Вие сте в: Начало // Всички публикации // Урологично майсторство с български адрес

Урологично майсторство с български адрес

Специалисти от над 10 държави участваха в юбилейния X Симпозиум “Ендоурология и минимално инвазивна хирургия”, организиран от Катедрата по урология и нефрология на ВМА и Българското дружество по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия, с подкрепата на Секцията по уролитиаза на Европейската асоциация по урология, Международния алианс по уролитиаза, South-Eastern European Group for Urolithiasis Research.

Традиционно форумът събира едни от най-изявените специалисти в областта на урологията, което е огромно признание за експертизата и качеството на медицинската и научната работа на българските уролози.

- И през тази година се радваме на участието на изключително авторитетни европейски и световни преподаватели в урологията. Научният комитет се състои от 28 членове от 11 страни. Много широки са границите на този симпозиум – участват представители на Китай, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Австрия, Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия, заяви при откриването проф. Илия Салтиров, председател на организационния комитет.

Той подчерта, че специалността и в частност ендоурологията се развива с изключително бързи темпове и непрекъснато отправя към специалистите предизвикателства за овладяване на нови техники и методики, насочени към ефективното лечение на пациентите.

- Радващо е, че в залата присъстват толкова много специалисти – не само от България, но и от чужбина. Това означава, че гледаме в една посока и чертаем общи хоризонти – осъзнатата необходимост за отговорността, която носим пред нашите пациенти, че трябва да им предоставяме най-доброто, което заслужават, коментира и зам.-началникът на ВМА доц. Владимир Василев.

Богатата двудневна научна програма включваше “State-of-the-art” лекции и дебати от водещи международни експерти, “Live surgery” сесии от операционната на ВМА с демонстрация в реално време на съвременни минимално инвазивни ендоурологични операции и “Hands-on-training” сесии за усъвършенстване на хирургичните умения и запознаване с възможностите на съвременните ендоскопи, енергийни източници и консумативи.

За поредна година бе осигурена възможност за директен достъп в реално време до конферентната зала и до операционната през интернет сайта на симпозиума. По този начин информацията бе достъпна за тези, които имат интерес към тематиката, но не са имали възможност да се регистрират за участие. Регистрираните стотици посещения по време на симпозиума говорят за интерес не само от България, но и от чужбина.

За младите уролози бяха осигурени три награди за най-добри презентации по време на постерната и видиосесията на симпозиума.

- Те не са подредени по степен, а са три първи награди. Те са стимул и признание за работата на нашите млади колеги, подчерта проф. Илия Салтиров.

Проф. Илия Салтиров, специално за „Форум Медикус“

Непрестанно се усъвършенстваме

– Уважаеми проф. Салтиров, моля да споделите какво ново съобщиха водещите европейски преподаватели в лекциите?

– Повечето лекции бяха в основната тематика на симпозиума – съвременна диагностика и лечение на уролитиазата. Те бяха обвързани в съдържанието си с останалите форми на обмен на знания и опит, включени в програмата. Това беше теоретичната част, която обясняваше защо различни форми на уролитиаза се лекуват с различни хирургични методи и как да  постигнем максимална ефективност при минимален риск от усложнения.  Лекциите представиха съвременните постижения на медицинската наука и практика чрез данни от медицината, основана на доказателства – резултати от метаанализи, обзори, данни от различни клинични проучвания, заключения и препоръки на експертни групи и научни организации.

В програмата бяха включени и лекции, които ни представиха авангардни и много актуални данни за възможностите на ендоурологията при диагностиката и лечението и на едно друго предизвикателно заболяване – преходноклетъчния карцином на горния уринарен тракт. Имахме цяла сесия, посветена на проблема, и това, което беше представено от лекторите беше на изключително високо научно ниво и впечатляващо като съдържание.

С какво live surgery сесиите  предизвикват интерес дори при опитни хирурзи, и с какво допринасят за качеството и нивото на симпозиума?

