Вие сте в: Начало // Всички публикации // Защитници ползват минал опит, за да променят бъдещето

Защитници ползват минал опит, за да променят бъдещето

При посещение при лекар пациентите очакват да бъдат изслушани, да им бъде поставена точна диагноза и да получат своевременно лечение. Маргарет Мърфи се сблъсква с обратното – с една несъвършена здравна система, която не е в състояние да помогне на 21-годишния й син.

- В нито един момент ирландската медицина не можа да реши проблема на Кевин – споделя Маргарет. – Не бяха взети дори най-прости мерки и той изгуби живота си напразно.

Когато системата не може да реши проблема

През 1997 г. характерът на Кевин се променил. Той станал мрачен и изпитвал постоянна умора. Потърсил среща с личния си лекар заради хронична болка в костите. Изследванията показали високи нива на калций и концентрация на креатинин в кръвната плазма – показания за бъбречна недостатъчност. Тези резултати предполагат незабавна консултация със специалист, но личният лекар подценил проблема и не го насочил…

Симптомите продължили две години, без да бъдат предприети адекватни мерки. С времето Кевин се чувствал все по-зле. Отново посетил личния си лекар и новото изследване показало критично високи нива на калций в кръвта – нива, които по-късно специалисти определили като „несъвместими с живота“.

Резултатите от изследването на младежа били съобщени по телефона и записани на бележка от медицинската сестра, която мислела, че Кевин има хиперкалциемия. Пренебрегвайки диагнозата, определена от сестрата, лекарят пропуснал да упомене нивата на калция, попълнил другите резултати и дал на пациента направление за специалист. Така съдействал за поставяне на грешна диагноза…

Бележката била прикрепена към гърба на направлението за специалиста и била забелязана в болницата… шест седмици след смъртта на Кевин. Без да знаят за високите нива на калций , лекарите диагностицирали нефрит и изпратили младежа за лечение в друга болница. Тъй като това се случило през уикенда, дежурният персонал не предприел спешни мерки и интензивното лечение не започнало веднага. Няколко часа по-късно Кевин получил инфаркт на миокарда и последващата реанимация не го спасила.

- Неблагоприятните събития се случват с реални хора – казва Маргарет. – Кевин беше повече от статистически показател, повече от медицинско състояние. Той беше реален млад мъж, пълен с живот. Но преди всичко той беше моето красиво момче.

Причината за смъртта на Кевин е хиперпаратиреоидизъм, мултиорганна недостатъчност и хиперкалциемия. При него калцият – вместо да постъпи в костите, навлиза в кръвообращението, създавайки напрежение върху сърцето.

На практика рутинна хирургична операция с успеваемост от 96% би спасила живота му.

Колективното начало

Безопасността на пациентите е сериозен проблем за общественото здраве в света. Разчетите показват, че в развитите страни на един от всеки десет пациента се нанася увреда, докато получава медицинска помощ.

През 2004 г. СЗО стартира програма за безопасността на пациентите, предназначена за развитието на политики и практики, насочени към предотвратяване на увредите на пациенти по целия свят. Поради факта, че гласът на пациентите е от съществено значение за насърчаване на промени в системата, СЗО организира глобална мрежа на пациенти и пациентски организации „Пациенти за безопасността на пациентите“*.

- Доколкото пациентите и придружителите виждат неща, които натоварените здравни специалисти не виждат, за нас е важно да ги включим в центъра на цялата дейност, която вършим за гарантиране безопасността на пациентите, казва Нитита Прасора-Плейцер, експерт от програмата. – Можем много да научим от тях.

Маргарет Мърфи става един от 21 защитници на интересите на пациенти през 2005 г. След обучение тези защитници говорят пред здравни специалисти, политици, студенти и др. по темата за безопасността на пациентите. Те призовават за прозрачност на фактите и за културна промяна в здравната система.

- Защитата на интересите на пациентите е отговорност, която ни диктува нашият опит, казва Маргарет. – Знаем, че не можем да променим миналото, но можем да го използваме, за да информираме в настоящето и да повлияем за по-добро бъдеще.

Днес СЗО има повече от 400 защитници от 50 страни, които насърчават подобряването на безопасността на пациентите в целия свят, а Маргарет е водещ консултант в тази група.

През последните 10 години в резултат на дейността на защитниците здравеопазването видимо се променя. В много страни младите лекари вече не се приемат като безгрешни… Разработват се и системи за защита на лекари и на пациенти от грешки.

- Младите лекари вече се обучават да приемат „партньорството“ на пациентите в лечебния процес, споделя Маргарет, която често говори пред студенти по медицина. – Пациентите не са хора, на които вие нещо правите, а са хора, с които вие правите нещо.

Пациенти и болногледачи са въвлечени в работата на консултативни медицински съвети, участват в научни изследвания в областта на безопасността на пациентите, съпредседателстват комитети на представители на пациентите в болниците. Здравните специалисти и политиците признават и оценяват важността на участието на пациентите на всички нива.

- Пациентът е единственото лице, което присъства по време на целия континуум от грижи, подчертава Маргарет. – Различни специалисти влизат и излизат по време на цялостния процес на медицинската помощ, а пациентът остава единствената константа, обединяваща всички стъпки на диагностичния и лечебния процес. Важно е също така, че пациентът е човекът, максимално заинтересован от благоприятния резултат.

Три месеца след смъртта на Кевин неговият баща е бил диагностициран с хиперпаратиреоидизъм, доказва се, че болестта е наследствена. Бащата се е възстановил след операция, каквато би могла да спаси и Кевин.

* Програмата „Пациенти за безопасността на пациентите“ работи от октомври 2004 г. Създадена е в отговор на Резолюция на Световната здравна асамблея (2002 г.), в която СЗО и държавите членки се приканват да насочат вниманието си към проблема за безопасността на пациентите. В програмата се откроява важната роля на пациентите и болногледачите в усилията за подобряване на качеството и безопасността на здравните грижи в света. PZBP работи с глобалната мрежа на пациентите, потребителите, болногледачите и организациите на потребителите, за да се подкрепи участието им в глобалните програми на СЗО за безопасност на пациентите. Крайната цел е да се повиши качеството на здравеопазването във всички лечебни заведения в света, като се привлекат потребителите и пациентите като партньори.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.