Вие сте в: Начало // Всички публикации // Световни експерти коментират лекарствената регулация

Световни експерти коментират лекарствената регулация

На 19 май т.г. в аула „Максима“ на УБ „Св. Екатерина” се състоя най-значимото събитие в годишния календар с научни инициативи на Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ). На форума присъстваха над 150 представители на фармацевтичната индустрия, на академичните среди, на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти и на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Поздравителен адрес от името на ректора на МУ в София поднесе зам.-ректорът проф. Валентина Петкова. Деканът на ФОЗ към МУ в София проф. Цекомир Воденичаров приветства участниците във форума и даде висока оценка на приноса на БАЛИ за усъвършенстване на лекарствената политика у нас.

За особен принос и ползотворно сътрудничество бяха отличени журналистите Дарина Стоева (гл. редактор на в. „Форум Медикус“) и Петър Галев (гл. редактор на в. „Животът днес“), които обективно отразяват актуалните събития в областта на лекарствените регулации и доказват във времето професионализма си.

По покана на председателя на УС на БАЛИ проф. Татяна Бенишева-Димитрова лектор на семинара бе основоположникът на концепцията за Оценка на здравни технологии проф. Майкъл Друмонд от университета Йорк, Великобритания. Той изнесе лекции на следните теми: „Подходи при оценка на стойността в Европа – възможности за България” и „Биоподобни лекарства и ОЗТ”. Презентация „Параметри в ОЗТ и Относителна оценка на ефективността” представи Мира Павлович-Канасция – член на УС на френската лекарствена агенция. Темата за биоподобните лекарства, тяхното реимбурсиране и перспективи за развитие бе анализирана от Моник Мартин (Венити Хелт Консълтинг – Великобритания) и маг.-фармацевт Диана Иванова (ARPharM). Актуалната регулаторна рамка на лекарствените продукти в ЕС беше коментирана от Сабине Фоглер (Австрийски институт по обществено здраве) и Лена Геберт (NDA, Германия). Предимствата и предизвикателствата пред персонализираните лекарства бяха обсъдени от Анета Пиперкова (БАПЕМЕД).

Оживени, ползотворни и интересни дискусии съпътстваха всяка лекция. Сериозността на темите и значимостта на споделените световни тенденции имат особено значение за вземащите решения в сферата на лекарствената политика у нас.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.