Вие сте в: Начало // Всички публикации // Изследванията върху рака на кожата набират скорост

Изследванията върху рака на кожата набират скорост

Всяка година в световен мащаб 160 000 души се диагностицират с меланом, а  48 000 умират от болестта. Смъртните случаи в САЩ са повече от 9000 годишно. Според анализ на Гери Гай и кол., публикуван в седмичника „ Morbidity and Mortality“, меланомът се е превърнал в петия най-често срещан вид рак при мъжете и в седмия най-често срещан при жените. Отчетените случаи на меланом в САЩ са се удвоили в рамките на едно поколение и се увеличават по-бързо в сравнение с всеки друг солиден тумор. Ето защо прогнозите в анализа относно броя на случаите и разходите, свързани с тях до 2030 г., са сериозно предупреждение.

Диагностицирането и лечението на меланом продължават да бъдат сериозно предизвикателство. Резултатите от изследванията не са „в крак“ с клиничната необходимост. Иновациите в хирургията, традиционната първа линия на лечение, не са увеличили броя на излекуваните, а в същото време проучванията с ваксини са разочароващи. Въпреки това напредъкът в молекулярната биология и по-доброто разбиране на клетъчните процеси предлагат нови гледни точки и възможности за терапия. Например комбинацията от целеви молекулярни терапии и имунотерапия трансформира песимистичните перспективи в така очакван оптимизъм. В статия от семинар, посветен на меланома, в „The Lancet“ през 2014 г. Александър Егермонт и негови колеги изказват мнение, че „разработването на лекарства за лечение на меланом никога не е било по-вълнуващо.“

Това вълнение е усетено и по време на годишната среща на Американското дружество за клинична онкология (ASCO) в Чикаго, проведена в края на май т.г. Представените там две сравнителни контролирани проучвания във фаза III показват синергизъм по отношение на комбинираните терапии. И в двете проучвания са участвали хора с нелекуван, неоперабилен меланом в III или IV стадий. В едно от проучванията например nivolumab (инхибитор) и ipilimumab (антиген) увеличават средната преживяемост без прогресия до 11.5 месеца. В друго проучване са участвали пациенти в трети“С“ или IV стадий на заболяването и с мутация BRAF Val600Glu или Val600Lys. Комбинацията от dabrafenib (инхибитор на BRAF) с trametinib (инхибитор на митоген-активирани протеинкинази МЕК1 и МЕК2) е довела до 50% обща преживяемост за период от 2 години. Общите резултати от лечението са идентични и за двете проучвания. Ползите от тези изследвания може да изглеждат скромни по отношение на броя излекувани, но са изключително важни в конкретната ситуация, значими са за намирането на правилното лечение. Тези проучвания предоставят една нова платформа за по-нататъшно комбинирано лечение на меланома и на други типове рак.

Увеличението на честотата на заболяемост от меланом е предизвикателство както за общественото здраве, така и за онкологията. Въпреки че генетичните предиспозиции са признати, повече от 90% от случаите на меланом се дължат на увреждане на кожата от ултравиолетовата (UV) радиация, която се натрупва с течение на времето. Реалната възможност да се овладее това заболяване е повече в превенцията, отколкото в лечението. Така например в САЩ 40% от хората докладват за слънчево изгаряне всяка година. 30% от белите жени в САЩ на възраст 16-25 години използват солариуми, въпреки че тези устройства са класирани в първа карценогенна група от Международната агенция за изследване на рака. Така може да се обясни по-бързото нарастване на броя на случаите на меланом при жени спрямо случаите при мъже.

Гери Гай и кол. смятат, че превенцията може да намали случаите на меланом с 20%. Австралия е водеща в света по честота на меланом и е пионер в мерките за намаляване на риска за общественото здраве – например чрез забрана на съоръжения за придобиване на изкуствен тен в щата Виктория. Програмата SunSmart насърчава образованието, сътрудничеството и колаборацията, за да се намалят негативните влияния, свързани с рак на кожата. Очакванията са за всеки инвестиран австралийски долар да бъдат спестени 2,30 долара. Икономическите последствия от меланом са важни, тъй като промените в околната среда и миграцията означават, че повече хора в по-бедните страни ще бъдат изложени на по-голям риск от UV лъчение в бъдеще. Цената на грижите за заболели от меланом в САЩ е вече 3,3 млрд. долара годишно. Ето защо позитивизмът от новите лекарствени комбинации, изразен на ASCO, намалява заради потенциалната цена на медикаментите. Това доказва икономическите и здравните ползи от инвестиции в превенцията.

Меланомът очертава моментната картина на съвременните изследвания върху раковите заболявания, като подчертава значението на комбинирания подход не само на терапевтично ниво, но и за споделяне на научните постижения в различните дисциплини, както и за пренасяне на молекулярните постижения в клиничната практика. Важно е значението на правилното образоване на пациентите от всички здравни специалисти с цел да се намали рискът. Преди всичко изследванията на меланома илюстрират това, което вече е ясно на Американското дружество по клинична онкология – че постоянството и находчивостта показват несъмнен напредък срещу смятани за нелечими ракови заболявания.

„The Lancet“

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.