Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Критериите са завишени

Критериите са завишени

Д-р Мария Радойкова – управител на болницата в гр. Гоце Делчев:

Предложенията, направени в проекта за наредба, са с доста завишени критерии и изисквания и са обвързани с новите медицински стандарти по клиничните дисциплини. Ако бъдат приети, те ще изправят голяма част от лечебните заведения пред невъзможност да изпълняват медицинска дейност и да лекуват пациентите. Според мен за много общински болници ще бъде истинско предизвикателство да продължат да обслужват дадения регион и да съществуват като лечебни заведения.

Подкрепям идеята да се даде възможност на болниците за активно лечение да предоставят на населението и услуга за долекуване. И в нашата болница бихме изградили такава структура, тъй като разполагаме с материална база, където да разкрием около 10-15 легла за долекуване. В това звено ще работят лекари от другите структури на болницата. Но по всяка вероятност ще трябва да потърсим още медицински сестри, тъй като в момента отделенията са окомплектовани със сестри и акушерки, а при разкриването на една такава дейност ще ни бъдат необходими още професионалисти по здравни грижи.

Новото изискване за наличие на две отделения в многопрофилната болница не е адекватно. Не може една многопрофилна болница да има само 2 отделения и около 60 легла. За да предоставя най-необходимите медицински услуги, лечебното заведение за болнична помощ трябва да има около 4 – 5 отделения.

Според новите изисквания за броя на леглата в лечебните заведения нашата болница не е застрашена от закриване – разполагаме с два пъти повече легла.

Засега покриваме и изискванията, на които би трябвало да отговаряме за първо ниво на компетентност. Но то предпоставя наличие на определена апаратура. С намаленото и неадекватно финансиране ще ни бъде трудно да поддържаме оборудването на необходимото за изпълнението на клиничните пътеки ниво. Финансовите проблеми ще ни затруднят и за осигуряването на необходимите специалисти. Смятам, че завишените критерии и липсата на нормално заплащане са две взаимно изключващи се неща.

Най-вероятно вследствие на високите изисквания някои райони ще останат без болници.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.