Вие сте в: Начало // Всички публикации // 140 години болнично дело в Самоков

140 години болнично дело в Самоков

Юбилейното честване оживи и изпълни със светлина залите и помещенията на Общинската болница в града на 4 декември т.г. Усмихнати и пременени лекари и медицински сестри, развълнувани граждани, много гости уважиха събитието в най-голямото болнично заведение в Софийска област.
Организаторите умело бяха вплели поводите – почит към първостроителите на здравното дело в региона, съчетан с откриване на модернизирано по високи стандарти Отделение по кардиология. Както и възможност да покажат постигнатото в последните години – обновени четири операционни зали, реновирани отделения по интензивно лечение и по хемодиализа, красив вътрешен дизайн. И, разбира се, медицински специалисти, които и днес – както през всичките 140 години, отдават знания и опит в диагностиката и лечението на жителите на този красив планински край.
Управителят на болницата
д-р Красимира Ковачка с усмивка посрещна председателя на Комисията по здравеопазване в НС д-р Д. Дариткова и зам.-председателя доц. Л. Иванов, депутати от региона, ръководители на РЗИ в София-област, управители на общински болници от столицата и от областта, представители на академичната общност, председателя на БЧК Христо Григоров, граждани от града и региона. И като гост, и като домакин развълнуван бе кметът на Община Самоков Владимир Георгиев, защото е известно, че много доброто разбиране и успешното взаимодействие между общинската власт и лечебното заведение са една от основните предпоставки – и през годините, и днес – болницата в Самоков да се развива добре, да изглежда добре, да осигурява модерно лечение в трудни за българското здравеопазване времена.
- Забележителна е била далновидността на хората, които са създали преди 140 години здравеопазването в Самоков, изтъкна кметът. Той благодари на медиците за това, че продължават да упражняват своята професия в Самоков, защото „всички знаем, че без здравни структури по-малките градове и общини едва ли ще могат да продължат да съществуват”.
- Щастлива съм да бъда част от това честване, защото е важно да споделяме, да популяризираме и да утвърждаваме добрите практики, заяви д-р
Д. Дариткова.
В приветствията и поздравленията преобладаваха няколко факта – за смисъла на традицията и за силата на добрия мениджмънт, за ролята на местната власт в преодоляване на препятствията пред общинското здравеопазване. И не на последно място – за незаменимото място на висококвалифицираните медицински специалисти, които по 24 часа 365 дни в годината приемат, диагностицират, лекуват, осигуряват здраве.
Вече 140 години в Самоков има сграда, където вечер прозорците не угасват – територия на надеждата и вярата в изцелението. Има ли по-добро определение за болницата на един град, на един регион?

