Вие сте в: Начало // Всички публикации // Реформа за укрепване на готовността при извънредни ситуации

Реформа за укрепване на готовността при извънредни ситуации

В края на януари 2015 г. Изпълнителният съвет на СЗО проведе специална сесия за разглеждане на безпрецедентното избухване на епидемията от Ебола в Западна Африка. На сесията бе приета резолюция за „Овладяване на кризата, укрепване на глобалната готовност и потенциала на СЗО за действия, в отговор на бъдещи мащабни кризи и извънредни ситуации със здравни последствия“.

Взето бе и друго важно решение – „На база на Международните здравни правила (МЗП)*. Генералният директор на СЗО незабавно да предприеме мерки за изработване на план за създаване на мащабен глобален резерв от работна сила в областта на общественото здраве“.

В началото на 2016 г. година СЗО излезе с изявление, в което организацията спешно и на основата на интегриран подход ще реформира своята работа в областта на извънредните ситуации с нова програма, адекватна на съвременните бързо променящи се фактори, влияещи на общественото здраве.

Дейността по реформата в сферата на извънредните ситуации е насочена към укрепване и консолидиране на възможностите на СЗО и на страните членки за справяне с кризисни ситуации, които засягат здравето на хората и прекъсват предоставянето на медицинска помощ – мащабни бедствия, епидемични огнища, хуманитарни кризи.

Документът съдържа сведения за хода по изпълнението на планираните дейности – актуална информация за разработени нови процеси и тяхното включване в програмата, експертни предложения за практическата реализация на ключови аспекти от планираната дейност, данни за необходимото финансиране и др.

Още в края на юли 2015 г. генералният директор на СЗО обяви създаването на 19-членен консултативен съвет, който да предложи насоки за бързо реформиране на дейността.

Членовете на съвета – висши служители в агенциите на ООН и представители на международни хуманитарни неправителствени организации, са ангажирани да разработват програми за дейността на всички нива на СЗО (седалище, регионални офиси и представителства в съответната страна) за по-ефективно преодоляване на извънредни ситуации и последствията за здравето; да осигуряват оптимална координация между СЗО и нейните партньори по света и др.

Създаден бе и Независим контролно-консултативен комитет по прилагане на международните здравни правила при извънредни ситуации. Комитетът осигурява контрол по изпълнението на програмата и мониторинг на нейната ефективност, консултира генералния директор на СЗО в контекста на извънредни ситуации с международно значение, представя свои констатации на ръководните органи на СЗО, ООН и др. За членове на комитета бяха избрани 8 експерти от Южна Африка, Ливан, Великобритания, САЩ, Япония, Пакистан, зам.-изпълнителният директор на УНИЦЕФ и генералният секретар на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец – утвърдени личности с богат опит в общественото здравеопазване, инфекциозните болести, хуманитарните кризи, държавното управление, управлението на извънредни ситуации, взаимодействието с местни общности, формирането на партньорства по въпроси на развитието.

Известно е, че членовете на консултативни съвети и комитети към СЗО работят на доброволен принцип и не получават възнаграждение от организацията. Освен това не се приемат членове, при които има съмнение за конфликт на интереси.

Глобален кадрови резерв

Така ген. директор на СЗО Маргарет Чан нарече Европейския медицински корпус за преодоляване на извънредни ситуации по време на неговото представяне в Брюксел през февруари 2016 г.

- Корпусът е важен крайъгълен камък в постигането на определените цели. Неговото създаване бе предхождано с определяне на стандарти за осигуряване на качеството, класифицирането и регистрацията на медицински бригади, подготвени за работа в кризисни райони. Цялостният процес бе кулминацията в съвместната работа на СЗО и ЕС за последната година. Беше видим високоефективен принос за укрепване на глобалния кадрови потенциал в защита на общественото здраве.

Корпусът въплъщава в себе си много повече от медицински бригади и здравна помощ. Рамо до рамо със здравните специалисти работят хора с опит в различни направления – евакуация, логистика, предотвратяване на инциденти, управление на информацията, възстановяване на сградния и материалния фонд на пострадали болници, мобилни лаборатории и др. Европейският медицински корпус и неговото доброволно обединяване е плод на националния потенциал за реакция, който ще бъде предоставен за ползване от други страни, преживяващи извънредна ситуация. Това е изключително важно  не само в регионален план, но и при необходимост – на глобално ниво. В кризисна ситуация обединените действия винаги са по-навременни, предсказуеми и ефективни.

Засилване на координацията на спешните медицински бригади

След земетресението на 16 април т.г. в Еквадор с магнитуд 7,8 по Рихтер. По данни (от 26 април) на Националния секретариат на управлението на риска в Еквадор загиналите от земетресението са 655 души, 4500 са ранени, повече от 30 000 са останали без подслон. Разрушени са повече от 800 сгради, включително 25 здравни заведения.

Луис де ла Фуенте, координатор на спешните медицински екипи в Еквадор, член на Регионалния офис на СЗО за Северна и Южна Америка, крачи из стаята и говори по телефона с Ян Нортън от ръководния център в Женева:

- На терен разполагаме с бригада от 21 национални медицински и 7 международни екипи от Колумбия, Германия, Испания, Перу и САЩ. В момента не се нуждаем от допълнителна помощ. Министерството на здравеопазването ръководи „отбора“ и изпраща медици, където е необходимо.

