Вие сте в: Начало // Всички публикации // Европейски проект PREVIEW за профилактика на захарен диабет тип 2 набира доброволци мъже с наднормено тегло и риск от диабет

Европейски проект PREVIEW за профилактика на захарен диабет тип 2 набира доброволци мъже с наднормено тегло и риск от диабет

Интервю с проф. Надка Бояджиева,  координатор на проекта

– Проф. Бояджиева, измина 1 година от времето, в което започнаха активните научни изследвания по проекта PREVIEW, който е постижение за България. Какво ново може да споделите с читателите на „Форум Медикус“?

– Първо, благодаря за възможността да разкажа за нашата работа. Проектът наистина е постижение в българската медицина, защото дава възможност  за профилактика и 5-годишно наблюдение с контрол на пациенти, които са с риск от захарен диабет тип 2. Да припомня, че екип на Катедрата по фармакология и токсикология на МФ към Медицинския университет в София спечели като партньор този проект по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз. Ние сме водещи партньори с Дания, Финландия, Англия, Холандия, Испания и Германия, към нас участват още Канада, Нова Зеландия и Италия по определени самостоятелни задачи, свързани с проекта. Това е голям европейски научноизследователски проект и за него отговаряме както аз като координатор на МУ в София, така и доц. Светослав Ханджиев, дм, който е един от най-утвърдените специалисти в областта на хранене и метаболизъм, и е национален координатор за проекта, както и д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм, главен асистент в катедрата.

– Вие сформирахте екипи и започнахте много значима работа през втората половина на 2013 г., която продължава и до днес, нали?

- Да, работата е значима, отговорна и много полезна за доброволците, които се включиха в проекта. Сформирахме колективи от лекари изследователи, включително професор по ендокринология, лекари и клинични лаборанти, специалисти с висше образование, отговарящи за различните програми по проекта, които са със значим обем на работа. За всеки, който се наеме с подобен значим проект, е важно да има в звеното екип от образовани, знаещи и доказали възможностите си хора. Катедрата по фармакология и токсикология през последните 15 години напредна много. Тя е сред водещите по науко-метричните показатели, по учени, спечелили международни проекти, със специалисти, доказали своите качества. Този факт бе оценен не само в конкурса, но и съвсем наскоро през май 2014 г., когато екип на водещия партньор, включително и ръководителката на целия проект проф. Ани Рабен пристигнаха в София и направиха оценка на изпълнението на задачите. През изминалата една година, която беше със значима по обем работа, аз лично осъзнах колко добре организирана структура е МФ и Медицинският университет, включително със звената за клинична работа и за клиниколабораторни изследвания. Ние успяхме през тази година не само да изпълним програмата за този период, но и да бъдем първенци, подчертавам – на първо място от всички партньори.

– Не е тайна, че вашите екипи работят извънредно, че Вие, заедно с много от лекарите, не взехте летните си почивки през 2013 г., за да осигурите повече българи в програмата.

– Да, това е вярно. След като бяха отчетени резултатите, ръководителят на проекта с главния мениджър и отговарящия в Брюксел с голям респект към българския екип поискаха да увеличим броя на българите, които ще бъдат наблюдавани и контролирани, за да им се помогне да не се развие захарен диабет, включително да намалят теглото и да подобрят здравето си. Това предложение приех с голяма радост. Както казва народът: „сърцето ми пееше“, когато дойде оценката за българския екип и ни бе предложено до есента на 2014 г. да увеличим броя на българите от 310 на 380 (със 70 души).

– Не става ли голяма натовареността на екипите?

– Става. Още повече че през 2014 г. се засичат т.нар. „клинични изследователски“ етапи 1, 2, 3 и 4. Но това е шанс за нас,2 българите. По време на работата върху проекта помогнахме на стотици хора, спасихме стотици хора от развитието на захарен диабет.

– Бихте ли споделили малко цифри?

– За 1 година сме прескринирали около 1300 доброволци, скринирали сме съгласно изискванията по проекта около 480 души, като част от тях показаха захарен диабет и ги насочихме към фамилен лекар и специалист ендокринолог за лечение и контрол. В хода на прескриниране и скриниране помогнахме на редица пациенти, установявайки други съпровождащи заболявания – този факт отчитам за значим за здравето на хората, които се обърнаха към нашия проект. В момента броят на участниците, с които е проведена част от програмата, е над 330.

– Споделихте, че в някои от партньорските държави е имало трудности поради бюрократични изисквания. Как беше и у нас?

