Вие сте в: Начало // Всички публикации // Първа национална конференция по неврорентгенология

Първа национална конференция по неврорентгенология

бе проведена на 12 и 13 май т.г. в София, по инициатива на Българското дружество по неврорентгенология, със съдействието на Sopharma trading и GE HealthCare, под егидата на Българската асоциация по радиология.

Организаторите осигуриха участие на водещи специалисти в образната диагностика – проф. Николета Трайкова, проф. Галя Кирова, проф. Станимир Сираков, доц. Николай Топалов, д-р Бранимир Пенев, на много други специалисти и експерти, както и на над 100 медици от цялата страна, което надхвърли в пъти очакваната посещаемост. Научното събитие премина при огромен интерес от страна и на младите лекари, като това още повече затвърди смисъла и разбирането за необходимостта от провеждане на по-
добен тип форуми.
В научната програма бяха засегнати редица важни и актуални теми, свързани със заболяванията на централната нервна система, тяхната диагностика и терапевтично повлияване. В рамките на два дни бяха изнесени над 20 научни доклада и бяха дискутирани много клинични случаи.
В първия ден на фокус бяха основите на невроанатомията и новостите в методите на изо-
бразяването ѝ. Вторият ден бе посветен на мястото на неврорадиологията в диагностиката и проследяването на пациенти от отделни клинични на-
правления, както и на мястото й при лечението на мозъчно-съдовите заболявания.
Българското дружество по неврорентгенология благодари на всички колеги и приятели, които направиха възможно успешното реализиране на научния проект. Очаква се до края на тази година да бъде организирана и втора среща, посветена на неврорадиологията, която ще ни даде възможност за взаимодействие, обмяна на опит и знания.
Доц. Марин Пенков,
председател на Българското
дружество
по неврорентгенология

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.