Вие сте в: Начало // Всички публикации // За академизма и закона

За академизма и закона

Повод да напиша тези редове е информацията „Как главните асистенти станаха асистенти“, „Форум Медикус“, бр. 2/19.01.2015 г.

Ще започна с това, че чест прави на ръководството на Медицинския университет в Плевен, че дълбоко е наясно с научните тъпотии в Закона за развитие на научния състав, валиден от януари 2011 г. – един печален научен факт. В конкретния случай 87 (осемдесет и седем) главни асистенти от Медицинския университет в Плевен ще преминат в длъжност асистенти, но ще им бъде обещано, че пак ще станат такива, след като защитят научната степен „доктор по медицина“. Да, морално е, и е човешко преди всичко да им се обещае, както и да се изпълни обещанието.

Къде са академичните ръководства на другите медицински университети е друг въпрос. А има много такива, които вече се облажиха от закона. Цялостно сега се става далеч по-лесно и дори безгрижно: доктор по медицина, доктор на медицинските науки, професор, в сравнение с миналото. Погледнете какво се случи в академичната гилдия от четири години насам? Извинявам се на истинските научни творци в медицинското творчество. Все още има такива и дано оцелеят… Но инфлацията в академичните степени и звания е пълна през последните години. Няма го „омразният“ ВАК, пълна свобода за изява на научни демократопати и т.н.  В творчеството на студентите кръжочници имаше много по-голяма степен на нестандартно научно мислене, на несравнимо по-задълбочени разработки, отколкото сега.

Уважаеми научни ръководители академици, професори, доценти и прочие. Къде бяхте досега?

Живот и здраве, не след дълго ще се борим да въведем организацията на спешната помощ в Румъния. А може би и техния опит за закриването на псевдонаучни степени и звания?

На стари монети преди 9. 9. 1944 г. пишеше „Боже, пази България!“

Проф. Христо КУМАНОВ, дмн

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.