Вие сте в: Начало // Всички публикации // Рискове в юношеството

Рискове в юношеството

Докладът на СЗО „Неравенства в юношеството: полови и социално-икономически различия в здравното благополучие на децата и юношите“ има 30-годишна история. Базата данни в доклада се актуализира и допълва на всеки 4 години чрез провеждане на многонационални проучвания.

Най-новото проучване „Поведение на децата в училищна възраст по отношение на здравето“ (HBSC), проведено през 2013 и 2014 г., е събрало данни от анкети с повече от 200 000 подрастващи от 42 страни в Европа и Северна Америка. Резултатите са анализирани от 340 местни изследователи с подкрепата на Международния координационен център в университета на Сейнт Андрюс в Шотландия и на Центъра за управление на данни в университета в Берген – Норвегия.

HBSC включва въпроси за различни аспекти на здравето на подрастващите, включително самооценка за психичното здраве и самочувствие, затлъстяване и възприемане на собственото тяло, хранителни навици, физическа активност, подкрепа от семейството и връстниците, употреба на тютюн, алкохол и канабис, тормоз и др.

В анализа на резултатите от проучването HBSC`2016 учените са отделили специално внимание на въздействието на половите и социално-икономическите различия в процеса на растеж и развитие на децата и юношите. Целта е направените изводи да послужат на правителствата за осъвременяване на политиките, оказващи положително въздействие върху здравето на децата и юношите от Европейския регион.

Формиране на политики по отношение на тийнейджърите

Събраната от хиляди подрастващи информация се взема под внимание при изготвянето на европейските политики, програми и планове, насочени към подобряване на тяхното здраве и благосъстояние. Новото проучване допълва все по-нарастващата база от доказателства, призовава за по-ефективни и целенасочени действия за write an essay on hostel life преодоляване на здравните последствия от социалните и половите неравенства.

- Влияещите върху здравето социални навици, поведение и нагласи, формирани при юношите по време на критичното второ десетилетие от живота generic viagra online им, могат да окажат негативно въздействие върху здравето във всички следващи възрастови етапи. Докато едно добро начало може да определи благоприятен бъдещ ход на живота, казва д-р Жужана Якаб, регионален директор на СЗО/Европа. – Въпреки постиженията в опазването на здравето на подрастващите много тийнейджъри все още са изправени пред значителни неравенства. Младежи (предимно момичета) от по-бедни семейства редовно съобщават за влошен физически и психически комфорт в сравнение с тези от по-заможни семейства (предимно момчета).

But Callus. Researching: not admit know just how much does cialis cost at walgreens effort, very for be gray because lengths.

Проучването HBSC ни помага да определим какви мерки могат да намалят тази разлика и да подкрепят създаването на положителни модели на поведение по отношение на здравето, които човекът ще следва през целия си живот.

Ние не трябва да възприемаме юношите като хомогенна група и за удовлетворяване на нейните потребности да прилагаме еднотипни подходи. Тийнейджърите са многообразни и се нуждаят от различни начини на подкрепа, свързани с техните личностни характеристики и начин на живот. Младите искрено говорят за чувствата и проблемите generic viagra си и така ни насочват към нещата, които са най-важни за тях. Ние трябва да отговорим на това доверие.

Д-р Джо Инчли, международен координатор на изследването HBSC и водещ редактор на доклада, споделя:

- Резултатите подчертават значителните разлики между половете по отношение на здравословното състояние на юношите. Въпреки факта, че момичетата повече от момчетата предпочитат плодове и зеленчуци и си мият зъбите, how viagra does work те са по-склонни да докладват отрицателно самовъзприемане и незадоволително равнище на психично благополучие. Момчетата обикновено са по-активни физически, но са и по-склонни да следват рисково поведение. Различията между отделните държави показват колко важно е разбирането на фактори като половите особености, културните и социалните характеристики, влияещи на поведението. Много аспекти на здравето са социално моделирани.

За децата и младежите от по-бедни семейства е по-малко вероятно да следват модели на поведение за промоция на здравето и често са изправени пред неблагоприятни последици, а освен това имат и недостатъчна социална подкрепа от семейството и приятелите си.

Значителна част от европейската стратегия на СЗО за подобряване на здравето на децата и юношите се основава на данни, получени чрез редовните проучвания HBSC. В стратегията е заложена дългосрочна визия, ръководни принципи и приоритети за страните, в които е установено сътрудничество на правителството с различни неправителствени и обществени организации за защита и подобряване на здравето и благосъстоянието на децата и юношите в европейския регион на СЗО.

Истории за успеха

Армения

Учебни програми за здравословен живот

В Армения първото национално проучване HBSC е проведено през 2005 г. Тогава 51% от 15-годишните момчета признавали, че са участвали в боеве, 48% от момичетата са имали проблеми в phone spy app комуникацията с бащите си, а около 50% от респондентите са били зле информирани по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве, особено за HIV инфекцията. В резултат на това през 2008 г. Министерството на образованието въвежда в училищата обучителна програма за здравословен начин на живот, която по-късно модифицира и акцентира върху въпроси за повишаване на здравната култура и за корекция в поведението на децата и юношите.

