Вие сте в: Начало // Всички публикации // В синхрон срещу тежката патология

В синхрон срещу тежката патология

Екип от хирурзи от Университетската специализирана болница по онкология в София – проф. Панайот Куртев, д-р Асен Тодоров и д-р Елка Ангелова, целенасочено създават условия за прилагане на мултидисциплинарен подход при усложнени онкологични случаи. Става дума за операции с радикална мултиорганна резекция, щадяща съдовете, чрез които се постига качество на живот и нулев морталитет. Тежките случаи, когато основното онкологично заболяване се инфилтрира в други органи, се решават в операционната на болницата от триото Куртев, Тодоров, Ангелова, а резултатите сочат, че досега подходът дава шанс за живот на болни, които преди са били с минимални изгледи за успешен изход.

За пътя от идеята до реализацията разказват самите хирурзи.

Проф.Панайот Куртев – началник на Клиниката по коремна и обща хирургия в УСБАЛО:

- Не е нова идеята да се прави комбинация от екипи на едно място, която да дава нов шанс на болните с туморни заболявания. Известно е, че за раковите заболявания е характерен инфилтративен растеж, който тръгва от основния орган и преминава в други органи, като инфилтрира едни структури. Един път опериран, туморният процес може да се възстанови под формата на рецидив. Именно в такива случаи е нужен смесен екип. Независимо къде ще бъде рецидивът, когато инфилтрира в големи съдови структури, тогава 90 процента болният е неоперабилен. Тази неоперабилност поражда необходимост в екипа да присъства специалист, който може да направи допълнителна органна резекция при такива съдови структури. Ето защо в клиниката създадохме смесен екип, който да реагира незабавно на такива тумори – с възможности за резекция на големи съдове и в същото време – за радикална резекция на рецидивиращия или на основния тумор. Такива интервенции дават голям шанс на болните за комплексни методи на лечение – когато туморът е премахнат, то тогава вече лъче- и химиотерапията имат много по-големи шансове, отколкото ако туморът не е премахнат.

Освен това чрез мултиекипна интервенция се решава въпросът за качеството на живот на болните, защото проблемите на рецидивирал тумор, който остане, са свързани с компресия на съдовете, с инфилтрация на нервни плексуси, което е свързано с болки, отоци и т.н.

Ще повторя, че хирургията е сложна специалност, свързана с блокови резекции. Така и възникна идеята да изпратим колега да вземе специалност по съдова хирургия и тогава да формираме такъв екип. Д-р Асен Тодоров взе две – специалност по обща и коремна хирургия, и по съдова хирургия. И резултатите не закъсняха. Част от екипа е и д-р Елка Ангелова, също хирург.

Досега са направени над 10 операции, може би за съдовите хирурзи ще бъде интересно да видят еволюцията на процеса. Например изпратиха ни пациент с абдоминална аневризма 8 см и авансирал карцином на колона. И двете заболявания са симптоматични, трябваше да се оперира по спешност. В България по принцип няма готов екип, който да поеме такъв пациент – на 70 години, като се знае, че ако не се вземе решение по спешност, изходът не е добър. Нашият екип се справи с този случай, болният вече е на химиотерапия. И важното е, че операцията премина едноетапно.

Факт е, че освен в хирургията, мултимодален е подходът към всички онкологични заболявания – участват и лъчетерапевти, и химиотерапевти, и патоанатоми. Използването на автотъкани за заместване на ангажираните съдове е бенефит за пациента. Другият голям проблем е инфекцията – тя е нещо, с което дори в европейски клиники невинаги се справят. Полагаме всички усилия в тази насока. Винаги съм казвал, че няма неоперабилни хора, но зависи на каква цена ще се извърши операцията. Има загуба на тъкани, на структури и т.н. Защото в един момент загубата на структурите определя продължителността на живота и качеството – нужен е баланс. Дали болният ще има добро качество на живот, ако продължи да живее с тумора след допълнителните методи, или трябва да се оперира се преценява от самия специалист, това е неговото майсторство. Има ли възможност да се помогне, нужно е да се действа, защото мисията на болницата е именно лечението на болните. Мисля, че нашият екип би могъл да прави 30-40 такива интервенции годишно.

Д-р Асен Тодоров:

- От 13 години работя в клиниката. Смятам, че ролята на съдовия хирург при такава сложна операция е значима. Специално когато става въпрос за онкологично болни, съдовият хирург трябва да има особена подготовка по онкохирургия, за да се справи в такава ситуация. Не всеки съдов хирург е подготвен, защото за всеки пациент се решава индивидуално как да се постигне R-0 резекция. Практически в световен мащаб центровете, които се занимават с този вид хирургия, са изключително богати – в САЩ, Австралия, Мейо клиник и др. Там практически хирурзите се подготвят много години, за да правят подобен вид интервенции. Ролята на съдовия хирург е максимално атравматично да замести третираните съдове, без да нанася морбилитет и морталитет на пациента. За да се постигне това, се изисква добре стикован екип. Трудно е за човек, извикан от друго лечебно заведение, дори да е много добър съдов хирург, да се справи с особеностите на тази патология, защото се работи в условията на мултиорганни резекции, резицира се колон, пикочен мехур, матка и т.н.

Добре е, че реализираме такава сложна оперативна дейност в екип. Не съм мислил да препоръчвам нашата болница, тя самата си е с авторитет, позната е на всички колеги – и в столицата, и в България.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.