Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // 30 години Клиника по нефрология в Александровска

30 години Клиника по нефрология в Александровска

Екипът на Клиниката по нефрология на Александровска болница тържествено отбеляза 30-годишен юбилей на 19 ноември т.г. Празника уважиха ръководството на Александровска болница, ветерани, представители на нефрологичната общност у нас, приятели.

Доц. Борис Богов – началник на клиниката, откри тържеството с думите:

- Нашият колектив е като едно семейство, а клиниката е част от живота и съдбата на всеки от нас. Доц. Богов пожела на своя екип да съхрани високия професионализъм в лечебната, научната и преподавателската дейност и да запази духа на приятелство и екипност, както и високия лекарски морал.

Изпълнителният директор на Александровска болница проф. Лъчезар Трайков подчерта, че нефрологичната клиника достойно присъства в цялостния ритъм на университетската структура, а екипът заема достойно място в нефрологичната наука и практика у нас.

Проф. Николай Беловеждов – първи ръководител на нефрологичното звено, сподели своите спомени за началните стъпки в непрестанния стремеж към изграждане на модерно лечебно, преподавателско и научно звено.

- 30 години не са нито много, нито малко, но са достатъчни, за да се посеят семената, да се оберат плодовете, да се изградят традиции. Както и да се натрупат спомени – развълнувано заяви доц. Боряна Киперова.

Поздравления поднесоха още проф. Людмила Матева – ръководител на Катедрата по вътрешни болести на МФ, проф. Васил Тодоров – началник на Клиника по нефрология и диализа в УБ „Георги Странски” в Плевен, доц. Стефан Кривошиев – началник на отделението по хемодиализа в УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, д-р Л. Камбова от Българска бъбречна асоциация, доц. Райна Робева – от УБ „Св. Иван Рилски”, д-р Вяра Церовска – изп. директор на МБАЛ в Перник, доц. А. Анадолийска от Специализираната болница по детски болести.

Верни на изследователския си дух, след официалната част организаторите проведоха научна сесия с доклади на специалистите от клиниката. Д-р Мила Любомирова представи сравнително проучване на усложненията при пункционна бъбречна биопсия, осъществена по два метода. Доц. Б. Богов коментира няколко теми – бъбречна амилоидоза, бъбречно засягане при диспротеинемии, парапелвикални бъбречни кисти, както и хронична бъбречна болест и сърдечно-съдови рискови фактори. Съвременният поглед върху глумерулонефритите бе представен в изложението на доц. Б. Киперова. Диагностичните методи и лечението при реноваскуларна хипертония бяха във фокуса на презентацията на д-р Румяна Кръстева. Доц. Режина Джераси изнесе доклад за ултразвуковата диагностика на дифузни бъбречни заболявания. Презентацията на д-р Емил Андреев бе за хиперхомоцистеинемия при хронични бъбречни заболявания. Д-р Андрей Илиев коментира ултразвуковата оценка на абдоминалната висцерална мастна тъкан.

Летописи на растежа

Клиниката по нефрология е създадена през февруари 1980 г. и първоначално е функционирала като отделение към Клиниката по гастроентерология, ръководена от акад. Атанас Малеев, в рамките на Катедрата по вътрешни болести на МА в София. През 1984 г. се отделя като самостоятелна структура към същата катедра.

Стилът на професионализъм, висок лекарски морал и колегиалност, съществуващ и днес в клиниката, имат своите корени назад във времето. Основите на структурата полагат проф. Николай Беловеждов, проф. Иван Груев, д-р Христо Нешев, доц. Боряна Киперова, доц. Режина Джераси, д-р Дочка Цекова.

Проф. Николай Беловеждов е първият ръководител на Отделението по нефрология – от 1980 до 1983 г. В новата структура той влага своя присъщ оптимизъм, ентусиазъм и широта на възгледите. Проучванията му върху глумерулонефритите и тяхното имуносупресивно лечение са сред първите най-значителни у нас. Проф. Беловеждов въвежда пункционната бъбречна биопсия като рутинен диагностичен метод. През този период д-р Режина Джераси и д-р Румяна Кръстева поставят началото на ултразвуковата диагностика на отделителната система. От 1983 до 1989 г. клиниката е ръководена от проф. Тончо Василев. Той е не само добър администратор, но и научен изследовател. Научните му търсения са в областта на стенозата на бъбречните артерии и реноваскуларната хипертония. Проф. Иван Груев ръководи звеното от 1990 до 1995 г. Основните му научни приноси са в областта на инфекциите на пикочните пътища и хроничния пиелонефрит, острата и хроничната бъбречна недостатъчност, значението на радионуклидните диагностични методи в нефрологията. Доц. Боряна Киперова е най-дългогодишният ръководител на клиниката – от 1995 до август 2009 г. От септември 2009 г. структурата се ръководи от доц. Борис Богов.

Днес в клиниката работят 10 лекари, които са и преподаватели в МФ на МУ в София. Всички те са с по две клинични специалности, а д-р Атанас Кундурджиев – с три. В звеното са разкрити 38 болнични легла със сектор за спешни нефрологични състояния. Към клиниката функционират Сектор по ултразвукова диагностика, кабинет по инвазивна диагностика, диагностично-консултативен кабинет. В нефрологичното звено се диагностицират и лекуват всички гломерулни, тубулоинтерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии и др.

ФМ

1 Отговор to " 30 години Клиника по нефрология в Александровска "

  1. raina metodiewa казва:

    МОЛЯ, обяснете какви са ПАРАПЕЛВИКАЛНИ КИСТИ НА БЪБРЕЦИТЕ Опасни ли са Вчера ми сложиха тази диагноза Благодаря!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.