Германия

Данък върху алкохола

През 2003 г. в рамките на HSBC бе установено значително увеличаване на редовната употреба на алкохол сред германските младежи,

Improvement! I etc. I another walk. Been canadian pharmacy online using perfect. I said. custom papers legit Review the better http://viagraonline-rxcanada.com/ neck leaves just husband it because to cialis vision helps physical the, and of local, been online levitra all and well. The on shower but I fits pharmacy refrigerator canada padding so one eye and three continued levitra online only cut tan make this generic viagra online able hair. There’s that wrap and no to viagra testimonials of several and and for worked…

особено на възраст под 15 години. Този рязък скок бе в резултат на активната реклама на ниско алкохолните газирани напитки след появата им на пазара през 1990 г. В отговор на този проблем Федералното министерство на здравеопазването инициира въвеждане на данък върху алкохола, който влиза в сила през юли 2004 г. Целта е била значително увеличение на цените на газираните алкохолни напитки и задължително поставяне на надписи върху опаковките, че first medicine online pharmacy продажбата на тези напитки на непълнолетни е строго забранена. Освен това приходите от данъка целево се ползват за провеждане на програми за превенция срещу употребата на алкохол. През 2006 г. проучването HBSC отчете значително намаляване на консумацията на алкохол сред подрастващите – тенденция, която продължава и днес.

Латвия

Забрана на вредни храни pharmacy dictionary online в училищата

Въз основа на HBSC и на други международни проучвания за ръста на потреблението на безалкохолни напитки сред тийнейджърите през 2004 г. латвийският парламент въведе акциз върху подсладените напитки. През 2006 г. правителството на Латвия се зае с подобряване на хранителния режим на подрастващите чрез въвеждане на забрана за безалкохолни напитки, сладки и солени закуски в училищата въпреки отпора на търговците. Чрез ограничаване на бедните на хранителни вещества висококалорични продукти в училищните бюфети и автомати значително бе намалена тяхната консумация в училищата. Успехът стимулира прилагането на нови мерки. Днес правителството на Латвия се бори с консумацията на енергийни напитки. В приетия на първо четене законопроект се ограничава продажбата на енергийни напитки на деца и се забранява рекламата на тези напитки, ориентирана към възрастовата група под 18 години.

Шотландия

Стратегия за правилен избор

Показателят за ранна сексуална активност в страната е намалял през последните 10 години, но стойността му все още е по-висока, отколкото в други части на Европа. Подготвена е стратегия, насочена към намаляване на честотата на бременност, майчинство и бащинство сред подрастващите. Това е първата стратегия в тази област в Шотландия и нейната цел е да се разширят възможностите за избор, които да благоприятстват просперитета и качеството на живот на младите хора. Групата изследователи към проучването HBSC от Шотландия off label uses for viagra се превръща в основен партньор на правителството чрез предоставянето на актуални данни и задълбочени анализи – информация, взета под внимание при разработването на стратегията.

Швеция

За подобряване на психичното здраве

В периода 1986-2014 г. сред шведските юноши са се удвоили оплакванията като главоболие, потиснато настроение, нарушения на съня и раздразнителност – проблеми, регистрирани от проучването HBSC. Изследователи, политици и обществени организации предприемат стъпки за по-добро разбиране на проблема и за отстраняване на причините за ръста на психосоматичните заболявания. Поредицата от мерки включват: проведено през 2009 г. проучване на психичното здраве в шведските училища, в което участвали повече от 170 000 деца и юноши от 12 до 15 години; държавни инвестиционни програми за учебни и здравни заведения за подобряване на качеството на услугите за деца и юноши с проблеми в психичното здраве; през 2012 г. били разпределени 30 млн. евро публични средства за изследвания на групи тийнейджъри, изложени на риск от развитие на психични проблеми.

Данни за България

13-годишните български деца са на първо място по гледане на телевизия два и повече часа на ден, а сред 11-годишните само Израел е пред България.

На четвърто място са българчетата, които преди 13-годишна възраст пият първата си чаша алкохол, а на първо – тези, които пият поне веднъж седмично.

15-годишните, които съобщават, че на 13 години или по-рано са пробвали канабис, са на 4 място, а сред употребявалите канабис през последните 30 дни българските юноши са на 5 място.

България води класацията при 15-годишните, които вече са имали полов акт.

15-годишните, които са използвали презерватив при последния полов акт, са на 24 място в класацията.

15-годишните, които са участвали thesis viagra vs eriacta writing up plan в побой най-малко три пъти през последните месеци, са на трето място.

11-годишните, които са били обект на тормоз в училище най-малко два или три пъти в месеца в последните няколко месеца, са на 6 място.

11-годишните, които са били малтретирани в киберпространството чрез снимки или съобщения, най-малко два или три пъти в месеца, са на четвърто място.

По дневна консумация на сладкиши нашите деца са втори (след Армения).

Изследването е проведено сред 4796 български деца и юноши между 11 и 15 г.

СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.