Вие сте в: Начало // Всички публикации // Ваксините – в омагьосан кръг от субективни грешки и обективни обстоятелства

Ваксините – в омагьосан кръг от субективни грешки и обективни обстоятелства

Ескалиралото през седмицата напрежение, породено от изчерпването на някои ваксини от задължителния имунизационен календар, стана повод за неотложна пресконференция. На 9 октомври т.г. служебният министър д-р Мирослав Ненков в присъствието на експерти от МЗ направи специално изявление.

Министърът започна с анализ на фактите – производството на ваксини е сложно и присъщо на големи компании. Възникналата ситуация с липсата на достатъчно ваксини за новородените до 6 години има поучителна предистория. Защото е налице фирма, спечелила конкурс за осигуряването на 6-валентна ваксина до края на 2014 г. – ваксината присъства в Позитивния лекарствен списък като „спринцовка с две игли“. Но се оказва, че фирмата не може да достави количествата по технически причини. Тогава фирмата предлага същата ваксина във флакон – такава модификация обаче не фигурира в Позитивния списък и заплащането с публични средства става незаконно. Това принуждава МЗ да прекрати договора за 6-валентната ваксина. Доставчикът, спечелил конкурса, обжалва това решение пред КЗК, предстои процедура във ВАС, което също блокира процесите.

„Поставени бяхме в ситуация с вързани ръце, което наложи да потърсим варианти“, каза министър Ненков. Той поясни, че е взето решение да се върви към договор за доставка, която да се извърши не чрез възлагане на обществена поръчка, а чрез директно договаряне, без да се чака решението по обжалването. Министър Ненков подчерта, че директното договаряне е възможно чрез позоваване на чл.90 т.4 от ЗОП, а целта е да се осигурят 40 хил. ваксини до края на 2014 г. Очаква се, че тези ваксини могат да се съберат само като „отказани количества от други страни“. На директното договаряне право да се явят имат всички търговци на ваксини на пазара.

Съществуват, разбира се, и други препятствия. Едното от тях е фактът, че е забавено променянето на Наредбата за имунизациите, където сега трябва да се фиксират поправки не според валентността на ваксината, а в списъка на заболяванията, които подлежат на ваксинация. По въпроса се работи в МЗ и се очаква тези поправки да станат факт през текущата седмица. Второто препятствие е свързано с изискването за опаковки на български върху лекарствените продукти, които се внасят у нас. В МЗ обаче смятат, че поради спешността на осигуряването на ваксините това условие може да се заобиколи – особено силен е аргументът, че с ваксините се работи в РЗИ, оттам те се доставят на ОПЛ – на практика тези ваксини ще бъдат достъпни само за компетентни лица.

С присъщата си откритост министър Ненков обясни, че е възможно да бъде осъден за някои от решенията, взети в спешен порядък. Той обясни обаче, че според нормативите глобата би била персонална и той поема отговорността си, защото „не можем повече да оставим децата да чакат“. Той изрази съжаление, че е получил лошо наследство, но и ще остави лошо наследство по този проблем. И препоръча промени в законовата уредба чрез създаване на възможности да се планира и договаря за по-дълъг период, което неизбежно ще предотврати следващи, толкова критични ситуации.

Становище на БЛС

Във връзка с разпространено на 8 октомври т.г. циркулярно писмо до медиите относно проблеми с доставката на ваксини БЛС изпрати писмо до министъра на здравеопазването, в което изразява своето становище.

В цитираното писмо председателят на пациентска организация „Заедно с теб” Пенка Георгиева отправя обвинения за непрозрачни практики при организиране на тръжни процедури за доставка на петвалентни и шествалентни ваксини. Оставаме неприятно изненадани от изнесеното в публичното пространство от г-жа Георгиева поради известния факт, че в ИАЛ не е постъпвало заявление от фармацевтичните компании за внос на 6-валентни ваксини, а по същество прозрачността се гарантира и от Позитивния лекарствен списък.

