Вие сте в: Начало // Всички публикации, Личности // Празник на непреходните ценности

Празник на непреходните ценности

Медицинският факултет в София отбеляза Празника на славянската писменост и култура с официално тържество в сградата на Народния театър „Иван Вазов“. Едва ли има по-подходящо място от достолепния храм на Мелпомена за достойно представяне на учените и преподавателите от най-дълголетния медицински факултет в страната – носител и създател на традиции в българското образование по медицина, превърнал се в храм на знанието за поколения медици.

Вълнение в този дух прозвуча и в словото на декана на факултета проф. Марин Маринов, който подчерта, че празникът 24 май има запазено място в българската история и е вероятно единственият, който не се влияе от превратностите на времето. Така както създаденият в далечната 1918 г. факултет и до днес остава пространство за научно, преподавателско и професионално израстване, за опазване на непреходна стойност на знанието и хуманността. Проф. Маринов аргументира становището си с красноречието на цифрите – днес във факултета работят 265 професори и доценти, над 600 асистенти, действат 45 катедри и центрове. Знания и практически умения получават 1800 студенти, от които 667 са чуждестранни, по специалностите медицина и ерготерапия, като обучението се извършва на български и на английски език. Не по-малко авторитетно звучат и фактите за научните приноси – над 1200 публикации, над 200 монографии и учебници, повече от 2000 цитирания в чуждата научна литература, участие в над 100 проекта. Деканът очерта и усилията на ръководството да осъвременява образователния процес, да преосмисля целите, да преодолява вечното противоречие между теоретичните знания и уменията те да бъдат прилагани в практиката – умения, силно необходими на всеки завършващ студент, на всеки специализант. Акцент бе поставен и върху ролята на факултета да подпомага и стимулира преподавателите, защото „медицинското образование изисква специфичен педагогически професионализъм“.

Специалните награди на медицинския факултет се връчват от 2001 г., те очертават преподавателския, научния и практическия принос на личности с доказани качества, на лекари, всеотдайни към болните, посветени на своите студенти, отдадени на научни търсения.

Награда за цялостен принос в преподавателската и научната дейност на името на проф. д-р Стоян Киркович развълнувана получи доц. д-р Пенка Переновска от Катедрата по педиатрия

Студентска награда за научна дейност на името на проф. Асен Златаров бе връчена на Роксана Красимирова Минчева и Валерия Гришева Матеева – студентки в 6 курс

Носител на награда за значителен принос в областта на хирургията на името на проф. Параскев Стоянов стана доц. д-р Ива Петкова – ръководител на Катедрата по офталмология

Наградата за значителен принос в областта на терапевтичните науки на името на проф. д-р Константин Чилов си поделиха проф. д-р Ирена Костадинова – ръководител на Клиничен център по нуклеарна медицина и доц. д-р Венета Божинова – от Катедрата по неврология

Наградата за значителен принос на млад учен до 35 години на името на акад . Асен Хаджиолов стана притежание на д-р Шима Мехрабиан от Катедрата по неврология

На тържеството председателят на Съюза на българските медицински специалисти доц. Тодор Попов официално обяви учредените от съюза две награди за продуктивност в публикациите през 2010 г.

Награда за публикации в сферата на фундаменталните науки на името на проф. Иван Вълков получи проф. Драга Тончева

Доц. Здравко Каменов стана първият носител на наградата на името на акад. Чудомир Начев за публикации в сферата на клиничната медицина

Тържеството на Медицинския факултет в София завърши с великолепната постановка „Сирано дьо Бержерак“ – така владеещите изкуството да лекуват и да преподават получиха чудесен подарък от владеещите изкуството да вдъхновяват и да облагородяват. Така в навечерието на 24 май на територията на духа се срещнаха хора, които носят и съхраняват трайните и вечните ценности на България.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.