Вие сте в: Начало // Всички публикации // Генериката – неизползвано оръжие във финансовия арсенал на здравеопазването

Генериката – неизползвано оръжие във финансовия арсенал на здравеопазването

На 14 ноември т.г. в зала „Изток” на Народното събрание, под патронажа на Комисията по здравеопазване и МЗ бе проведена кръгла маса на тема: „Рационалната лекарствена политика – гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти”. Събитието бе организирано по инициатива на БГФармА.

На конференцията като лектори и гости присъстваха представители на здравните институции, съсловните съюзи на лекари и фармацевти, пациентските организации, фармацевтичната индустрия и академичните среди. Форумът бе открит с прочитане на поздравителен адрес от името на председателя на НС Михаил Миков, със слово на д-р Нигяр Джафер, председател на Комисията по здравеопазване в НС, на д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването. Приветствие към присъстващите направи г-н Николай Хаджидончев, председател на БГФармА. Идея на инициаторите от БГФармА е по-често обсъждане на посоките за подобряване и развитие на лекарствената политика в България.

На форума бяха представени европейските практики в лекарствената политика в аспекта на достъпа на пациентите до генерични лекарства. Анализиран бе пазарът на лекарствени продукти в България по отношение наличието на генерични медикаменти и икономическите ползи от употребата им.

С особен интерес бе изслушана основната лекция на Ейдриан ван ден Ховен – генерален директор на Европейската генерична асоциация (ЕГА). Проф. Татяна Бенишева – председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране, д-р Кунчо Трифонов – управител на IMS България, Владимир Афенлиев – член на Изпълнителния съвет на Европейската генерична асоциация и директор „Бизнес операции” в Софарма, бяха другите лектори, изслушани с внимание и дали тон за ползотворна дискусия.

Един от огласените факти на форума е, че поради употребата на генерични лекарства в периода 2001-2013 г. с 60% е понижена средната цена за лекарствена терапия и с 200% е увеличен достъпът до лечение в страните – членки на ЕС.

От доклада на Е. ван ден Ховен, от лекциите на другите експерти стана ясно, че генеричната лекарствена индустрия има съществен принос за реализиране на бюджетни икономии и за устойчиво развитие на икономиките. В Европа генеричната индустрия осигурява над 150 000 работни места и икономии в размер на повече от 35 млрд. евро годишно за пациентите и за здравните системи. В България на генеричните производители се дължат над 15 000 работни места, което превръща този сектор в устойчив сегмент на националната икономика.

- Пазарният дял на генеричните лекарства в ЕС е 54% (в опаковки), а процентът от публичните разходи за лекарства за тях е 21%.

- От 36 млн. души с диабет в Европа, 20 млн. се лекуват с генерични лекарства.

- От 82 млн. европейци с хипертония, 48 млн. се лекуват с генерични медикаменти.

- Очаква се биоподобните лекарства да спестят между 11,4 млрд. евро и 33,4 млрд. евро за периода 2007-2020 г. чрез гарантиране на икономии в Австрия, Италия, Белгия, Румъния, Франция, Испания, Германия, Швеция, Гърция, Великобритания.

Данните дават основание в доклад за европейската икономика да бъде отбелязано, че политиките за насърчаване прилагането на генерични лекарства са най-използваната мярка при опитите за увеличаване на ефективността на разходите за лекарствени продукти. В същото време в специален доклад на СЗО е отбелязано, че насърчаването на по-широкото използване на генерични лекарства ще доведе до ограничаване на разходите за медикаменти. Здравните експерти са категорични, че прогенеричната политика дава възможност повече средства да се насочват към други области на общественото здравеопазване – подобряване на спешната помощ, закупуване на техника, профилактика, използване на оригинални препарати за други заболявания.

От изнесената информация по време на събитието стана ясно, че в България благодарение на генеричните лекарства за последните 5 години средната цена за ден лечение се е понижила с 23%, докато достъпът до лечение се е повишил с 80% за 7 основни терапевтични групи (Angiotensin II antagonists, anti-depressants, anti-epileptics, anti-psychotics, anti-ulcerants, cholesterol regulators and oral anti-diabetics). От съществено значение еи ролята на генериците за осигуряване на стабилност на здравната и здравно осигурителната система. За 2013 г. пазарният дял на генеричните медикаменти в опаковки е 54% спрямо оригиналните продукти, а разходваните средства за тях възлизат едва на 21% от общите лекарствени разходи, което още веднъж доказва ефективността им за бюджета на НЗОК. Например навлизането на генеричния Clopidogrelе е довело до понижаване на цената за ден лечение със 700% за период от 3 години.По данни за биоподобните лекарства, изнесени на конференцията, се разбра, че този вид медикаменти играят все по-съществена роля за лечението на българските пациенти. През 2009 г. техният дял спрямо оригиналните продукти е бил едва 2%, докато през 2013 г. той вече възлиза на 35%.

Един от основните изводи от дискусиите е познат: генеричните и биоподобните медикаменти гарантират икономии, увеличават достъпа до съвременни и ефикасни терапии на достъпни цени, създават работни места и условия за икономически растеж. По-важен е следният извод – нужно е да се ограничат препятствията при ценообразуването и реимбурсирането на генерични и биоподобни лекарства, точно защото те осигуряват икономии, разширяват достъпа на пациентите до лечение и стимулират развитието на местните икономики.

И не на последно място – балансът между оригинални и генерични медикаменти, предлагани достъпно на пазара, би бил доказателство, че у нас все пак има ефективна лекарствена политика.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.