Тържествено слово на д-р Красимира Ковачка

Историята е важна за нас, защото знаем, че без история нямаме и бъдеще. Какъв път извървя болницата през тези години на най-бърз ръст на човешката цивилизация? А най-значимите промени се случиха именно в медицината. Време, в което човешкият живот действително стана безценен, а научните открития удължиха живота и победиха много болести.
Началото в Самоков е поставено през декември на освободителната 1878 година. Тогавашната болница в града е била с 50 легла. Първите запомнени имена са на околийския лекар д-р Антон Унтенберг и на първия градски лекар – д-р Аврам Голберг.
Първият Родилен дом е обособен през 1939 г. от д-р Кондоферски.
През 1948 г. започва да се строи нова поликлиника, а през 1978 г. се полагат основите на нов болничен комплекс, което действително е истински пробив в здравеопазването на града и региона. Първото кардиологично отделение в структурата на болницата е открито през 1993 г. от акад. Чудомир Начев.
В периода 1961-2001 г. главни лекари на болницата в последователност са: д-р Атанас Перниклиев, д-р Благовест Иванов, д-р Пенчо Ангелов и
д-р Кашъмов. Всички те ще бъдат запомнени с всеотдайния си труд и силата на своята сърцата работа.
В последните години здравеопазването в света и Европа бе поставено пред нови предизвикателства. Застаряването на населението, на влизането на нови технологии и на скъпи лекарства увеличиха цената на здравните услуги и станаха заплаха за здравните системи. Реформите, за да се избегне това, продължават и до днес. У нас тези процеси съвпаднаха със смяна на политическата система, с финансова и икономическа нестабилност. Управлението на болницата бе съпроводено с трудности и повишени очаквания. Ние си поставихме като цели повишаване на качеството на обслужването и достъпността до болнична помощ за населението, внедряване на нови технологии, осигуряване на нова апаратура, подобряване на материално-техническата база на болницата и запазване на финансовата й стабилност.
През 2001-2002 г. по проект на Министерството на енергетиката бе сменена дограмата на болницата, с което бяха намалени разходите с около 30%. През 2003 г. бе извършена газификация на болницата със средства от общината.
Болницата е акредитирана двукратно с много добра оценка за срок от 4 години.
“МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД има вече изградена система за управление на качеството ISO 9001:2000, която бе завършена през април 2007 година. Разкрит бе и ТЕЛК през 2004 г., което подобри качеството на обслужване на хронично болните.
Инвестиционната програма на лечебното заведение е осъществена по предложение на Общинския съвет и кмета на общината. За 2009 г. със средства, отпуснати от общината, е закупена медицинска апаратура, включваща компютърен томограф, направено е преустройство, отговарящо на всички стандарти, доставени бяха медицинска апаратура и обзавеждане за разкриване на микробиологична лаборатория, мобилен рентгенографски апарат и др.
През 2009 г. с решение на Общинския съвет бяха закупени анестезиологичен апарат и  ехограф 4D за АГО .
В отделенията на болницата работят квалифицирани специалисти. Много от тях са гордост не само за болницата, но и за страната. Ежегодно лекарите и медицинските специалисти по план посещават курсове за повишаване на своята квалификация според изискванията на алгоритмите на клиничните пътеки.
С наличната модерна апаратура и с квалификацията на лекари и професионалисти по здравни грижи се гарантира доброто качество на медицинското обслужване.
В бъдеще смятаме, че лечебното заведение ще продължи своята дейност като болница за активно лечение, като допълнително може да бъдат разкрити Медицински център на територията на к.к. Боровец, както и хоспис на територията на Самоков за задоволяване потребностите на населението в района, както и на гостите на курорта.
През 2012-2013 г. „МБАЛ-Самоков” работи по 5 европейски проекта:
• Проект „Шанс за работа”, НПДЗ 2012 г.;
• Проект ”По-близо до работата”, 2012-2013 г.;
• Проект „Спри и се прегледай”;
• Проект „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”;
• Проект по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) за обновяване и ремонтни дейности на отделения в лечебното заведение.
По проекта за обновяване и ремонтни дейности на отделения в болницата са инвестирани над 3,5 млн. лева за реконструкция и медицинско оборудване. 2,5 млн. лева са изразходвани за медицинска  апаратура, 1 млн. лева – за строително-монтажни и ремонти дейности. Ремонтни дейности са извършени в ОАИЛ, Операционния блок, в родилното отделение и др.
Подобрява се организацията на работата, внедрява се те-
лемедицина, позволяваща бърз обмен на информация и консултации с водещи специалисти в страната по диагностични и ле-
чебни проблеми.
МБАЛ в Самоков работи при пълно разбиране с общината и ежегодно се осъществяват ремонти с оглед поддържането на материалната база. Общината в Самоков закупи и дари микробус за транспортиране на пациентите на хемодиализа, както и линейка „Ситроен“ за пациентите. Получихме и линейка – дарение от БЧК.
По инициатива на ръководството на болницата бе предложено и подкрепено от общината създаване на програма за обучение на медицински сестри. С решение на Общинския съвет се осигуряват стипендии на приети студенти и се сключват договори с болницата за работа след това. По програмата има вече работещи
2 рентгенови лаборантки и 1 кинезитерапевт. В момента се обучават още 3 медицински сестри.
По инициатива на медицинския съвет започна изграждане на храм. Взето бе решение за предоставяне на Софийска ми-
трополия на 250 кв. м. от двора на болницата за храма. Благодарение на дарители и съграждани, днес храмът е на сериозен етап от изграждането.
Храмът носи името „Св. великомъченик Панталеймон”, тъй като частица от неговите мощи се намира в Девическия манастир в Самоков.
Болницата взаимодейства ефективно с ОПЛ, Филиала за спешна медицинска помощ, специалисти от извънболничната помощ, с медицинските центрове и лаборатории на територията на поликлиниката.
В момента болницата е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 233 легла. В болницата има 11 отделения с легла, 3 отделения без легла и 3 параклинични звена.
МБАЛ в Самоков обслужва 2 общини: Самоков – 28 населени места с общо население
40 216 жители; град Долна баня – с население 4913 жители;
2 курортни комплекса и 16 вилни зони с общо население от близо 50 хиляди жители. За здравето на пациентите се грижат 69 лекари, 99 професионалисти по здравни грижи и 81 души друг персонал – общо 251 души.
МБАЛ в Самоков е разположена в два девететажни корпуса с административна част, разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала, както и с паркинг за служебно ползване. През болницата годишно преминават 8000 – 9000 болни.
С радост отбелязвам, че приключваме 2018 г. без задължения и работещите заслужено ще получат 13-а заплата.
Историята на нашата болницата е действително забележителна, славна е заради хилядите оздравели пациенти. Специалистите, които работят днес, със своите умения и знания дават увереност, че и бъдещето ще бъде подчинено в служба на хората. И ще бъде още по-успешно.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.