматични заболявания;

- медицински преглед – използване на въпросници за съня, дневник, при нужда (кръвни тестове, ЕКГ, ЕЕГ, маркери на циркадни ритми); –Препоръчително е да се пита за употреба на лекарства и други субстанции (алкохол, кофеин, никотин, наркотици).

Изтъкнато бе още, че актиографията е диагностичен метод за обективна количествена оценка на съня за продължителен период от време (обичайно 14 дни). Най-често се прилага с дневник на съня, попълнен от пациента. Но така или иначе полисомнографията е високоспецализираното изследване, което е златен стандарт в диагностиката на повечето заболявания на съня.

С най-голям интерес специалистите слушаха, а по-късно коментираха

подходите за лечение на безсънието

Лекторът започна от когнитивно-поведенческата терапия при безсъние (CBT-I), която се състои от:

- психообразование (хигиена на съня и правила за здравословни практики и фактори на средата);

- обучение по релаксация (т.нар. прогресивно отпускане на мускулите, автогенна тренировка, образна релаксация, медитация);

- терапия с контрол на стимулите (да свържеш отново леглото със съня; да възстановиш регулярен график за заспиване и събуждане);

- терапия за ограничаване на съня (да съобразиш часа за лягане с това, колко часа ще спиш преди времето, когато трябва да ставаш);

- когнитивна терапия (да идентифицираш, предизвикаш и промениш погрешни схващания за съня и безсънието).

Изводът е, че CBT-I е силно препоръчана чрез доказателства като лечение от първа линия за хронично безсъние при възрастни от всяка възраст.

По темата за фармакотерапията лекторът очерта страничните ефекти на бензодиазепин-рецепторните агонисти – BZRAs/BZ, които често са влошени от полифармация, особено при възрастни пациенти: замаяност, нощно объркване/дезориентация, падания, възвръщане на безсънието, толерантност, зависимост . Малко са научнообоснованите данни за потенциала на BZ/BZRAs, а и се знае, че субстанциите с кратък полуживот индуцират зависимост по-бързо.

В заключение бе подчертано, че антипсихотици, мелатонин, антихистамини и фитотерапия не са препоръчителни.

Esogno®

Проф. Хр. Кожухаров продължи темата с аргументация защото медикаментът Esogno®  може да бъде определен като иновация в лечението на безсънието. Кратката характеристика сочи, че активната съставка е Eszopiclone (есзопиклон) от групата на лекарствата, сродни на бензодиазепина, бензодиазепинови рецепторни агонисти, наречени Z-лекарства.

Терапевтичните индикации на Esogno® са формулирани: за лечение на безсъние при възрастни, обикновено за кратък срок.

Лекторът подчерта още, че психиатрите познават есзопиклон, имат опит в предписването, особено когато става дума за качеството на съня. Той изтъкна и извод от много проучвания, че бензодиазепини или бензодиазепин сродни субстанции са показани за лечение, само когато заболяването е тежко, инвалидизиращо или подлагащо пациента на краен дистрес.

- Този факт, повтори проф. Кожухаров, – превръща Esogno® в представител на ново поколение медикамент от групата.

Огласени бяха и противопоказанията за лечение на безсъние с есзопиклон: миастения гравис, тежка дихателна недостатъчност, тежък синдром на сънна апнея, тежка чернодробна недостатъчност, пациенти в напреднала възраст, получаващи едновременно мощни инхибитори на CYP3A4, деца и юноши под 18 години.

Специалните предупреждения към компетентните специалисти също бяха коментирани:

- Трябва да се установи причината за безсънието. При хронично дихателно увреждане трябва да се обърне специално внимание за нарушено стимулиране за дишането. При едновременна употреба на опиоиди е нужно повишено внимание за седация, респираторна депресия – тогава се препоръчва най-ниска доза и най-кратка продължителност на лечението. Тъй като съществува риск от зависимост се изисква редовно наблюдение при продължително лечение. Възможни са и симптоми като коремна болка, главоболие, повишен апетит. Възможна е поява на възстановено безсъние, изразяващо се в увеличаване на латентността на съня, увеличаване на времето до заспиване за една до две нощи след отнемане на медикамента. Не се наблюдава развитие на толерантност към който и да е параметър на измерванията на съня през период на лечение до шест месеца. С особено внимание е нужно да се следи за възникване на депресия и тревожност. А за намаляване на риска от падания при пациенти в напреднала възраст е нужно да се осигурява непрекъснат сън от поне 8 часа. Не бива да се подценява и повишеният риск от психомоторно разстройство на следващия ден (например способност за шофиране), ако се приема по-висока доза или ако се прилага едновременно с други депресанти на ЦНС, или се употребяват алкохол, нелегални субстанции и/или наркотици.

При поява на психиатрични и „парадоксални“ реакции като: реакции като безпокойство, влошено безсъние, възбуда, раздразнителност, агресивност, нереални усещания, ярост, кошмари, парасомния, обезличаване, халюцинации, психози, неподходящо поведение и други неблагоприятни поведенчески ефекти трябва да се обмисли спиране на есзопиклон. Това се отнася и за прояви на сомнамбулизъм и свързано с това поведение: например ходене на сън, приготвяне на храна и ядене, телефонни разговори в небудно състояние и т.н.

По-нататък лекторът подчерта, че компанията изпълнява активна програма за клинично развитие чрез 41 проучвания (включително 4 проучвания при юноши и деца) при над 5000 души, като фокусът е поставен върху оптимизиране на дозата по отношение на ефикасността (включително бързо започване на действието и поддържане на съня през цялата нощ), както и върху безопасността и поносимостта, като същевременно се търси минимизиране на ефектите на следващия ден.

Той отново изтъкна, че доказано разпространението на безсънието е особено високо при по-възрастните хора и затова са важни някои основни предимства на BZRAs в сравнение с бензодиазепините: по-кратък полуживот, по-добро запазване на архитектурата на съня, по-малко случаи на възвръщане на безсънието и симптоми на абстиненция, по-нисък риск от падане в сравнение с по-старите бензодиазепинови агенти

Всичко това е основание да се направи извод, че есзопиклон е главният енантиомер, отговорен за успокоителните и анксиолитичните ефекти на зопиклон – следователно Esogno® е „ново поколение BZRA“

Началната доза е 1 mg, дозата се увеличава до 2-3 mg. 3 mg е ефективната доза, която консистентно подобрява съня, доказано чрез следене на параметрите за качество на съня. При пациенти в напреднала възраст: максимум 2 mg. Продължителността на лечението е 4 седмици, ако е необходимо в определени случаи (например при хронично безсъние) може да се удължи до максимална продължителност от 6 месеца. Приемът е еднократен, веднага преди лягане.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.