– Тези сесии дадоха възможност  на всички участници във форума да актуализират своите знания по темата уролитиаза, да видят в реална обстановка как се извършват специфични етапи от различни операции, разнообразни подходи при различни клинични ситуации, начини за подобряване на безопасността и ефективността на съвременните минимално инвазивни методи. Извършваните в реално време оперативни интервенции (live surgery) са не само изключително интересни и полезни за участниците, но и сериозно предизвикателство за екипа, който работи в операционната.  Безценно е за специалиста да може да наблюдава, дискутира в реално време и дори да изрази собствено мнение за това как да се направят нещата по време на операция, извършвана от експерт в този вид хирургия. Операторът, от своя страна, се стреми да обясни всеки детайл, всеки изграден с времето и опита трик, с които може да се  улесни постигането на добър резултат и да се избегне нежелан ефект или усложнение. И всичко това трябва да се прави при максимална сигурност и безопасност за пациента, което за нас винаги е на първо място.

В програмата на симпозиума имахме включени и т.нар. „semi-live surgery“ сесии, които също са много полезна форма на обмяна на практически опит. При тях предварително записани операции се представят в залата от самия оператор. В тези сесии, вече в по-спокойна обстановка можем да върнем кадъра, да коментираме в детайли и подробности определени действия и начини за извършване на различни етапи от операцията.

Като добавим и организираната „Hands-on training“ сесия, в която се работи на тренажори с истински ендоскопи и енергийни източници, можем смело да кажем, че осигурихме на участниците всички съвременни форми на обучение. Надяваме се с това да сме допринесли за повишаване не само на техните знания, но и за подобряване на техните умения в този вид хирургия.

– Къде спрямо европейските страни е българската урология в прилагането на ендоурологични и минимално инвазивни методи?

– Клиниката по ендоурология на Военномедицинската академия в София разполага със съвременна апаратура, ендоскопи и енергийни източници и смея да твърдя, че за мен и моите колеги новостите в съвременната урология са работно всекидневие. Разбира се, винаги има разновидности и различни детайли, но ние разполагаме и работим с това, с което работят специализираните центрове за този вид хирургия в Европа и света. Няма метод от минимално инвазивните ендоскопски методи за лечение на уролитиазата, който да не се прилага при нас, а резултатите, които постигаме и споделяме в научни публикации и по време на научни форуми, с нищо не отстъпват на водещите центрове в тази област.

Ръководството на ВМА винаги е имало разбирането и погледа напред във времето – за тенденциите на развитие на технологиите и медицината, и е осигурявало условия и възможности да се движим  в правилната посока. Да не догонваме, а да вървим рамо до рамо с тези, които определят тенденциите. И това е така не само в урологията, но и в хирургията, травматологията и в още много други специалности.

Ако трябва да говорим за урологията в България, мога да кажа със сигурност, да у нас се прилагат всички съвременни методи за диагностика и лечение на уролитиазата, които предлага медицинската наука. Разбира се, има определени клинични центрове, в които лечението е по-комплексно и индивидуализирано според клиничния случай. Това е свързано не само със съвременното техническо оборудване, което те имат, но и с добрата професионална квалификация на екипите, която постигнаха през последните години. Така вече действат достатъчно клинични центрове, които могат да отговорят на нуждите от този вид хирургия.

Основата е създадена, но е необходимо да полагаме постоянни усилия не само за въвеждане и усъвършенстване на хирургични методи, но и за квалификация на екипите и младите колеги, които работят в тази област, както и за увеличаване на броя на клиниките, където се работи стандартизирано и по правилата на добрата клинична практика. Това е и една от целите на симпозиума. Всяка година каним експерти в областта на съвременното ендоурологично лечение на уролитиазата, за да обменим знания и опит и да усъвършенстваме своите умения в тази толкова бързо развиваща се област на нашата специалност.

Каква е тенденцията – практиката ли стимулира индустрията да подобрява инструментите и апаратурата или обратното – апаратите тласкат професионалистите напред в тяхното развитие?

