Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Пациентите с ревматоиден артрит се стремят да „достигнат целта“ на Световния ден на артрита

Пациентите с ревматоиден артрит се стремят да „достигнат целта“ на Световния ден на артрита

 • Стартира нова кампания в помощ на пациентите с ревматоиден артрит – да поставят и да постигнат своите лични  цели и целите на терапията си
 • Кампанията стартира на Световния ден на артрита в резултат на изследване, което показва, че 87% от пациентите са на мнение, че поставянето и постигането на личните им цели ще има позитивно въздействие и върху тяхното заболяване1
 • Материалите на кампанията са налични на www.ucb.com

Брюксел, 12 октомври, 2011. На Световния ден на артрита UCB стартира една нова кампания, имаща за цел да помогне на пациентите с ревматоиден артрит да бъдат по-активно ангажирани в лечението на своето заболяване. Кампанията „Достигни целта” предоставя нови средства в помощ на пациентите, за да поставят и постигнат личните си цели, както и целите на терапията си в партньорство със своя лекуващ лекар.

Последните препоръки за лечение на РА, публикувани от European League Against Rheumatism (EULAR), изтъкват значението здравните специалисти да съгласуват с пациентите целите и задачите на лечението, които се мониторират за  период от три месеца – наречена „treat-to-target“ („лечение, насочено към целта“) концепция.2 Концепцията „treat-to-target“ е приложена успешно при лечение на заболявания в други области като захарен диабет, артериална хипертония и коронарна болест на сърцето, но не е била напълно използвана сред ревматологичната общност.

„Използването на цели и задачи е важна стратегия за пациента в справянето му с ревматоидния артрит. Въпреки факта, че пациентите са съгласни относно ползата от поставянето на цели и задачи, много от тях споделят, че техните лекари понастоящем не дискутират подходите за постигане на личните цели“, казва Prof. Iris Loew-Friedrich, Chief Medical Officer, UCB. „Кампанията „Достигни целта” има за цел да помогне на пациентите да поставят цели и да ги проследяват, което ние знаем, че отговаря на желанието на пациентите”.

Резултати от проведено наскоро проучване на 1829 пациенти с РА затвърждават значимостта на участието на пациента във вземането на решение, като 82% са на мнение, че биха желали да имат по-голям контрол над това как се лекува тяхното заболяване, и 76% биха желали по-подробен разговор с лекуващия си лекар относно състоянието си.3 Много пациенти не са запознати с подхода “treat-to-target”, като 60% от пациентите казват, че не са чували за него.1

Кампанията „Достигни целта” е инициатива на UCB, която се състои от серия материали за пациента. Това включва новоразработени т.нар. „Достигни целта“ материали за лечение и управление на РА, програма за упражнения „Достигни целта“, ръководства за начин на живот на пациентите „Достигни целта“, както и материали за повишаване информираността на пациентите „Достигни целта“. Тези материали и ресурси са налични за лекари, пациентски групи и медицински центрове и са предназначени за подпомагане на пациентите по-добре да разберат своето заболяване и да работят със своите лекуващи лекари за поставяне на цели и по-добро мониториране на прогресията на тяхното заболяване.

Кампанията се базира на все повечето доказателства, че поставянето на целите на лечението може би не е част от всекидневната клинична практика за пациентите, живеещи с РА. Например проучване сочи, че докато 87% от всички отговорили смятат, че установяването и постигането на лични цели на лечението може да има положително въздействие върху лечението на тяхното заболяване, 73% казват, че техният лекар или здравен специалист не дискутира с тях подходи, с които да постигат личните си цели.1

Ако се остави нелекуван, РА може да доведе до необратимо увреждане на ставите, но посредством подхода “treat-to-target” пациентите и техните лекари могат проактивно да управляват прогресията на заболяването, като проследяват тяхната физическа активност. Пациентите с РА могат проактивно да подобрят активността на заболяването си, включвайки физическата активност в своята всекидневна рутинна дейност, което също така може да подобри и общото им усещане за благополучие.

Кампанията „Достигни целта” е разработена от UCB в допълнение към кампанията „Move to Improve” („Движение към подобрение”) на Световния ден на артрита. Темата на кампанията за тазгодишния Световен ден на артрита признава значението на физическата активност и се фокусира върху здравословния и лесен начин за включване на упражнения към всекидневието на пациента.

За допълнителна информация

Scott Fleming, Global Communications Manager – Immunology
T +44 770.277.7378,
scott.fleming@ucb.com

Наличните материали на кампанията са:

 • ·Get To Goal Awareness Raising Materials (Материали за повишаване информираността „Достигни целта“)
 • ·Get To Goal RA Treatment and Management Tools (Материали за лечение и управление на РА „Достигни целта“)
 • ·Get To Goal Exercise Programme рограма за упражнения „Достигни целта“)
 • ·Got To Goal Patient Lifestyle Guides ъководства за начин на живот на пациентите „Достигни целта“)

Отнoсно изследването „Достигни целта”

Изследването „Достигни целта е проведено преза август 2010 и включва общо 1829 лица с ревматоиден артрит (1242 жени и 587 мъже) от 6 държави (USA [n=303], UK [n=306], Germany [n=304], Spain [n=304], France [n=306] и Italy [n=306]). По-голямата част от жените участнички  (72.2%) са на възраст 25-34 години, като повечето мъже участници (36.0%) са на възраст 55-65 години. Когато са запитани да опишат тежестта на РА, 53.9%, 32.8% и 13.3% от лицата са отговорили сумерена,лека и тежка. Допуснатите до изследването са били на възраст 25-65 години и е било необходимо да имат поставена диагноза РА ≥6 месеца. Отговорилите са били запитвани относно тяхната представа за управление на болестта, очаквания от лечението, както и за личните им цели и целите, поставени от техния лекуващ лекар, за РА. Средните отговори на всеки въпрос са били изчислени за общата популация на отговорилите.

Относно ревматоидния артрит

РА засяга повече от 2.9 милиона европейци и се смята, че 5 млн. души страдат от РА в целия свят. При жените вероятността да бъдат засегнати е три пъти по-голяма спрямо мъжете. Въпреки че РА може да засегне лица от различна възраст, началото на заболяването обикновено започва на 40-50-годишна възраст.4,5,6

References

 1. 1. Taylor P et al. Expectations of treatment goals and goal setting practices in people with rheumatoid arthritis (RA). 2011 European League Against Rheumatism (EULAR) annual meeting. Poster # FRI0256
 2. Smolen J et al. EULAR recommendation for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs.  Ann Rheum Dis (2010). 2010 Jun;69(6):964-75. Epub 2010 May 5
 3. 3. UCB data on file
 4. 4. National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS): European Fit for Work report Accessed September 2011 http://www.nras.org.uk/about_rheumatoid_arthritis/living_with_rheumatoid_arthritis/employment_benefits/european_fit_for_work_report.aspx?mode=print
 5. 5. Rheumatoid Arthritis, Biologics battle up the treatment algorithm. Data Monitor, 7 September 2006

Arthritis Research UK: Rheumatoid Arthritis Accessed September 2011 http://www.arthritisresearchuk.org/arthritis_information/arthritis_types__symptoms/rheumatoid_arthritis.aspx#non

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.