Вие сте в: Начало // Всички публикации // Дефицит и актуализация

Дефицит и актуализация

Д-р Илко Семерджиев:

Да се мисли експертно

– Не очаквайте да има някаква промяна към по-добро развитие в здравеопазването, докато там не се предприемат реформи. Наблюдавам изключително политическо говорене и много малко експертно говорене в публичното пространство. Нека да видим числата, защото те ни дават основание да правим изводи за актуализация или за липса на актуализация. До момента Министерството на финансите се е отчело за първото четиримесечие и дефицитът, който се очертава в НЗОК за това време, е 172 млн. лв. В същото време обаче съществуват два буфера в бюджета на МЗ. Според Закона за държавния бюджет единият буфер – максимален ангажимент за разходи, е 194 млн., а вторият – за нови разходи до края на годината, е 188 млн. лева. Това са 382 млн. лева, които още не са използвани. А вече говорим за актуализация? Когато имате деклариран дефицит от 172 млн. лв., екстраполиран до края на годината до 328 млн., а са налице 382 млн. неизползвани – за какво говорим? Очевидно става въпрос за политическа кампания – тя най-напред беше в областта на банките и очевидно не успя. Сега „тръгна“ в областта на НЗОК. Както говорим за банките – че там не трябва да има публични произволни приказки, същото трябва да кажем и за НЗОК. Защото НЗОК на практика е нашата здравна банка. В момента някой се опитва да срути НЗОК с неверни данни в публичното пространство и с изцяло злонамерено политическо говорене.

През 2011 г. разходите за лекарства в бюджета на НЗОК са били 391 млн., а през тази година са 556 млн. лв. Навсякъде в света този разход спада, а в България се увеличава, като за няколко години ръстът е 10%. През 2000 г. отчетохме около 1 млн. хоспитализации, през миналата година – 2 милиона. Това трябва да ни насочи към контрол на случващото се в болничната помощ.

Освен това 48,5% са хоспитализациите по спешност през това полугодие. От приетите само 5% остават в интензивните отделения. Това показва, че има 40% злоупотреба със спешните портали. Основната вина е на тези, които говорят в медиите по един абсолютно безсъдържателен начин. Когато се каже, че през септември парите свършват и няма повече хората да бъдат лекувани, всеки с хронично заболяване се чувства застрашен.

Доц. Атанас Щерев:

Нужен е пакет от мерки

– Не смятам, че системата ще бъде оставена да фалира. Тя не работи добре, но ще се закърпи положението за пореден път. Ако говорим за реформа, тя е много болезнена и е преди всичко в начина на финансиране. Реформа в здравеопазването може да се направи само в началото на мандата в една спокойна политическа обстановка. Невъзможно е с обвинения от ляво или от дясно да се прави реформа.

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се организира държавен фонд, от който да се плаща за бедни и безимотни български граждани. Около 1 млн. български граждани се лекуват в болниците в крайна фаза на своето заболяване, а ние се правим, че ги няма. Никой не плаща за тяхното лечение. Така се натоварват болниците – предимно държавните и общинските болници. Хората страдат, защото идват в крайна фаза на заболяването си, а лечението тогава е най-скъпо и най-малко ефективно. Крайно време е да се разбере, че това е един огромен проблем.

След това трябва да се образува касова цена на НЗОК. Тя сега плаща около 40% от работата, която извършват лекарите и болниците, и това трябва да се разбере. Всеки трябва да бъде задължен да си направи доброволно осигуряване, ако не иска да доплаща. Държавата освен това трябва да осигурява широкомащабна профилактика и диспансеризация, и то чрез програми. Накрая трябва да се въведат диагностично свързаните групи. Това е пакет от мерки и ако една от тях не се изпълни, няма реформа в здравеопазването. Всичко това става с консенсус в обществото, с разбиране и с воля за промяна. Не виждам начин скоро това да се случи.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.