Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // 47 млн. лв. за 11 общински болници

47 млн. лв. за 11 общински болници

11 общински болници трябва да се финансират със средства от ЕС по ОП „Регионално развитие” за развиването на услуги за продължително лечение. Това се предвижда в Проект на МЗ за изменение на допълнението на Концепцията за болнично преструктуриране. Промените ще станат факт след обществена дискусия и одобряването от МС. Те се наложиха, тъй като много малко лечебни заведения изявиха желание за преструктуриране в болници за долекуване. С промените се дава възможност лечебните заведения да получат финансиране за развиване на дейности както за активно, така и за продължително лечение.

11-те общински болници, които отговарят на критериите и ще могат да получат средства за развиване на грижи за активно и продължително лечение, са в малки населени места – Белоградчик, Тетевен, Бяла, Тутракан, гр. Омуртаг, Елхово, Свиленград, Крумовград, Девин, Разлог, Етрополе. Те са избрани на базата на следните обективни критерии:

- Да се намират в община извън градските агломерационни ареали (тоест в малки населени места);

- Брой преминали болни (над 2800 за големи отдалечени ЛЗ и над 1200 – за медицински центрове);

- Наличие на квалифицирани медицински специалисти (повече от 20 специалисти за отдалечени болници, повече от 10 – за медицински центрове);

- Липса на финансиране по други програми и проекти.

За финансиране на 11-те общински болници се предвиждат 47 млн. лв. Лечебните заведения ще могат да изразходват средствата за развиване на услуги за активно и продължително лечение. Целта e да се осигури достъп на населението и в по-отдалечените и труднодостъпни места до адекватно медицинско обслужване. Болниците ще могат да кандидатстват за средствата след одобряване от наблюдателния комитет към Оперативната програма „Регионално развитие.” Още 100 млн. лв. се предвиждат за финансиране на общински болници в градските агломерационни ареали по ОП „Регионално развитие”. Те ще се изразходват за лъчетерапевтична апаратура в 10 общински онкологични диспансера и за подобряването на ефективността на 9 общински болници. Всички болници ще могат да кандидатстват за финансиране чрез общините си в началото на следващата година.

Зелена светлина вече получи средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за развитие и подобряване на достъпа на национално ниво до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години (ДМСГД). По програмата са предвидени други 147 млн. лв. Основната част от тях ще се използва за развиването на онкологичното лечение в 13 държавни болници в страната. Три от тях ще обслужват населението на национално ниво, а останалите 10 – на областно. Лечебните заведения са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др. За лечебните заведения с национална значимост са предвидени 63 500 000 лв. За десетте областни центъра са предвидени 73 500 000 лв. С тези средства ще се осигури нужната апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. За националните центрове е предвиден пакет от 10 типа апарати: линейни ускорители, планиращи системи, дозиметрична апаратура и други. Предвидено е да се произвеждат и изотопи за онкологична диагностика. За регионалните центрове е предвиден пакет от 13 апарата, между които са дигитални мамографи, компютърни томографи, магнитнорезонансни томографи, рентгени, интегрирани лабораторни системи и други. Регионалните и националните центрове ще бъдат свързани с мрежа за обмен на медицински данни, за да се улесни достъпът на диагностицираните пациенти до лъчелечението на регионално ниво. Апаратурата за всяка болница е подбрана според наличността в съответното лечебно заведение и потребностите в региона. Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия. Предстои да се подадат и проектите на останалите 7 болници. След разглеждането им ще започне и усвояването на средствата. Очаква се това да стане до края на 2012 г.

Пресцентър на МЗ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.