Вие сте в: Начало // Всички публикации // Иновативни решения в полза на милиони болни

Иновативни решения в полза на милиони болни

Този девиз бе избрала фармацевтичната компания Бьорингер Ингелхайм за специалната пресконференция, организирана по време на Международния конгрес на Европейското респираторно общество /ERS/ в Амстердам в края на септември т.г. Респираторното портфолио на компанията бе представено чрез нови данни и последни резултати от проучвания за влиянието на медикаменти на Бьорингер Ингелхайм в сферата на идиопатичната пулмонална фиброза, на лечението на астма, както и на хроничната обструктивна белодробна болест – ХОББ, на белодробен карцином.

„Стойност чрез иновации“ е обобщеното разбиране на компанията, което е движеща сила в сферата на респираторната медицина. Повече от 90 години Бьорингер е лидер в лечението на респираторните болести, като продължава да разработва нови медикаменти, като прави крачки напред, доказвайки предимствата на препаратите чрез дизайн на проучванията, най-близък до реалната клинична практика.

Как OFEV® (nintedanib) променя пътя за

лечение на идиопатична пулмонална фиброза

Отговор даде проф. Л. Ришелди от Университета в Саутхамптън във Великобритания. Той представи нови данни от проучвания INPULSIS® и INPULSIS®-ON, за дълготраен ефект за забавяне на прогресията на идиопатичната пулмонална фиброза /ИПФ/, както и за ефективно въздействие при различни пациенти. Препоръките поставят акцент върху значимостта на потенциалните предимства и ползи от лечението с OFEV® за пациентите по отношение на ключовите резултати, свързани с прогресия на болестта, измерена чрез степен на влошаване на форсирания витален капацитет (FVC) и смъртност.

Медикаментът OFEV® е клинично изпитан в две дублирани фаза 3 изследвания, включващи повече от 1000 пациенти в 24 държави, както и във фаза II на изследването TOMORROW с участието на 432 пациенти.

Клинични данни за OFEV® сочат още, че препаратът има траен ефект, защото годишното влошаване на форсирания витален капацитет (FVC) на белодробните функции е намаляло с приблизително 50%. Резултатите от проучванията доказват, че OFEV® забавя прогресията на заболяването сред широк кръг пациенти, като намалява с 50% годишния темп на спад на белодробната функция. OFEV® е единствената терапия, която значително намалява риска от остри екзацербации на ИПФ с 68%, а, както е известно, тези екзацербации се свързват с висока заболяемост, те са водещи причини за хоспитализация и смърт при пациенти с ИПФ.

OFEV® е включен в актуализираните международни guide lines за лечение на идиопатична пулмонална фиброза.

Терапевтичните нужди на хората с астма

и усилията на Бьорингер в тази насока бяха обект на презентация на професора по респираторна медицина от Дания Роналд Дал, който е бил член на борда на Европейската академия по алергология и клинична имунология, президент на Европейското респираторно общество, както и съосновател на Глобален алианс срещу хроничните респираторни болести към СЗО. Проф. Дал напомни, че цел на терапията на астма е да постигне и да задържи клиничен контрол, включващ подобрена белодробна функция, както и да намали симптомите и риска от екзацербации. Според последни статистики около 30 млн. души в Европа имат астма. Данни от нови проучвания сочат, че Spiriva® /tiotropium/ Respimat® на компанията може да подобри резултатите при възрастни болни с астма, които имат симптоми независимо от класическото лечение с инхалаторни кортикостероиди и дългодействащи бета2 агонисти. Това е причината Spiriva® Respimat® да бъде включен в последната версия на глобалната инициатива срещу астма /GINA/, като опция без фенотипизиране за възрастни /на и над 18 години/ с екзацербации като добавка към терапиите, приети за тази индикация.

Spiriva® Respimat® е одобрен при астма в повече от 50 страни в ЕС, САЩ и Япония, защото значимо подобрява симптомите /с до 68%/, сигнификантно намалява риска от екзацербации с 21% при болни на класическо лечение. Друго предимство е инхалаторът Respimat®, който активно отделя активните съставки като уникална  „фина мъгла“, която чрез умерено дълбоко вдишване достига до белите дробове. Проф. Дал цитира данни от две MezzoTinA-asthma® клинични проучвания, доказващи ефикасност и безопасност при пациенти, които остават симптоматични независимо дали приемат класическата терапия.

