Вие сте в: Начало // Всички публикации // Фокус върху свързани с труда заболявания

Фокус върху свързани с труда заболявания

На 7 и 8 ноември т.г. в зала 6 на НДК бе проведена заключителната международна конференция по проект „ЕПСИЛОН“, в рамките на световния конгрес по трудова медицина, организиран от Катедрата по трудова медицина на ФОЗ. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и се осъществява в сътрудничество с Университета в Милано, Италия.

Научният форум бе открит от вицепрезидента Илиана Йотова и модериран от ръководителя на Катедрата по трудова медицина проф. д-р Невена Цачева, както и от ръководителя на проекта „ЕПСИЛОН“ проф. д-р Каролина Любомирова.

Приветствия по случай 10-годишнината от създаването на Катедрата по трудова медицина и за значимостта на постигнатите резултати от проекта поднесоха зам.-председателят на НС д-р Нигяр Джафер, ректорът на МУ в София проф. Виктор Златков, деканът на ФОЗ проф. Цекомир Воденичаров, председателят на Българския лекарския съюз д-р Иван Маджаров, зам.-министър Светлана Йорданова, зам.-министър Лазар Лазаров, както и ръководители на институции и организации, свързани с общественото здраве, здравната превенция и трудовата медицина.

Гост лектори на конгреса бяха: д-р Иван Иванов – ръководител на екип „Трудова медицина“ към Световната здравна организация, Женева; проф. Клаудио Колозио – ръководител на екип по трудова медицина в Университета в Милано, д-р Мария Бубас – председател на работната група по обучение по трудова медицина в Международната комисия по трудова медицина.

Проф. К. Любомирова запозна участниците с целите, мисията и задачите на проекта и представи получените резултати. Тя съобщи, че в рамките на проекта са разработени две учебни дисциплини (в присъствена и в дистанционна форма на обучение), които са включени в учебната програма на магистратурата по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Чрез дисциплините бъдещите здравни мениджъри ще придобиват знания за създаването и провеждането на здравно промоционални и стратегически управленски програми за превенция на социалнозначими и свързани с труда заболявания сред уязвими групи от млади и възрастни работещи.

В организираната и проведена Интегрирана национална информационно­образователна кампания са разработени наръчници за безопасна работа и учебно-методически ръководства за ученици и работещи от четири високорискови икономически дейности: строителство, производство на облекло, здравеопазване и фризьорство.

Проектът „ЕПСИЛОН“ позволи да се осъществи сравнително проучване на здравното състояние на 150 работещи – млади до 25-годишна възраст, и възрастни – над 55 години, в четири икономически сектора. Анализът на резултатите от прегледите позволи да се идентифицират лицата с повишен риск от свързани с труда и социалнозначими заболявания, както и да се установят корелационните зависимости между заболяванията и рисковите фактори на работното място и стила на живот.

С реализирането на проекта по договор №BG05M9OP001­4.001-0019-C01 „ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука“, Факултетът за обществено здраве продължава  процеса на проучване, адаптиране и внедряване на иновативни практики в сферите на трудовата и превантивната медицина, както и на здравния мениджмънт в България.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.