Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Holmium laser енуклеация на простатата при доброкачествена простатна хиперплазия

Holmium laser енуклеация на простатата при доброкачествена простатна хиперплазия

На 30 септември 2011 г. Катедрата по урология и нефрология на Военномедицинската академия, София, беше домакин и организатор на пореден еднодневен научно-практически семинар, посветен на актуална тема от областта на съвременната ендоурология: Holmium laser енуклеация (HoLEP) на простатата при доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ).
Събитието беше организирано с подкрепата на ВМА, фирма „Lumenis“ и фирма „KindyMed“. Семинарът беше ръководен от доц. Илия Салтиров, ръководител на Катедрата по урология и нефрология, и д-р Марк Синк, консултант-уролог в Maidstone and Tunbridge Wells NHS Trust, UK. В курса участваха тридесет уролози от България и Македония, които имаха възможност да  наблюдават демонстративни операции и да изслушат лекции, посветени на Holmium лазерната енуклеация на простатата, извършена с апарат VersaPulse®PowerSuite™.
HoLEP е съвременна ендоскопска алтернатива на трансуретралната резекция (TURP) и отворената простатектомия при ДПХ. Методът е показан за лечение на пациенти с ДПХ независимо от обема на простатната жлеза. Оперативната техника се състои в трансуретрално ендоскопско изрязване (енуклеация) на дяловете на простатната жлеза чрез Holmium лазер, след което енуклеираните тъкани се раздробяват в пикочния мехур и се аспирират с помощта на апарат, наречен “морцелатор”. При пациенти с ДПХ и конкременти в пикочния мехур оперативната техника и инструментариумът позволяват едноетапно извършване на лазерна литотрипсия на конкремента и енуклеация на простатната жле-
за. Енуклеирането на простатата с помощта на лазер е съпроводено с минимално кървене и уретралният катетър може да бъде свален на първия следоперативен ден, което позволява по-бързо възстановяване на пациентите и съкращаване на болничния им престой. Ранните и късните следоперативни резултати са напълно съпоставими с резултатите от другите ендоскопски и отворени хирургични методи за лечение на ДПХ.
Еднодневният семинар бе проведен в две части – демонстративни операции и теоретични лекции. Демонстративните операции бяха извършвани в реално време, като инструментариумът и оперативната техника бяха представени от оператора стъпка по стъпка. Теоретичната част на семинара беше посветена на показанията и техническата обезпеченост при този вид хирургия. Подробно бяха обяснени принципите, правилата и начините за подготовка на операторите, особеностите на ендоскопския инструментариум, както и някои специфични и важни практически аспекти в техниката за извършване на HoLEP. Посочени бяха и възможните грешки, опасности и ин-
траоперативни усложнения, както и начините за предотвратяване на възникването им. Разгледани бяха дан-
ни от редица рандомизирани клинични проучвания върху ефективността, безопасността и резултатите от HoLEP в сравнение с TURP, лазерната вапоризация на простатата и класическата отворена простатектомия.
Участниците оцениха високо семинара като изключително полезна съвременна форма на обмен на научни знания и практическа демонстрация на оперативни техники в реално време с възможност за директен контакт с оператора по време на самата операция. Те изразиха надежда, че тази форма на обучение ще се развива и разширява в бъдеще

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.