Компанията пише своя

собствена история в битката с ХОББ

Голям интерес сред медицинските журналисти провокираха съобщения и презентации за Spiolto® Respimat® (tiotropium/olodaterol) на Бьорингер, който бе определен като напредък в поддържащото лечение на ХОББ. Spiolto® Respimat® е разработен на базата на tiotropium – активния компонент на Spiriva®, подсилен с още един активен компонент – olodaterol. Постижението бе представено от проф. Дейв Сингх – клиничен фармаколог и специалист по респираторна медицина в Манчестър, Великобритания, и от проф. Кай-Майкъл Бих -  основател и директор на изследователски институт по респираторна медицина във Висбаден, Германия. Те огласиха най-нови данни от проучвания OTEMTO R 1&2 и ENERGITO R, които доказват, че надминавайки постиженията с tiotropium самостоятелно, Spiolto® Respimat® осигурява значими подобрения на белодробната функция, на симптомите на ХОББ, свързаното със здравето качество на живот,  и намалява необходимостта от прилагане на спасителна терапия още в ранните стадии на заболяването при пациентите, нуждаещи се от поддържащо лечение. Spiolto® Respimat® е с над 40 млн. пациентогодини опит във всички степени на тежест на заболяването. Spiolto® Respimat® е подсилен от olodaterol, уникален и с продължителна ефективност бета2 агонист, с бързо начално действие, специално създаден да допълни ефикасността на Spiriva®. Spiolto® се приема чрез Respimat® – единственото инхалаторно устройство, активно доставящо аерозол тип „фина мъгла“, което означава, че е достатъчно пациентът да вдиша по естествен начин, за да достигне медикаментът дълбоко в белите дробове.

Със Spiolto® Respimat® се постига повече от два пъти по-голямо подобрение на белодробната функция в сравнение с tiotropium самостоятелно при пациенти без предходна поддържаща терапия. Spiolto® Respimat® (tiotropium/olodaterol) е поддържаща терапия, която се прилага веднъж дневно за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест. Тези допълнителни преимущества могат да позволят на пациентите да бъдат активни за възможно най-дълъг период от време.

Известно е, че ХОББ е хронично, прогресиращо, подлежащо на терапия, но нелечимо заболяване, което в световен мащаб засяга около 210 млн. души и се очаква да се превърне в третата водеща причина за смърт до 2030 г. Обикновено пациентите биват диагностицирани, когато белодробната функция е вече значително увредена и е необходимо приемането на поддържащо лечение. Пациентите страдат от симптоми като задух и кашлица, които често ги възпрепятстват да бъдат активни. Това може да доведе до попадане в т. нар. низходяща спирала на влошаване на симптомите им и дори до последващо обездвижване, повишен риск от инвалидизация и смърт.

Лекторите подчертаха, че допълнителните преимущества на Spiolto® Respimat® са значими за пациентите и данните показват, че подобренията на белодробната функция са още по-големи при прилагане на медикамента в началните стадии на ХОББ. Изтъкнато бе още, че доказателствата са от данни от повече от 5000 пациенти, участвали в клинични изпитвания, които са част от клиничната програма TOviTO®, включваща повече от 15 000 пациенти, и показват, че Spiolto® Respimat® осигурява значителни предимства в сравнение с tiotropium самостоятелно.

Постига се значимо подобрение на белодробната функция, както и на качеството на живот, с най-големи ползи за пациентите, които са в начални стадии на  заболяването и се нуждаят от поддържащо лечение на ХОББ. И подобрение повече от два пъти на белодробната функция при пациенти, които не са имали предходна поддържаща терапия. Наред с това Spiolto® Respimat® се понася добре и е с профил на безопасност, сходен с този на tiotropium и olodaterol, прилагани самостоятелно.

В България Spiolto® Respimat® получава разрешение за употреба през август 2015 г.

От името на Бьорингер Ингелхайм Алън Хилгроув съобщи на пресконференцията, че в бъдеще компанията ще продължи професионалния си ангажимент в сферата на респираторната медицина, като насочи усилия в иновативна изследователска дейност в полето на острия респираторен дистрес синдром, както и при airway ремоделирането и възпалението.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.