Вие сте в: Начало // Всички публикации // Лекарите към журналистите: Непримирими към порочните практики, търсете и професионалната медицинска оценка

Лекарите към журналистите: Непримирими към порочните практики, търсете и професионалната медицинска оценка

Декларация

на Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение относно излъчени репортажи от „МБАЛ Пазарджик”
НСОМБАЛ подкрепя изцяло изявлението на БЛС от 17 септември т.г. и сезирането на Комисията по професионална етика към регионалната колегия на БЛС в Пазарджик във връзка с изнесения случай за кардиолога д-р П. Лазов.
Сдружението на областните болници категорично се обявява против всякакви деяния, които са в разрез с правилата за добра медицинска практика, морал и етика.
НСОМБАЛ приветства медийните публикации и обществените усилия за осигуряване на достъпни, своевременни високотехнологични медицински услуги в болничната помощ.
Но не виждаме каква отговорност носят медиите за информация, за която впоследствие се установява, че не отговаря на истината.
Оставаме с впечатлението, че се толерира практиката публично да се поднасят недоказани сензации, които уронват престижа на българския лекар и насаждат в хората страх, недоверие и негативизъм. Обяснимо е и нежеланието на младите лекари да останат в страната и да допринесат за живота и здравето на същите тези хора.
В този смисъл са обясними и зачестилите през последните години случаи на агресия срещу представители на медицинското съсловие.
Във връзка с гореизложеното, остро възразяваме срещу поведението на журналиста в излъчените репортажи:
- недопустимо агресивно поведение към български лекар кардиолог, към директора на областната болница в Пазарджик и ползваните обидните квалификации като „докторче“, „така ли ви наричат доктор“, „обикновен провинциален доктор“ и т. н.;
- публичното поругаване на елементарното човешкото достойнство на двама мъже, които нямат време за реакция и формиране на обективни отговори;
- лекарят кардиолог предварително е обявен за престъпник, преди извършването на конкретна проверка, подкрепена с факти и доказателства, с което репортажите отново упорито внушават на българското население мисълта за „врага в бяла престилка“.
Непримирими сме към порочните практики, които уронват престижа на българските медици, нарушават правилата за добра клинична практика и утвърдените медицински стандарти.
Винаги сме подкрепяли осъществяването на ефективен контрол на медицинските услуги, налагане на санкции и носене на професионална и административна отговорност, но при установяването на допуснати нарушения по законов начин и ред.
Заставаме зад неуморните усилията на всички ръководители на болнични лечебни заведения, които всекидневно търсят приемливия баланс между очакванията на пациентите, удовлетвореността на персонала, осигуряването на съвременни диагностика и лечение във всеки район на страната при недостатъчното финансиране на дейността.
НСОМБАЛ дълбоко вярва в хуманното поведение и моралните устои на българските лекари, и настоява всички съмнения за нарушения на медицинските и етични стандарти в здравеопазването да бъдат щателно проверявани от институциите. Но преди всичко – да бъдат обсъждани и консултирани с научните медицински дружества, като гаранция за обективност и професионална оценка.
Доверието в българския лекар е задължително условие за успеха на лечението. Да не го отнемаме с недоказани твърдения, само за да произведем сензационна новина!

Д-р Васислав Петров, председател на УС на НСОМБАЛ

Декларация

Ние, членове на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) и на Българското дружество по интервенционална кардиология (БДИК) заявяваме, че здравето, животът и до-
верието на пациентите стоят на първо място в професионалната ни дейност.
Същевременно декларираме своята непримиримост към разпространената практика отделни случаи на подозирани или доказани неправилни ле-
карски действия да бъдат из-
ползвани за уронване на престижа и авторитета на българските лекари. И в частност – на кардиолозите, за създаване на недоверие към професионалните ни решения.
Искаме да припомним, че именно в областта на кардиологията през последните 20 години беше постигнат огромен напредък в лечението на заболявания, от които в предишни периоди смъртността беше значително по-висока. В момента българските граждани имат бърз достъп до възможно най-високото качество в диагностиката и лечението на кардиологичните заболявания. ДКБ и БДИК работят и ще продължават да работят за създаването, усъвършенстването и професионалното израстване на отговорни и знаещи български кардиолози.
Искаме да информираме институциите, свързани със здравеопазването, както и широката общественост, че от създаването си до настоящия момент ДКБ полага постоянни усилия и предприема реални действия за актуализиране и утвърждаване на медицински стандарти по специалността „Кардиология”, предлага разнообразни възможности за повишаване на квалификацията на кардиолозите и специализиращите кардиология, което е важен механизъм за осигуряване на качествено здравеопазване.
За съжаление в момента няма съществуваща методика, по която експерти в различните тесни направления в областта на кардиологията да участват реално в контрола на качеството и правилното прилагане на стандартите за добра медицинска практика при лечението на пациенти с кардиологични заболявания в България. Заявявали сме пред институциите в здравеопазването готовността ДКБ и БДИК да се включат в такава дейност, като излъчат съответните специалисти. ДКБ е предоставило на български език в електронен формат на НЗОК, БЛС, Парламентарната комисия по здравеопазване и МЗ целия набор от документи, които е утвърдило като свои правила за добра клинична практика по специалността „Кардиология”. И непрекъснато ги актуализираме. Като приветстваме всички обществени и медийни усилия за подобряване на контрола и качеството в българската медицина и здравеопазване, настояваме всички констатирани съмнения за нарушения на добрата медицинска практика, на професионалните и етичните стандарти, да бъдат обсъждани и консултирани със съответните научни дружества, с представители на Българския ле-
карски съюз, като техните становища да бъдат представяни едновременно с публично представяната фактология по всеки конкретен случай.

Доц. Мария Токмакова, председател на ДКБ
Д-р Валери Гелев, председател на БДИК

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.