– Европейският проект изисква спазване на законодателните норми и всяка дума, заложена в проекта, да бъде изпълнена. Това е важен старт, когато се запознаеш в пълни детайли с изискванията на проекта и правилно го насочиш към националното законодателство. При нас се избегна бюрокрацията, защото ние качествено представихме в превод документите по проекта и не изгубихме месеци да ги превеждаме. Отговорни комисии у нас и в частност в медицинските среди са съставени от умни и качествени хора, които са с позитивно поведение към новостите и прогреса и не създават тежки бюрократични забавяния. Сега, когато провеждаме това интервю в късен следобед, в залата работят участници в проекта, които са успели за 2 месеца да намалят над 8% от началното си тегло, навлезли са в следващия етап на хранителна диета, психологическа работа и физическа активност с обучение по физкултура. Тези хора са с подобрено здраве, кръвнозахарните им криви вече не показват риск от диабет тип 2. Те са щастливи, че навреме сме успели да спрем както затлъстяването, така и развитието на болестта.

– Кога приключва набирането на още доброволци?

– Работим върху допълнителния брой, който ни възложиха – 70 души. Проектът включва проучвания за ролята на пола в профилактиката на предиабет. При анализа на нашите резултати съвместно с проф. Ани Рабен и главния мениджър достигнахме до становището, че е хубаво да увеличим броя на мъжете участници. Затова продължаваме да набираме мъже на възраст от 25 до 70 години, които да са с наднормено тегло, включително затлъстяване, и да имат данни от предишни биохимични изследвания за риск от захарен диабет.

– Ако разбирам правилно, в българската група жените са повече. Забелязвате ли до този момент различия?

– Нямам право да обявявам какъвто и да е резултат по проекта, но мога да кажа с респект и към мъже, и към жени, че и в двете групи тези, които са дисциплинирани, отговориха отлично на съответния етап на диета с физическа активност. При някои от жените имаме не така очакваните понижения на теглото, докато при повечето мъже резултатите са отлични. Много са факторите: жените готвят, имат по-различна хормонална база от мъжете, част от мъжете са преминали военна служба и са много дисциплинирани и отговорни и т.н. При анализа на всички резултати през 2015 г. ще може да публикуваме и отговор на вашия въпрос. Лично аз считам, че всички мъже и жени, които преминаха част от програмата и останаха за следващите етапи от 4-5 години към проекта, бяха много мотивирани и дисциплинирани. Те се чувстват отлично.

– Споменахте за психологичен етап в научните изследвания и работа с участници в проекта.

– Да, това е една много важна задача в проекта, защото част от стотиците участници от последната година съобщават за стрес, който преживяват във всекидневието. Известно е, че стресът повлиява различни хормонални и нехормонални регулаторни механизми, причина е за развитие на затлъстяване и за захарен диабет тип 2. Програмата на проекта включва психологическа работа, тя е изготвена от водещи специалисти на Германия. Ние бяхме неколкократно на обучение по тези задачи. В допълнение като лекари ние съумяваме да се справим с този раздел, който изисква работа на лекар.

– Разбирам, че това е един уникален по своя замисъл и изпълнение европейски проект, който осигурява профилактика на стотици българи.

– Точно така е, защото е вярно, че диетичните режими, които са много разпространени от различни специалисти у нас, помагат. Но не всички се справят с нарушенията в метаболизма за дълъг период от време. Вярно е също, че само с физкултура не може да се потисне развитието на захарен диабет. Една от водещите цели на нашата работа е да поддържаме участниците в проекта здрави, без риск от захарен диабет за години и без риск да върнат килограмите, т.е. така наречения йо-йо ефект го няма в нашата работа.

– Проектът е безплатен за участниците и това осигурява безплатен контрол на здравето за около 400 българи за 4-5 години.

– Абсолютно безплатен е от началото на 2013 г. до края на 2018 г. Нещо повече, в началото бях сконфузена, когато пациенти споделяха с мен, че са изненадани, че в хода на проекта всичко ще бъде безплатно. Някои хора, преди да дойдат, бяха преминали през различни кабинети, където са заплащали, за да им изготвят диетични режими. При нас те са европейци и всеки детайл от работата и помощта, която им оказваме, са безплатни. Казано накратко, всичко добро и полезно, което се прави за гражданите в другите държави-партньори по проекта, ние правим и за нашите граждани.

– Накрая да съобщим телефона, за да Ви потърсят мъже на възраст от 25 до 70 години с наднормено тегло и риск от захарен диабет!

– Те могат да се обадят за интервю по телефона, като имат готовност да съобщят името си, възрастта, приблизително килограмите и да отговорят на някои въпроси за придружаващи заболявания, които ги изключват от участие в проекта. Телефонът е 0887 944 115 – той е отворен от 8.30 ч. до 19.30 ч. вечерта. Желателно е новите доброволци да постъпят в проекта, след като са преминали летните си ваканции, защото има двумесечен начален период на хранителна диета, която не трябва да се прекъсва. Това ще се определи при телефонното интервю и прескриниране на доброволеца.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.