Вие сте в: Начало // Всички публикации // Онколозите са достойни за възхищение

Онколозите са достойни за възхищение

Д-р Свитлана Бачурска – специалист по обща и клинична патология

– Има ли разлика между лечебните заведения?

– Има разлика, защото УСБАЛО позволява на нашите пациенти да получат целия обем дейности, свързани с тяхното заболяване – от диагностиката – клинична лаборатория, образни изследвания, през лечението – хирургично, лъче- и консервативно, химиотерапия, нуклеарна медицина. Тук има възможност пациентът да бъде диагностициран, лекуван и проследяван във всички специалности, без да се налага да бъде насочван към други болнични заведения. С колегите колаборацията е изключително експедитивна и добра. Действително се постига комплексен мултидисциплинарен подход при лечението на заболяването.

– Доколко възможностите на Вашата клиника са съизмерими със съвременните постижения?

– Нашата клиника притежава най-високото ниво на компетентност и отговаря на абсолютно всички стандарти на европейска лаборатория по патология. Ние предлагаме интраоперативна диагностика – по време на операция има възможност да се прецени типът на заболяването, определяме параметри, които дават възможност на хирурга да бъде хем максимално щадящ, хем да не ограничава радикалността на операцията. Разполагаме също с цитологична, имунохистохимична лаборатория. В съвременната откопатология не е възможна диагностика, без прилагане на специфични антитела – за да докажем дали процесът е първичен или метастатичен. Също така имунохистохимия се използва и за прогноза – да кажем този тип раково заболяване дали е с преобладаващо благоприятна прогноза или е по-агресивен и изисква по-агресивна терапия. Също така имунохистохимията има и предиктивна роля – можем да кажем на онколога дали този вид тумор ще бъде добре повлиян от определен вид терапия – т.нар. персонализирана медицина.

– Няколко думи доколко вашите изследвания разбират прогнозата и могат да дадат надежда. Знаем, че доскоро раковите болести означаваха най-лошото, но сега вече преживяемостта се увеличава.

– Онкологията е една от най-динамично развиващите се специалности, има вече страхотни и достъпни за пациентите препарати, които осигуряват преживяемост 10 и повече години, за което ние допреди 10 години дори не смеехме да мечтаем. Патологията всъщност стои в основата на онкологията, защото освен диагностика – която е базата и отправната точка за правилната терапия, навлязоха в практиката тези предиктивни маркери, които дават на онколога информация доколко дадената болест ще бъде повлияна от даден медикамент – т.нар. таргетна терапия.

УСБАЛО е наследник на националния онкологичен център и наистина е лечебно заведение с добро име и авторитет. Надявам се, че колегите от страната ще продължат да разчитат на нас за наистина бърза, адекватна и съвременна диагностика.

– Достъпността каква е – ако болният е насочен или сам потърси второ мнение?

– Пациентите се приемат на деня, всекиму се отделя лично внимание – изучава се историята на заболяването, какво е нужно за конкретната диагноза. Абсолютно е свободен достъпът, без предварителни записвания. Всеки, който има проблем и въпроси, свързани с диагнозата, е добре дошъл.

– Ако човек има в рода си подобна болест и има страхове, може ли по лично желание да поиска вид изследване?

– Ангажимент на пациента е да се обърне към личния лекар или съответно към онколога, който познава историята на заболяването. И той да определи дали да се направи генетична консултация, образно изследване или някакви туморни маркери. Онколозите в нашето лечебно заведение са изключително в крачка с всички модерни тенденции, нововъведения в тази област. Те са специалистите, с които трябва да се направи консултация.

– Екипът Ви какъв е и защо има отлив от вашата специалност?

