Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Безсънието – проблем за личността, изпитание за лекаря

Безсънието – проблем за личността, изпитание за лекаря

В средата на юни т. г. територията на Морската градина във Варна бе необичайна база на интересна научно-дискусионна среща на психиатри от амбулаторни и болнични практики от морската столица, организирана от Джи Ел Фарма в България. G. L. Pharma е семейна фармацевтична компания със седалище в Ланах/Грац, Австрия, която работи в над 50 страни в света, има 2900 одобрени разрешения за употреба и е водещ представител на европейската генерична индустрия.
В началото д-р Радослав Найденов – национален мениджър по продажби и маркетинг в Джи Ел Фарма в България, запозна аудиторията с историята и настоящето на фармацевтичната компания, като направи кратък обзор на портфолиото и на медикаментите, достъпни у нас. Той постави акцент по темата „Джи Ел Фарма в помощ на българския психиатър” и представи предлаганите психоаналептици, психолептици, хипнотици и седатива, както и антиепилептици, и препарати от групата на витамин В.
Тема на срещата бе ”Esogno® – кажи лека нощ на безсънието”, с лектори от УМБАЛ „Св. Марина” във Варна: проф. Христо Кожухаров, зав. Втора психиатрична клиника, и проф. Ара Капрелян, зав. Първа клиника по нервни болести.
Въведение в темата за съня и безсънието направи проф. Ара Капрелян. Той започна с определението на безсъние: трудно заспиване; често събуждане; лек сън; преждевременно сутрешно събуждане; лошо качество на съня; невъзстановителен сън, като подчерта, че най-често се комбинират няколко от изброените особености. Според епидемиологичните данни безсънието е социалнозначимо страдание, защото засяга 30-35% от населението в развитите страни. Според статистиката с хронично безсъние са поне 10-15% от хората, като те могат да бъдат болни, но и клинично здрави. Безсънието засяга по-често жени, а случаите на безсъние зачестяват с възрастта.
Учените обособяват два вида безсъние. Първичното идиопатично безсъние е характерно за хора, които не боледуват от други състояния или заболявания, обичайно  свързани с разстройства на съня, а и се отличава обикновено с фамилност, наследственост и зависимост от особености в темперамента и характера. Вторичното симптоматично безсъние се характеризира с наличие на заболявания, нездравословни навици, психични отклонения, дихателни и сърдечни разстройства, болки, злоупотреба със субстанции и др.
Проф. Капрелян постави акцент върху съвременната класификация на безсънието и подчерта, че разстройството на съня няма определено разпознаваемо соматично заболяване в основата си, като социалната значимост се определя в голяма степен от основните съпътстващи заболявания при безсъние, които са сериозно предизвикателство. Психиатричните съпът-
стващи болести включват: депресивни разстройства, биполярни разстройства, генерализирано тревожно разстройство, паническо разстройство, шизо-
френия. Неврологичните са: невродегенеративни заболявания, фатално фа-
милно безсъние, мозъчно-съдови заболявания, мултиплена склероза, травматични мозъчни увреждания, синдром на неспокойните крака. Не бива, подчерта лекторът, да се пренебрегват икономическите загуби и влошеното качество на живот като цяло.
Всички тези факти обясняват необходимостта от ефективно и безопасно лечение. Като първи избор препоръките включват когнитивно-поведенческа терапия. Ако обаче не се постигне задоволителен ефект, необходим е друг подход. Анализите на Европейското общество за изследване на съня, изтъкнати в Европейското ръководство за диагностика и лечение на безсънието от 2017 г., сочат, че бензодиазепинови рецепторни агонисти/бензодиазепини са ефективни, но при краткосрочно лечение (до 4 седмици), а ниска доза седативни антидепресанти имат по-слаба ефикасност от тази на BZRAs/BZ.
Лекторът изтъкна още, че засега няма метаанализи за ефикасността на антипсихотиците при безсъние, публикувани са някои заключения, че седативните антипсихотици увеличават общото време на съня и количеството на бавновълнов сън при пациенти с шизофрения, но пък някои от тях не могат да бъдат препоръчани за употреба при лечение на безсъние поради потенциални странични ефекти. По правилата на доказателствената медицина са изведени и няколко извода:
- антипсихотиците не са препоръчвани за лечение на безсъние (strong recommendation – low- to very-low-quality evidence);
- антихистамините не са препоръчвани за лечение на безсъние (strong recommendation – low- quality evidence);
- мелатонин не е препоръчван при безсъние поради малка клинична ефективност (weak recommendation – low-quality evidence).
- фитотерапията не се препоръчва при безсъние (weak recommendation – low-quality evidence).

