Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Празник на новия живот

Празник на новия живот

Доц. Виктор Златков – изпълнителен директор на „Майчин дом” в София

- Уважаеми доц. Златков, как посрещате Деня на родилната помощ. Какво означава за Вас и Вашия екип този ден?

- Денят на родилната помощ като професионален празник се чества по традиция от всички акушер-гинеколози и акушерки на 21 януари. Това е особен ден, защото заедно с нас празнува цялото общество. Този празник е посветен на новия живот, на раждането на нови надежди и ново начало. Същевременно това е ден за равносметка за нашата работа. Защото трудът дава живот на бъдещото поколение на България.

- Какви са тенденциите в раждаемостта у нас през последните няколко години?

- Според предварителните данни през миналата година в нашата страна наистина се очертава новородените да бъдат с около 3000 по-малко от родените 78 451 бебета през 2009 г. С това се прекъсна тенденцията за нарастването на раждаемостта през последните четири години, дължаща се предимно на факта, че повече семейства решиха да имат второ или трето дете.

Безспорно върху процеса влияят много фактори, включително и последиците на икономическата криза. Въпреки това няма място за тревога, тъй като броят на ражданията варира през годините, като средните стойности за по-дълги периоди от време показват, че раждаемостта в България (10.2‰) не се различава от тази в редица европейски страни като Гърция, Полша, Латвия, Румъния, Словакия и Швейцария. По-ниска раждаемост е налице в страни и със значително по-висок стандарт от нашия, като Германия, Австрия, Литва и Италия (около и под 9.5‰).

- На 19 ноември миналата година Вие отбелязахте 107 години от създаването на болницата и 90 години от нейното обявяване за университетска. Кои са ключовите моменти от основаването и развитието на „Майчин дом” до наши дни, които не бива да забравяме?

- Идеята за първата специализирана АГ болница е на княгиня Мария Луиза, която през 1883 г. решава да построи със свои средства „Матерните”. Началото на строежа е през 1896 г., а официалното откриване на болницата се осъществява на 19 ноември 1903 г.

Нов етап в развитието на акушеро-гинекологичната помощ в България започва от 1920 г., когато специализираната болница „Майчин дом” става база на новооткритата Катедра по акушерство и гинекология на Медицинския факултет към Софийския университет, а неин първи ръководител е академик Георг Рейн.

Следващият период в развитието на болницата стартира на 27.05.1976 г., когато е осъществено пребазиране в новата сграда на територията на Александровска болница. С този акт Катедрата придобива статут на Научен институт по акушерство и гинекология (НИАГ) като част от тогавашната Медицинска академия и става естествен водещ център за развитието на акушеро-гинекологичната помощ в България.

С настъпилите социално-икономически промени в страната институтът „Майчин дом” бе преобразуван последователно през 1993 г. в Държавна университетска болница, а от 2000 г. – в Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом”.

Днес в Университетската АГ болница има близо 400 легла и 600 медицински специалисти, които се трудят в 9 клиники, 4 лаборатории и 2 отделения без легла.

- С какво е уникална управляваната от Вас структура?

- Уникалността на „Майчин дом” е преди всичко в това, че тя е създател на акушеро-гинекологичната школа в нашата страна. Принципите на всеотдайност, безотказност, разумен „консерватизъм” и своевременно въвеждане на съвременните тенденции в развитието на специалността са основните характеристики на т.нар. „майчиндомска” школа.

Наша гордост е, че няма акушер-гинеколог в страната, който поне за кратко да не се е докоснал до болницата в своята работа, обучение, в процеса на изпит за специалност, по време на допълнителна квалификация.

Само в София наши кадри ръководят и в момента почти всички водещи държавни и частни АГ здравни заведения – националният консултант доц. Никола Василев е във ВМА, доц. Елиан Рачев – в Първа САГБАЛ „Света София”, д-р Иван Костов – във Втора САГБАЛ „Шейново”, д-р Илия Карагьозов – болница Токуда, доц. Атанас Щерев – болница „Щерев”, д-р Валя Мазнейкова – МБАЛ „Св. София”, д-р Валентин Николов – болница „Св. Лазар”, д-р Г.Стаменов – МЦ „Малинов”, д-р Владимиров и много други техни сътрудници.

Друг пример, че името „Майчин дом” е символ за професионализъм и качество, е появата преди няколко години на частна болница във Варна със същото име. Аз не познавам друг подобен случай в историята на здравеопазването у нас.

- Какъв е обликът на лечебното заведение днес?

- Понастоящем в “Майчин дом” се извършва акушерска дейност, съпоставима с другите градски болници. Годишно в „Майчин дом” се осъществяват около 4000 раждания. Много от родилките са пренасочени от други болници поради тежко протичаща бременност или усложнения в хода на раждането.

Клиниките „Майчин риск”, „Фетален риск” и „Обща патологична бременност” са водещи в страната, там се грижат за бъдещите майки с патология на бременността или съпътстващи заболявания – хипертония, диабет, сърдечно-съдови усложнения, инфекциозни и други болести. През миналата година успяхме да запазим и да осигурим раждане на 140 двойки близнаци и 15 „комплекта” тризнаци.