Българският лекарски съюз категорично смята, че становища за „модерни” или „остарели” „форми на ваксини” са несъстоятелни, особено когато се коментират от немедицински експерти. Същото важи и за „предложенията”, свързани с антигените във ваксините и предстоящата евентуална промяна в Имунизационния календар на Р България. Нека оставим на медицинските експерти правото да дават становища по медицински теми.

Препоръката, направена от г-жа Георгиева, относно организацията на експертни съвети и кръгли маси по теми, свързани с ваксините и евентуални промени в Имунизационния календар, е закъсняла, тъй като такива вече са организирани. Още в началото на годината се състоя и  среща на най-високо експертно ниво с основна цел – коментиране на евентуална промяна в Имунизационния календар. Проведени са и други дискусии с участници водещи епидемиолози, микробиолози, вирусолози и други експерти, доказали своя опит през годините.

Използваното понятие „законна” ваксина не съществува в нито едно законодателство от европейски или международен мащаб. Има регистрирани и нерегистрирани ваксини.

От години се водят разговори между фармацевтични компании и институции за промяна в начина на организиране на търгове, ето защо БЛС изцяло подкрепя усилията за промяна с регламент от дългосрочни 2-3-годишни тръжни споразумения.

Смятаме, че най-малко пациентска организация трябва да създава напрежение сред обществото с недоказани, неверни и некомпетентно поднесени факти, когато съществуват обективни причини за липсата на ваксини и изпълнение на имунизационния календар. Смятаме, че предвид липсата на съответната медицинска компетентност ролята на пациентските организации е не да изземват функциите на специалистите, а да помагат на институциите за решаване на проблемите, както и да не създават допълнително напрежение сред обществото. Ако зад сегашната реакция стоят само опити да се дискредитират водещи фармацевтични компании, съсловната организация на българските лекари  може само да  зададе въпрос дали такъв трябва да бъде обликът на пациентските организации?

Смятаме, че в тази ситуация всички заедно трябва да подкрепим хората, от които зависи осигуряването на ваксини за българските деца – министъра на здравеопазването, медицинските експерти, фармацевтичните компании. Не бива да подлагаме обществото на слухове, водещи до ескалиране на напрежението и пораждане на съмнения в компетентността на институциите и лекарите!

Писмото е подписано от д-р Цветан Райчинов, председател на УС на БЛС

Позиция на национално представителни пациентски организации

В последните дни се появяват публикации, които смущават спокойствието на гражданите относно липсата на 5-и 6-валентни ваксини за бебета – проблем, който съществува от няколко месеца. Доставките са затруднени и това е проблем на министерство на здравеопазването. Яснота по въпроса може да се получи само от министерството, но ние сме притеснени от „фактите“, които се подмятат в публичното пространство.

Ние – национално представителните пациентски организации, сме на мнение, че е недопустимо да се внася страх в обществото на база предположения и недоказани факти!

Обединени от вярването, че обществото не бива да бъде заблуждавано, бихме желали да изложим следните доказани факти:

1. След направена проверка в Изпълнителната агенция по лекарствата не получихме потвърждение за внос на 6-валентни ваксини на територията на България.

2. От години се водят разговори между фармацевтични компании и институции за промяна в начина на организиране на търговете и преминаване към дългосрочни споразумения, което е и икономически най-изгодният модел за държавата.

Смятаме, че в тази ситуация пациентските организации трябва да подкрепят всички участници в трудния процес за осигуряване на ваксини за българските деца – министъра на здравеопазването, неговите експерти и доставчиците. Не бива да подлагаме обществото на слухове, водещи до ескалиране на напрежението и пораждащи съмнения в компетентността на институциите!

Позицията е подписана от: Българска асоциация за закрила на пациентите, Конфедерация за защита на здравето, Национална пациентска организация, Федерация български пациентски форум.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.