– Не бих казал, че развитието на технологиите в медицината може да се определи по този начин. По-скоро професионалистите и медицинската индустрия вървят заедно в опитите и стремежа за усъвършенстване на съвременните технологии и реализирането на нови идеи. Разбира се, новите технологии се създават и развиват като чиста наука, но тяхното внедряване в практиката под формата на апаратура, инструментариум и клинично приложение не може да стане без помощта на експерти в съответната област, които да изпитат, подобрят и докажат тяхната ефективност и безопасност в последните етапи от разработването. И да ги предложат на съвременната медицина. Затова смятам, че стимулът е взаимен и това определено води до добри резултати.

За образуването на камъни има много причини. С какво ни помагат метаболитните изследвания в диагностиката и лечението на уролитиазата?

– Това е един проблем, за чието развитие положихме много усилия през последните години. Ние като хирурзи лекуваме последиците от патологичен процес в организма или неправилен начин на живот, който продължава да съществува и след отстраняване на камъка. Това означава, че след няколко години пациентът се връща с нов камък. Всеки камък, всяка интервенция крият определени рискове и най-добрият подход е да направим опит да не допускаме това да се случва. Затова започнахме реализирането на програма за извършване на анализ на химичния и молекулярния състав на отстранените камъни, и на всички необходими метаболитни изследвания, които ни дават информация за причината за образуване на този вид камък. Това стана възможно благодарение на постигнатата тясна колаборация с колегите нефролози и положените от тях усилия в тази посока. С провеждането на метаболитните изследвания се дава възможност за диагностициране на редица метаболитни нарушения като: хиперкалциурия (повишено отделяне на калций), хипероксалурия (повишено отделяне на оксалат), хиперурикозурия (повишена пикочна киселина в урината), хипоцитратурия (ниско ниво на цитрат в урината) и др., които са в основата на процеса на камъкообразуване и са свързани с висок риск от чести рецидиви на уролитиазата. Установяването на тези нарушения в урината при някои от пациентите налага провеждане и на допълнителни изследвания като: ниво на паратхормон, пикочна киселина в серума и други. По този начин могат да се диагностицират заболявания като: първичен хиперпаратиреоидизъм, подагра, дистална тубулна ацидоза и др. състояния, които са причина за образуване на камъни. При пациентите с установени нарушения в обмяната и с диагностицирани заболявания, свързани с образуване на камъни, се започва съответно лечение.

– Как се прави профилактика на рецидивите на това заболяване?

– След като затворихме кръга между хирургично лечение, установяване на точен химичен състав на камъка, изследване на питеен режим и начин на хранене на пациента и извършване на метаболитни изследвания, можем да кажем, че постигнахме комплексна грижа за нашите пациенти с уролитиаза. В нашата клиника след хирургичното отстраняване на камъка пациентите се насочват за консултация с д-р Даниела Петрова, нефролог, която провежда необходимите анкети, изследвания и химичен анализ, извършван в лабораториите на БАН. В резултат на получените данни тя преценява какви метаболитни изследвания е необходимо да проведе всеки пациент. В зависимост от установените метаболитни нарушения, от химичния състав на елиминирания конкремент и диагностицираните предразполагащи фактори в начина на живот и хранане, всеки пациент получава съответни препоръки как да намали риска от рецидив. На 3 до 6 месеца след започване на съответните профилактични мерки пациентите провеждат образни изследвания и ако е необходимо, нови метаболитни изследвания. Целта ни е да се контролира ефектът от терапията за корекция на метаболитните нарушения и да се следи за рецидиви.

По този начин сме убедени, че пациентите все по-рядко ще се връщат при нас с новообразувани камъни и настъпили усложнения вследствие на това.

– Благодаря Ви за този разговор. Вярвам, че след всеки симпозиум грижата за болния става все по-комплексна и все по-ефикасна.

Въпросите зададе Дарина СТОЕВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.