Същевременно чрез оценката на перинаталния риск в тези клиники, заедно с дейността на друга наша структура – Националната генетична лаборатория, „Майчин дом” се явява лидер не само в София, но и в страната. През изминалата година 106 болници сключиха договор с „Майчин дом” за извършването на пренатален и антенатален скрининг на вродени и придобити аномалии на плода (над 95% от случаите по тази дейност).

Друго звено с уникален характер за страната е Клиниката по неонатология. На базата на 110 легла се осъществява интензивно лечение на новородени с ниско и екстремно ниско тегло при използваемост на легловия фонд над 85%. През изминалата година нашите неонатолози успяха да отгледат 4 плода с екстремно ниски тегла (едно 500 грама, 2 – 560, едно – 580 грама).

Друго водещо направление са гинекологичните операции, които в последно време са между 3-4 хиляди годишно, като в 2/3 от случаите става дума за извършване на най-големите оперативни интервенции в нашата специалност.

-Разкажете малко повече за екипа на лечебното заведение, за ролята и мястото на акушерката в практиката?

- През последните 20 години много специалисти с висок професионализъм напуснаха „Майчин дом”. Това е нормалният път на развитие на всеки човек, който търси своята най-добра реализация.

Въпреки това „Майчин дом” успява да създава и запазва добрите кадри. За мен е чест и отговорност да ръководя екип, съчетаващ усилията на различни поколения.

С риск да пропусна някои, ще посоча имената на зам.-директорите по лечебната дейност – проф. Т. Чернев, по учебната дейност – проф. Анг. Димитров, по научната дейност – проф. Ст. Иванов; ръководителите на гинекологичните клиники – д-р Б. Славчев, доц. Н. Доганов, доц. М. Сираков, началниците на КАИЛ – проф. Ив. Смилов, доц. С. Георгиев, на Клиниката по неонатология – доц. Б. Слънчева, на Националната генетична лаборатория – проф. И. Кременски, доц. А. Савов, както и ръководителите на различни други клиники и звена: доц. А. Николов, доц. Б. Маринов, доц. Е. Тюфекчиева, доц. В. Димитрова, проф. Б. Налбански, доц. Ж. Карагьозова, доц. Р. Русева, д-р А. Начев, д-р Р. Димитров, д-р В. Дяволов и много други.

Главна акушерка на болницата е Борислава Жекова, дългогодишна старша акушерка на най-тежкото и интензивното звено в болницата (КАИЛ). Тя работи в екип с много опитни сътрудници, като Нели Маринова – старша акушерка на Родилна зала и председател на Управителния съвет на секция „Акушерки” към Българското дружество по акушерство и гинекология. В състава на този съвет участват още ст. ак. Боряна Борисова, ст. ак. Цветанка Александрова и акушерките Мариела Маринска и Биляна Арсенова.

За нашите акушерки мога да кажа само хубави неща. Много от тях са започнали работа още в далечната 1976 г. при създаване на НИАГ „Майчин дом” и до ден днешен са запазили своята всеотдайност и висок професионализъм. Като доказателство за тези думи може да служи фактът, че в „Майчин дом” всички места за акушерки са запълнени и никога не са ни липсвали желаещи да започнат работа при нас.

- С какви проблеми се сблъсквате в мениджмънта и в лечебната дейност?

- В тези трудни години един от най-съществените проблеми в мениджмънта на болницата е необходимостта от съчетаването на търговския й характер с научно-преподавателските задачи на Катедрата по акушерство и гинекология (с ръководител проф. Ангел Димитров) и на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение (с ръководител доц. Силви Георгиев).

На практика ние трябва да поемем безотказно всички спешни и неотложни случаи, да спазваме т.нар. „делегирани” бюджети и същевременно да постигаме качествени и количествени показатели, които да показват високото ниво на работа в болницата.

Въпреки тези проблеми сред моите колеги винаги е била налице мотивация за извършването на лечебно-диагностична дейност по съвременни стандарти. Но ръководителят на болницата трябва да прави чудеса, за да намери баланса между приходи и разходи. И в тази връзка съм истински благодарен на административния екип начело със зам.-директора по икономическата дейност Р. Тепавичарова и гл. счетоводител Р. Щербаков, с чиято помощ и съвети успяхме да приключим годината без просрочени плащания, без задължения към държавата и с относителен баланс между приходи и разходи.

- В кои направления ще насочите бъдещите си усилия и какви са Вашите надежди като мениджър?

- Бъдещето в развитието на болницата е свързано с реновиране на материално-техническата база, повишаване на професионалната компетентност на персонала, на ефективността и качеството на предлагания болничен продукт с цел подобряване здравето на нашите пациентки и повишаване на удовлетвореността от оказаните им здравни грижи.

През миналата година извършихме огромна подготвителна работа и се надявам, че през 2011 г. ще завършим успешно започнатите основни ремонти на Родилната зала, Клиниката по репродуктивна медицина с отделението за in vitro, както и основния ремонт на Оперативния блок на Първа гинекологична клиника и Общата реанимация. Тези звена са „сърцето” на болницата и в тях ще вложим най-съвременно обзавеждане и апаратура, за да може „Майчин дом” да поеме достойно своята отговорност пред обществото като безспорен лидер в областта на акушерството и гинекологията в България.

Въпросите зададе Светлана ДИМИТРОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.