Вие сте в: Начало // Всички публикации // 75 години списание „Рентгенология и радиология“

75 години списание „Рентгенология и радиология“

Днес отбелязваме 75 години от първата поява на научномедицинско рентгенологично периодично издание у нас. Списание „Рентгенология и радиология“ обявява не без гордост и в подзаглавие към наименованието си, че е правоприемник на „Известия на Българското рентгенологично дружество“. С този акт изданието, редакционната му колегия и редакционният съвет, ръководството на Българската асоциация по радиология декларират признание към учителите, признание към основоположниците на специалността у нас. Защото продължението на техните идеи е мисия.

Създадено през 1937 година, Българското рентгенологично дружество под председателството на професор Андрея Сахатчиев (тогава „Уредникъ“ на „Институтъ по радиология и физиотерапия“) започва да издава своите Известия през 1940, в които публикува доклади и събщения, изнесени на научните заседания. Сред първите автори са асистентите, бъдещите именити професори Ангел Николаев и Гоце Тенчов. Публикациите са съпроводени с резюмета на немски или френски език. Първите статии илюстрират значението, което авторите придават на клиничните данни, и демонстрират още тогава, че рентгенологията е клинична специалност. От 54 години изданието носи името „Рентгенология и радиология“.

През годините изданието не е подминато от превратностите на историята. В последните десетилетия то се утвърди като реномирано научно списание. Най-голяма заслуга за утвърждаването на изданието, за неговия авторитет има проф. Любомир Дянков в качеството си на дългогодишен главен редактор, формирал и политиката, и съвременния облик.

Именити и водещи представители на радиологичното общество от редица страни са сътрудничили на списанието или са били членове на международния научен комитет. Сред тях може да отбележим професорите Heuck от Германия, Delorme, Moreau, Blery от Франция, Baert от Белгия, Dalla-Palma и Passriello от Италия, Gourtsoyiannis от Гърция, Синицин от Русия и много, много други. Всички те са оглавявали в различни периоди Европейското дружество или Европейския конгрес по радиология.

Днес списанието е авторитетна форма за представяне на научни изследвания от работещите в радиологичните и сродните специалности.  Като всяко научно списание, „Рентгенология и радиология“ публикува след рецензиране оригинални статии, научни обзори, случаи от практиката и т.н. То е място за изява и на най-младите в професията върху т.нар. „Страници на специализиращия“. Публикуват се Quiz’ове, рецензии върху новоизлезли книги по специалността в чужбина, информации за предстоящи и важни проведени конгреси и други научни форуми.  От рубриката „Новини от живота на дружествата“ читателят научава кои са новите специалисти по образна диагностика.

Списание „Рентгенология и Радиология“ се индексира от EMBASE/Excerpta Medica,  International Nuclear Information System (INIS)   и  от Bulgarian Citation Index.

Традициите, завоюваният авторитет, нарастващата нужда от научни издания у нас, наред с експанзивното развитие на радиологичните специалности ни дават основания да бъдем убедени, че списание „Рентгенология и Радиология“, гордо с дългата си история, има и значимо бъдеще.

Проф. Васил ХАДЖИДЕКОВ, главен редактор

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.