Вие сте в: Начало // Всички публикации // За ваксините и хората*

За ваксините и хората*

По повод на журналистически въпроси, свързани с твърдения за починали и ваксинирани, МЗ и ИАЛ разпространиха становище, което „Форум Медикус“ отразява дословно.
В България няма случай на доказана причинно-следствена връзка между ваксина срещу COVID-19 и смъртен изход. ИАЛ е институцията у нас, която следи за постваксинални нежелани лекарствени реакции, като на страницата на агенцията е публикуван и призив за съобщаване за такива реакции след поставянето на ваксина.
Броят на направените съобщения от началото на ваксинационната кампания в България досега за подозирана връзка между смъртен случай и прилагане на ваксина срещу COVID-19, е общо 9, като в нито един от случаите това не е било доказано. За периода 4–18 януари т. г. 93,12 % от починалите от COVID-19 граждани не са били ваксинирани.
В ИАЛ са съобщени и общо 6 случая на летален край при заболяване от COVID-19, като заразяването е настъпило в периода между двете дози на ваксината, а в един от случаите заболяването е открито в деня на поставяне на ваксината.
Към 17 януари т. м. общият брой на получените в ИАЛ съобщения за нежелани лекарствени реакции след прилагане на ваксини срещу COVID-19 е 3861. Сред тях около 10% са реакциите, които отговарят на критериите за сериозност. Дали медицинската значимост на наблюдаваната реакция се определя като сериозна, се преценява след обстоен анализ.
Съгласно действащите из-
исквания сериозна нежелана лекарствена реакция е всеки неблагоприятен ефект върху здравословното състояние на човек, станал причина за непосредствена опасност за живота, за хоспитализация или за удължаване на срока на хоспитализация; за значителни или трайни увреждания; за инвалидизация и други реакции с медицинска значимост.
Проследяването на безопасността на ваксините се базира на преглед на цялата налична и проверима информация и резултатите от нейния анализ. Всички налични данни, както и направената поетапна оценка се публикуват регулярно на страницата на ЕМА. На сайта на ЕМА се публикуват включително общият брой на направените съобщения и бро-
ят на съобщенията със смъртен изход, заедно с разяснението, че това е информация за подо-зирана връзка на медицинско събитие, наблюдавано след употреба на ваксина. Фактът, че при дадено лице е настъпило такова медицинско събитие или фатален изход след ваксиниране, не означава задължително, че това е свързано с ваксината, тъй като връзката подлежи на удостоверяване и доказване.
ИАЛ стимулира по всякакъв начин съобщаването за подо-зирани нежелани реакции. Призив за съобщаване се съдържа във всяка листовка на всеки лекарствен продукт, как-
то и в информацията за медицински специалисти, наречена кратка характеристика на продукта.

18 януари 2022 г.
*Заглавието е на редакцията

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.