Вие сте в: Начало // Всички публикации // България – печален рекордьор

България – печален рекордьор

“Замърсяването на въздуха — здравето на гражданите на ЕС все още не е достатъчно защитено” – под това заглавие Европейската сметна палата тези дни публикува доклад, в който заключава, че действията на ЕС за опазване на човешкото здраве от замърсяването на въздуха все още не са постигнали очаквания резултат.

Всяка година в ЕС това замърсяване води до около 400 000 случая на преждевременна смърт – средно над 1000 случая всеки ден, което надвишава над 10 пъти броя на загиналите при пътни произшествия. По критерия за загуба на години живот в добро здраве някои държави – членки на ЕС, се доближават до ситуацията в държави, които често се асоциират с лошо качество на въздуха, като Китай и Индия, посочват одиторите. По този критерий България е печален рекордьор сред всичките държави-членки на ЕС.

Праховите частици, азотният диоксид, серният диоксид и тропосферният озон са замърсителите на въздуха, които причиняват повечето от преждевременните смъртни случаи, а жителите на градските райони са изложени на особено голям риск, се заключава в доклада на базата на обобщените данни от шест европейски града – Брюксел, Милано, Щутгард, Краков, Острава и София.

Всички държави от ЕС, с изключение на Естония, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва и Малта, са в нарушение на една или повече от пределно допустимите стойности на вредни вещества.  През 2016 г. 13 държави членки са нарушили пределно допустимите стойности за ФПЧ /сред тях и България/, 19 — за NO2 /сред тях и България/ и една /България/ — за SO2.

В повечето случаи споменаването на българската столица е в отрицателен контекст:…София не разполага с пунктове за мониторинг от промишлен вид, въпреки че в града се намират електроцентрали и други промишлени съоръжения…Строителни дейности са наложили преместването на мониторинговата станция „Орлов мост“ през 2014 г. Преди преместването тази станция е отчитала най-големия брой дни с концентрации на ФПЧ10, превишаващи пределно допустимите стойности. След преместването ѝ честотата на измерените такива превишения е намаляла рязко…Планът за подобряване на качеството на въздуха на София не съдържа мерки за намаляване на емисиите от домакинствата, които са значителен източник на замърсяване с ФПЧ.

Стандартите на ЕС за качеството на въздуха са определени преди почти 20 години и одиторите установяват, че някои от тях налагат много по-малко ограничения от насоките, определени от СЗО, и нивата, определени с помощта на най-актуалните научни данни за въздействието върху човешкото здраве. Европейската агенция по околната среда предупреждава, че замърсяването на въздуха засяга хората всекидневно и докато пиковите замърсявания са неговият най-видим ефект, дългосрочното излагане на по-малки дози представлява по-голяма опасност за човешкото здраве.  Според СЗО сърдечните болести и инсултите причиняват 80% от случаите на преждевременна смърт, дължащи се на замърсяването на въздуха. Следващите най-значими причини са белодробните заболявания, включително рак, и други заболявания.

Европейската комисия извършва мониторинг на дейността на държавите членки за постигане на целите за качество на въздуха, но той е засегнат от ограничения. На Комисията е отнело между шест и осем години, за да изпрати случаите с България и Полша, свързани с нарушения на нормите за ФПЧ10, на Съда на Европейския съюз (СЕС). Въпреки че съдебните решения са положителни, за да наложи финансови санкции, комисията трябва отново да се обърне към СЕС и да изчака ново решение.

За да се подобри качеството на въздуха в ЕС, одиторите препоръчват:

• по-ефективни действия от страна на Европейската комисия;

• актуализиране на Директивата за качеството на атмосферния въздух;

• приоритизиране и включване на въпросите за качеството на въздуха в други политики на ЕС;

• подобряване на осведомеността на обществеността.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.