Вие сте в: Начало // Всички публикации // Втори рунд за цените на лекарствата

Втори рунд за цените на лекарствата

Правителството няма намерение да се отказва от мерките за намаляване на лекарствените цени у нас, стана ясно през седмицата.

„Държавата е търпелива и разбира, че трябва да работи в диалог с индустрията, но това търпение не е безкрайно”, нееднозначно заяви пред медиите здравният министър Петър Москов.

След това изпрати и „тайно” послание, в което производителите на лекарства да разгадаят бъдещите намерения на здравната администрация.

„Нека не си говорим като в шпионските филми, но ще пратя леко кодирано съобщение към фармацевтичната индустрия. Ако не се получат договорените споразумения за промяна на риска, ще отидем на джъмбо рефериране. Те ще разберат“, закани се на бизнеса д-р Москов.

С тези думи той потвърди, че кабинетът категорично няма да отстъпи от намерението да ограничи публичните разходи за медикаменти, като очаква основният ангажимент за това да бъде поет от производителите.

Самото джъмбо рефериране е нова мярка за България и доста неприятна тема за компаниите в сектора, обясниха експерти от бранша. При тази схема референтните стойности на медикаментите в Позитивния лекарствен списък се формират в границите на една терапевтична група, където влизат както най-евтините, така и най-скъпите иновативни продукти. В резултат цените на лекарствата от последно поколение падат неимоверно, което за производителите не е справедливо, защото са инвестирали милиарди в разработването им. От друга страна, зависимостта на цените на иновативните продукти от стойността на останалите, които са от над 20 години на пазара, не е научно обосновано, защото се сравняват различни по вид лекарствени молекули.

За да избегнат подобна заплаха, фармацевтичните фирми очевидно ще трябва да се съобразят с условията на здравното министерство. А за да ги улесни максимално, то пък е задействало процедура, която скришом връща на дневен ред едно от най-спорните предложения.

Става дума за изискването всички фирми в бранша да подписват с НЗОК Национално споразумение за реимбурсиране на лекарствени средства, което да поддържа ниски цените на продуктите, като задължава бизнеса да поема част от преразхода за медикаменти на солидарен принцип. Схемата беше подробно разписана в проектопромените на Закона за здравното осигуряване, но не се хареса на генеричната индустрия и след редица спорове отпадна при второто четене на законопроекта в пленарната зала.

Към днешна дата обаче текстовете отново са актуални, защото са част от друг законопроект. Внимателен прочит на внесения в Народното събрание пакет с промени в Закона за лечебните заведения „издава”, че мерките за контрол на разходите за лекарства са включени като част от преходните и заключителните му разпоредби, изменящи вече приетия на второ четене Закон за здравното осигуряване.

Пак там е записано също, че ако не се подпише споразумение, касата си запазва правото по свое усмотрение да въвежда задължителни отстъпки в границите от 2,5 до 15% за лекарствата, които заплаща.

„По този начин се отдава приоритет на възможността фармацевтичната индустрия и публичните власти равнопоставено да договорят своята отговорност по отношение на контрола върху ръста на разходите за лекарствени продукти, без това да бъде задължително“, посочва в мотивите си вносителят – Министерският съвет.

Проблемът е, че компаниите в бранша така и не успяват да постигнат консенсус по въпроса. Производителите на оригинални медикаменти настояват отговорността към преразхода да се поема солидарно от всички фирми, независимо от пазарния дял и печалбата, за да не се налага само тези с високи обороти да връщат пари в бюджета на касата. Според окончателно приетите поправки в Закона за здравното осигуряване производителите на продукти без аналог на пазара задължително ще предлагат отбивка от цената им, за да намерят място в Позитивния лекарствен списък (тъй като медикаментите са скъпи и се покриват с публични средства – б.а.). Това на практика означава, че ако не се подпише рамков договор с клаузата за солидарна отговорност, производителите на оригинални продукти ще бъдат натоварени с двойни отстъпки – веднъж, за да работят с касата, и втори път, защото високите цени на продуктите им са „изяли“ по-голямата част от парите в касата.

„Основният принцип на компенсаторния механизъм, който се прилага и в други държави, е, че всяка компания, която ползва обществен ресурс, участва по определен начин и в компенсирането на разходите. Тук много се спекулира с това, че едни компании растат, а други – не, и затова не бива да бъдат натоварвани с допълнителни регулации. Ето защо компенсаторният механизъм би трябвало да работи по такава формула, че всичко да е балансирано„, коментира Деян Денев от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM).

Генеричните компании обаче са твърдо против солидарността, защото схемата ги натоварва с плащания за преразход, в който традиционно не участват. Техните лекарства са едни от най-евтините в страната и също са подложени на тежки ценови регулации. Например, изискването за вписването им в Позитивния лекарствен списък е стойността им да не надвишава 80% от тази на оригиналния продукт в същата терапевтична група. С други думи цената им пада с 20 на сто още на входа на системата. След това се подлага на вътрешно и външно рефериране, като се спазва изискването да бъде най-ниската от най-ниските в 17 европейски държави. В резултат цената на някои продукти се доближава до производствената и за компаниите става нерентабилно да предлагат допълнителни отстъпки. По-страшното е, че заплашват да изтеглят лекарства от пазара, защото сумите, които ще трябва да върнат обратно в бюджета на касата, ще бъдат по-високи от евентуалните им печалби.

„При цена от 3 лв. и реимбурсация от 25% лекарствата за хипертония ще са първите, които ще излязат от списъка на касата, защото болните у нас са между 1,5 и 2 млн. души и това, което ще трябва да върнем, ще е повече от това, което ще получим“, категоричен е Петър Велев, управител на Екофарм ЕООД.

Работата е там, че новият лекарствен „рамков договор“ на практика вече се придвижва към второто четене в пленарна зала. Проектопромените в Закона за лечебните заведения, където са записани спорните текстове, отдавна са одобрени от правителството, а на 25 юни т.г. бяха приети и на първо четене и от депутатите в парламентарната здравна комисия. Според мотивите на вносителите промените са в унисон с препоръките на Европейската комисия за създаване на ефективен контрол върху непрекъснатия ръст на разходите за медикаменти. Дали и как това ще се случи, предстои да разберем.

Слава ЦАНКОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.