Вие сте в: Начало // Всички публикации // Всеки заслужава достъп до онкологична грижа

Всеки заслужава достъп до онкологична грижа

Световният ден за борба с рака акцентира върху силата на познанието. Всеки човек е способен да промени нещо в битката срещу болестта, с малко или с много. Но всички заедно могат за променят глобалното влияние на рака върху живота. Световният ден за борба с рака е призив всеки и всички да дадат нещо от себе си за постигане на свят, свободен от рак.
През 2022 г. се поставя начало на тригодишна кампания за постигане на такава цел. Световният ден за борба с рака не е просто един ден от календара, а повод за действия за промяна и мобилизация за работа, дълго след като денят отмине. Многогодишната кампания дава повече възможности за ангажименти и откриване на възможности да се постигне глобален натиск и реално въздействие.
Целта през 2022 г. е да се разбере същността на проблема. Да се откроят неравенствата в достъпа до онкологична грижа по света, да се признаят фактите:
- липсата на достъп до онкологична грижа означава изгубен живот;
- хората, които се нуждаят от онкологична помощ, срещат бариери по своя път;
- доходът, образованието, местоположението и дискриминацията, базирана на етнически и възрастови различия, на джендър и сексуална ориентация, на увреждания или на-
чин на живот, са само някои от факторите, които се отразяват негативно върху медицинската грижа;
- пропастта в достъпа влияе на всекиго, на нас, на любимите ни хора;
- бариерите не са от камък, можем да ги разрушим.
През тази година е нужно да се очертае статуквото, да се ограничи стигмата, да се чуят хората, които живеят с рак и техните общества, за да може техният житейски опит да насочва нашето разбиране и нашите действия.
Това е пътят да започнем да разбираме как по-добре да действаме, да изградим визия за бъдещето – бъдеще, в което хората ще живеят по-добре и ще имат по-добър достъп до здравни и онкологични грижи, независимо къде са родени, къде растат и остаряват, къде работят и живеят.
В Световния ден за борба с рака, организиран от Международния съюз за контрол на рака, се включват над 172 държави, тъй като това е единственият начин за справяне с такава глобална заплаха.
Само през 2018 г. 18 млн. души са новодиагностицирани с рак. Данните обаче сочат, че благодарение на големи и нестихващи проучвания, благодарение на развитието на познанието и на новите подходи двама от четирима болни във Великобритания живеят с рак 10 и повече години. Очакванията за огромен напредък в терапията на рака никога не са били по-големи, защото международната научна колаборация и общото финансиране са важна предпоставка за реален резултат.
През април 2021 г. Международният съюз за контрол на рака публикува доклад „Социалните детерминанти на здравето и рака”, който анализира стигмата и дискриминацията, които силно се отразяват върху здравните грижи при онкологична болест, включително върху възможността да се преживее рака. Хората, които живеят в провинциални райони например, са с по-висок риск от развитие на рак поради тютюнопушене, човешки папилома вирус, липса на скрининг за предотвратимите видове /колоректален или цервикален рак/, отколкото хората в урбанизираните региони.
Много може да се направи за преодоляване на тези социални детерминанти на здравето в посока осигуряване на достъп, намаляване на неравенствата и преодоляване на пропастта в осигуряването на онкологична грижа:
-технологични иновации ка-
то телемедицина и китове за тестване вкъщи са облекчили болни в отдалечени райони в Руанда и Малайзия;
- мрежа от бази за временно настаняване в Мароко осигуряват подслон на онкологично болни за периода на лечение;
- в мобилни клиники за бол-
ни с малария в Индия и Малави се контролира рационалното използване на антимикробни средства и така се преодолява антибиотичната резистентност;
- създаването на гериатрични клиники в Чили спомага за по-добра онкологична грижа за възрастните болни;
- в САЩ, Канада и Нова Зеландия държавата осигурява места за срещи, където болните общуват, откъдето техният глас може да бъде чут.
Програми за разширяване на възможностите за обхват на болните, образование /за рисковите фактори, за стигмата и дискриминацията и сред об-
ществото, и сред медицинските професионалисти/, целеви ин-
вестиции за услуги, достъпни до цялото население – това са част от действията, които трябва да бъдат предприети. Само така ще се ограничи неравенството в грижата и ще бъдат предпазени хиляди болни от риска от смърт от предотвратими болести.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.