Вие сте в: Начало // Всички публикации // В УБ „Александровска“ – работна среща на групата на eвропейските експерти по деменции

В УБ „Александровска“ – работна среща на групата на eвропейските експерти по деменции

На 16 март т.г. в Клиниката по нервни болести се състоя работна среща на Групата на eвропейските експерти по деменции, в която чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков, завеждащ на Отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции, участва със своя екип. В групата са включени експерти от Норвегия, България, Холандия, Румъния и Гърция.

Срещата бе организирана по инициатива на Българското дружество по деменции с фокус „Подобряване на грижите за хора с деменции, пребиваващи в институции“. Целта на срещата бе да се предложат препоръки по различни аспекти за създаване на най-добри условия в дневните центрове и домовете – фактори на средата при институционални грижи, препоръки за индивидуализиран подход към всеки пациент, когнитивна стимулация, когнитивна рехабилитация и други дейности, съобразени с личния опит на пациентите.

Проф. Трайков подчерта, че европейската инициатива и препоръки са ориентирани към деинституционализация на пациентите с деменция и към създаване на условия за максимално дългата им преживяемост в среда, близка до семейната, и в общността. За част от болните пребиваването в специализирани места за извънсемейна грижа е неизбежно и целта на експертната група е да хуманизира максимално обгрижването на тези пациенти чрез изработване на общи насоки и препоръки за минимално използване на антипсихотични средства, повече психологически и индивидуализиран подход, максимално приложение на алтернативни нефармакологични (поведенчески, психологични) методи и средства за адаптация към тежкото състояние.

Крайна цел на участието на българските експерти в работната група е изработване и приемане на национална осъвременена концепция за диагностика и грижи за хората с деменции, както и координиране на усилията на националните институции – МЗ, МТСП, НЦОЗА и  професионални организации, които имат отношение към проблема.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.