Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // ARPharM предлага помощ в лекарствената политика

ARPharM предлага помощ в лекарствената политика

Компаниите, членуващи в Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), отчитат трудната икономическа ситуация в България и въпреки факта, че вече оперират на най-ниските цени в ЕС, предприемат действия да подпомогнат както българското правителство и НЗОК, така и отделните домакинства, за да могат българските пациенти да получат необходимите им лекарствени продукти.

За да бъде продаван един лекарствен продукт в България, цената на производител не може да бъде по-висока от най-ниската цена на производител в 8 използвани за сравнение държави, познати като страните с най-ниски цени на лекарствата в ЕС. Комисията по цени на лекарствата ежегодно следи това правило да се спазва за всички медикаменти, които се търгуват у нас. Като резултат, по данни на Евростат, цените на лекарствата у нас са сред най-ниските в ЕС, въпреки високия ДДС, с който се облагат. Отделни изолирани примери за обратното не следва да служат за извод относно цените на лекарствата в България като цяло.

Въпреки ниските цени болните българи плащат от джоба си повече, отколкото другите европейци. За 2011 г. общите разходи за лекарства у нас, отпускани по лекарско предписание, са 1743 милиона, от които НЗОК, болниците и МЗ са поели 801 милиона лева, или 46%. Пациентите отделно са заплатили „от джоба си” още 942 милиона лева, или 54% от общите разходи за лекарства. Това съотношение е съвсем различно в другите страни от Европейския съюз, където държавата поема средно 82% от разходите за лекарства или 220 евро на глава от населението спрямо 56 евро за България.

От асоциацията заявяват, че фармацевтичните компании, членуващи в нея, поемат ангажимента произвежданите от тях лекарствени продукти да станат по-достъпни за българските пациенти, въпреки че не могат да намалят цените си под най-ниската в ЕС. Това би довело до увеличаване на паралелния износ и дори изтегляне на продукти от българския пазар поради „ефекта на разливането” – Испания, Гърция и Румъния използват за сравнение България и намаляването на цената у нас би довело до намаляването й и на тези пазари, които заедно са 25 пъти по-големи от българския. Такова развитие ще има негативно отражение най-вече върху българските пациенти. Поради тези причини от ARPharM са подкрепили въвеждането у нас на законодателство, което действа от септември 2011 г. и позволява компаниите да предоставят отстъпки от официалните си цени, валидни само за българския пазар. Това законодателство обаче засяга само оригинални лекарства без аналог.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.