– Екипът за съжаление е малък, би ми се искало да бъдем повече колеги. Наистина има отлив от специалността. Първо – защото е изключително трудна, включва изучаване на абсолютно всички изменения в човешкото тяло (не е както в тесните специалности). Работим с всички органи – от мозъка по петите, така да се каже. От друга страна, в българската здравна система патологията няма самостоятелно финансиране. Ние сме сложени като помощна специалност към хирургичните клинични пътеки – това също допринася недотам благоприятно за финансовия аспект на специалността и недостатъчния брой желаещи да специализират патология. Много от нас – да не кажа почти всички – сме принудени за работим на няколко работни места, защото много болници извършват хирургична дейност, която няма как да бъде извършвана без присъствие на патолог.

– Дали страхотната техника и технологиите в лабораториите не биха привлекли вниманието на повече млади лекари?

– Искрено се надявам. На нас ни предстоят още нововъведения – с нова апаратура, която ще позволи още повече да разширим гамата както на диагностични, така и на прогностични маркери, за да можем да предложим на българския пациент наистина максимален обем на изследвания, за да не се налага да се правят консултации в чужбина, а всичко да се случва тук, на наша територия. Очаквам до края на годината вече да се похвалим с реализирани проекти.

– Това ще увеличи ли процента на точност на диагнозата?

– Това може би няма да увеличи процента на точност – ние и сега се стараем. По-скоро това ще улесни достъпа на пациентите до съвременната персонализирана медицина, защото тя се нуждае от предварителна диагностика. Осведомеността и на онколозите, и на пациентите в страната, че в УСБАЛО ще има достъп до този тип диагностика е най-важната.

– Вие в клиниката не сте само администратор?

– Не, разбира се. Изключително много работя в диагностичната област. Също така сега през август ми предстои пътуване до една от може би най-големите лаборатории в Хамбург – точно с цел да се усвоят администрирането и действията при тези процеси на молекулярна патология и диагностика, свързана с персонализираната медицина.

– Чисто емоционално как реагирате, когато видите завършено едно изследване с не съвсем добра прогноза?

– Гледам наистина да дам максимално точна диагноза на пациента – нито да бъде ощетен (да не получи точната максимална терапия, която се полага за неговата диагноза). Но не бива да бъде и в хипердиагностика и така да се навреди на болния с провеждане на ненужна терапия. Старая се максимално да свърша работа и да бъда полезна на колегите клиницисти, химиотерапевти, лъчетерапевти. Давам си сметка за всяка една дума, която пиша в моя отговор – какво влияние ще има върху терапията, която ще изберат. Непрекъснато сме в контакт с колегите, комуникираме и с хирурзи, и с онколози, и с лъчетерапевти. Наистина подходът за всеки един болен е индивидуален – според неговото заболяване, състоянието му и според целта на терапията.

– Колко време отнема едно изследване?

– Много зависи. При случаи, които са най-често срещани, не изпитваме затруднения и в рамките на няколко дни сме готови с диагнозата. Но при нас идват наистина много редки случаи, които изискват повече изследвания и повече справки, вникване в самото заболяване – някой път отнемат повече време. Всеки случай зависи от конкретиката.

– След Вашата експертна оценка, кой разговаря с пациентите?

– Винаги казвам на пациентите, че моята диагноза е в контекста на цялостното заболяване. И е редно за терапията и плана за лечение да се комуникира с онколога. Защото той ще прецени, въз основа на моя отговор, на образни и кръвни изследвания, на общото състояние на пациента, кое е най-доброто. Онколозите в България са достойни за възхищение, те са на световно ниво. Няма значение къде пациентът ще избере да се лекува. Те са непрекъснато на обучения, на научни конгреси и наистина това е област, в която колегите са абсолютно в крачка с всички новини.

– Да завършим леко оптимистично – при толкова добри специалисти, при толкова добри патоанатоми, може би ракът ще бъде преборен?

– Абсолютно правилно. Моят призив и апел към пациентите е да не се страхуват и да не чакат. Колкото по-рано бъде поставена диагнозата, толкова по-високи са шансовете дори за някои видове злокачествени заболявания. Става дума за излекуване и за качество на живот.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.