- По-малко от две седмици преди земетресението г-н Л. Фуенте проведе двудневен курс за обучение по координация на медицински бригади на 50 служители на Министерството на здравеопазването на Еквадор, организирана от Регионалния офис на СЗО, разказва Ян Нортън. – Обучението се основава на стандарти, изготвени на база на натрупан предишен опит. Целта на курсовете е създаване на по-висок потенциал за управление на работата на национално и международно ниво сред ангажираните в пряката медицинска помощ в засегнатата държава.

Обучение на кадри за координация на международните медицински бригади (ММБ)

За по-нататъшно подобряване на координацията на ММБ през 2016 г. СЗО ще проведе курсове за обучение в три региона – Европейския,  Американския и в Югоизточна Азия. Подготовката на координатори е най-важното условие за осигуряване на правилно ръководство и управление на националните екипи и на екипите, предоставени от НПО, които са  включени от СЗО в Списък за класификация на ММБ. От въвеждането на списъка през юли 2015 г. готовност за включване са заявили повече от 60 бригади от 25 страни. Благодарение на проявената активност за създаване на ММБ правителствата и населението на засегнатите държави могат да бъдат сигурни, че ще получат навременна помощ.

Русия и Китай се присъединяват

През май т. г. в Женева д-р Маргарет Чан предложи за сертифициране писма от Русия и Китай за включване в Корпуса на бригади за спешна медицинска помощ (СМП), в които двете страни потвърждават, че имат готовност да осигурят оборудвани мобилни полеви болници и съответните специалисти за оказване на спешна медицинска помощ в случаи на природни бедствия и огнища на заболявания.

Бригадите за спешна медицинска помощ — две от Русия и една от Китай, са завършили процеса на класификация в съответствие със строгите стандарти на СЗО и могат незабавно да се включат в мисии.

След среща с ръководителя на полевата болница към Министерството на извънредните ситуации в Русия д-р Игор Якиревич, с ръководителя на полевата болница „Защита“ д-р Валери Шабанов и с ръководителя на Националната аварийно-спасителна група „Китай Шанхай“ д-р Чжонмин Лиу д-р Чан заяви, че Русия и Китай са сред страните, които първи са заявили участие и са приели условията за класификация и минимални стандарти за чуждестранни медицински екипи при внезапни бедствия, определени от СЗО.

Според оценките на експерти от СЗО приемането на Програмата за извънредни ситуации в областта на здравеопазването от държавите членки е една от най-дълбоките реформи в историята на организацията. За реализирането на програмата СЗО ще разчита на знанията и опита на широк кръг партньори от държавите членки.

Бюджетът на програмата за периода от 2016-2017 г. е в размер 494 млн. щатски долара.

Мащабна реакция на хуманитарната криза в Нигерия

22 август, 2016 г., Женева

Група експерти по спешност бе изпратена в щата Майдугури за оценка и бързи решения на здравните потребности на 800 000 души от Североизточната част на Нигерия – район, който по-рано бе заеман от бунтовническата групировка Боко Харам. Повече от половината от здравните заведения в най-силно засегнатата област не функционират.

Предварителните оценки показват спешните здравни проблеми на населението на 15 територии на местното управление. Прогнозираните нива на смъртност в някои от тези области са 4 пъти по-високи от индикативния праг за извънредни ситуации, тежкото недохранване се оценява на 14%, съобщени са случаи на полиомиелит и на морбили, което допълнително усложнява хуманитарната ситуация.

Непосредствената цел на СЗО и нейните партньори е спешно да се намалят смъртността и заболяемостта и бързо се възстанови предоставянето на основни здравни услуги.

Работните условия в засегнатите райони са изключително тежки. Липсват ресурси и възможности за овладяване на срива в здравеопазването. Основна пречка е липсата на сигурност – бунтовниците провеждат атаки срещу хуманитарния персонал. За да се проникне в 15-те местни зони, е необходим военен ескорт.

Независимо от това СЗО и нейните партньори на място предприемат стъпки за координация, управление на данни, вече са осигурени лекарства, медицински изделия и материали, оказва се съдействие на правителството за спешна ваксинация срещу полиомиелит на 1 млн. деца. До ноември т. г. са планирани следващи мащабни ваксинациИ. В ход е включването на разширена група от опитни специалисти в областта на реагиране при извънредни ситуации.

Според д-р Петър Салама – изп. директор на програмата на СЗО за извънредните ситуации, продължителните конфликти в Нигерия и в съседни страни са сред най-големите заплахи за здравето в световен мащаб. Освен факта, че тези страни са с най-високите нива на смъртност сред децата и бременните жени, те също могат да станат огнище на инфекциозни заболявания и епидемии, което обаче твърде често остава извън вниманието на международната общност…

По материали на СЗО

*Международните здравни правила са разработени от СЗО през 2005 г. в официален документ, който е обвързващо международно правно споразумение, включващо 196 страни. Целта е тяхното спазване и прилагане да подпомага международната общност в превенцията и в бързата реакция при остри заплахи за здравето, които имат потенциал да преминават граници и да заплашват хората по целия свят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.