Време е за нещо ново

Така бе озаглавена символично втората част на дискусионната среща, когато проф. Христо Кожухаров представи по-подробно препарата на Джи Ел Фарма

Esogno®

с активна съставка еszopiclone
Според класификацията Esogno® е представител на групата лекарства, сродни на бензодиазепина, бензодиазепинов рецепторен агонист (BZRA), non-BZagent, т. нар. „Z-drug“. Бензодиазепини или бензодиазепин-сродните субстанции са показани за лечение, само когато заболяването е тежко, инвалидизиращо или подлагащо пациента на краен дистрес, допълни лекторът. Той съобщи факти за фармакодинамиката и фармакокинетиката на еszopiclone и обобщи:
- Esogno® е индикиран за лечение на безсъние при възрастни, обикновено за кратък срок;
- Esogno® е ново поколение Z-медикамент;
- Esogno® е единственият Z-медикамент, показан за удължена терапия, защото не се развива толерантност при употреба до 6 месеца.
Специалистът се спря и на най-честите странични ефекти: неприятен метален, горчив вкус, главоболие, сън-
ливост, сухота в устата, световъртеж, гадене. Други често срещани странични ефекти включват: нервност; депресия; тревожност; кошмарни сънища; паметови нарушения; замъглено зрение /предимно при пациенти в напреднала възраст/; мигрена; фарингит; диария; диспепсия; коремна болка, повръщане; обрив; болки в гърба; миалгия; астения.
Данните от програмата на компанията за клинично развитие, която съдържа 41 проучвания сред повече от 5000 души, също бяха огласени по време на лекцията. Проф. Кожухаров изтъкна, че фокус в програмата е оптимизирането на дозaта по отношение на ефикасността /включително бързо започване на действието и поддържане на съня през цялата нощ/, наблюдавани са безопасността и поносимостта, като същевременно се отчита минимизиране на ефектите на следващия ден. Лекторът напомни препоръка на FDA, че при дозировка 3 мг болният трябва да бъде предупреден за внимание към възможните безопасни активности на следващия ден.
Съобразно спецификата на аудиторията лекторът се спря подробно на подходи за лечение на безсъние, характерно при някои психиатрични диагнози.
Еszopiclone в лечението на безсъние, съпътстващо

голямо депресивно разстройство

Според резултати от проучване, публикувани в Journal of Clinical Sleep Medicine, приложението на Esogno® отчита значително подобрение спрямо изходното ниво в продължителността на съня. Друг извод е, че прекратяването на приема на еszopiclone 3 мг след 8 седмици комбинирана терапия с флуоксетин не води до увеличаване на нежеланите събития или влошаване на съня или депресията. Параметрите на съня в групата на ко-терапията с еszopiclone остават равни или по-добри спрямо групата на монотерапия с флуоксетин през run-out периода. Прекратяването на приема на еszopiclone не води до значителни нежелани реакции в областта на ЦНС при спиране, ребаунд безсъние или ребаунд депресия. Запазват се подобренията в съня и по-
добренията на депресивните симптоми.
Еszopiclone в лечението на безсъние, съпътстващо

генерализирано тревожно разстройство

Проучването е двойно сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано, 10-седмично, пациентите са на възраст от 18 до 64 години, отговарящи на критериите за GAD и безсъние. Пациентите са получавали 10 мг есциталопрам оксолат за 10 седмици и са били рандомизирани да получават или 3 мг еszopiclone (n=294) или плацебо (n=301) всяка вечер в продължение на 8 седмици. През последните 2 седмици еszopiclone е заменен с единично сляпо плацебо.
Изводите са, че котерапията есциталопрам с еszopiclone:
- значително подобрява съня без доказателства за толерантност;
- води до значително по-големи подобрения в измерителите за тревожност и настроение;
- не довежда до rebound insomnia или други симптоми след внезапното спиране на еszopiclone;
- 8 седмици нощно лечение с еszopiclone, прилаган с есциталопрам, като цяло се понася добре.
Еszopiclone в лечението на безсъние, съпътстващо

шизофрения

Статистиката сочи, че до 80% от пациентите, диагностицирани с шизофрения, съобщават за симптоми на безсъние. Известно е, че лица с психоза и успоредно възникващи проблеми със съня и събуждането са по-склонни да имат когнитивни нарушения, негативно настроение, намалена способност за възприемане, за справяне, дисфункции през деня и повишен риск от самоубийство. Проучванията показват, че безсънието е на първо място сред симптомите, появили се или влошени преди психотичен епизод. Поради това справянето с безсънието на хора с шизофрения е приоритет и еszopiclone е подходящ в съчетание със специфичните медикаменти за основното заболяване.
Дискусионната среща продължи с акцент върху особеностите на лечението на

безсъние при старите хора

Темата бе развита от проф. А. Капрелян. Той говори за основните предимства на бензодиазепиновите агонсти в сравнение с бензодиазепините: по-кратък полуживот; по-добро запазване на архитектурата на съня; по-малко случаи на възвръщане на безсънието и симптоми на абстиненция; по-нисък риск от падане в сравнение с по-старите бензодиазепинови агенти.
Резултатите, базирани на доказателства от проучванията, очертават предимствата на лечението с Esogno®:
- Ефективен при най-ниска доза;
- Значимо увеличение на общото време сън и ефикастност на съня, сравнено със зопиклон;
- Непроменливо подобрение на заспиването и поддържането на съня;
- Възможност за удължен прием до 6 месеца, през които не се развива толерантност;
- Безопасен избор при пациенти в напреднала възраст по отношение на риска от падания с нараняване.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.