Вие сте в: Начало // Всички публикации // Примерът на Добрич

Примерът на Добрич

Общинският фонд „Здраве“ в Добрич стартира процедура  за подпомагане на лекари и специалисти по здравни грижи.

Финансовата и социално-битовата подкрепа ще се осъществява под формата на възстановяване на такси за участие в курсове за придобиване на специалност, както и на разходи за наем на общинско ведомствено жилище. Медиците ще могат да разчитат и на възстановяване на част от сумите – до 50%, за месечни такси в детските градини и детските ясли. Финансовата помощ включва и изплащане на пътно-транспортни разходи от и до работното място за специалистите, живеещи извън Добрич.

Право на подпомагане от фонд „Здраве“ имат лекари и специалисти по здравни грижи, които имат сключен трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ в Добрич.

От общината в града подчертават, че фонд „Здраве“ е създаден, за да се осигуряват и задържат кадри за болничната помощ в града.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.