Вие сте в: Начало // Всички публикации // Превенция на захарен диабет и затлъстяване

Превенция на захарен диабет и затлъстяване

Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет в София спечели като партньор голям европейски проект по Седма рамкова програма, който стартира от 1.1.2013 г. и е със срок от 5 години – до 01.1.2018 г. Наименованието на проекта е PREVIEW. Водещ партньор е Дания, съответно университетът в Копенхаген. Ние сме партньори със следните държави: Дания, Англия, Испания, Италия и Финландия. Заедно с нас водещите партньори са 6. Към екипа участват партньори от Германия, САЩ, Нова Зеландия и Швеция, които ще имат задачи в определени етапи на научните изследвания. Българският екип е с координатор проф. д-р Надка Бояджиева, ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология в Медицинския университет в София, и доц. д-р Светослав Ханджиев – национален координатор като председател на Българското дружество по затлъстяване с метаболитни заболявания. Медицинският университет и ректорът чл.-кореспондент проф. д-р Ваньо Митев е принципал за България с изискванията за административни и финансови отговорности за европейските проекти.

Това съобщение е много радостно и важно за българската медицина и за пациентите, защото основната цел на проекта е да се осигури в продължение на пет години профилактика на здравето на голям брой българи, които са с наднормено тегло/затлъстяване и със симптоми на предиабет. Захарният диабет е социалнозначимо заболяване, ежегодно броят на диагностираните се увеличава в световен мащаб, затлъстяването има доказана роля в механизмите на инсулинова недостатъчност и резистентност и ранната профилактика е с голямо значение, за да се спре развитието на болестта. Научните изследвания върху предиабет и върху механизмите на инсулинова резистентност на колектива, ръководен от проф. д-р Надка Бояджиева, стартираха още от 1979 г., когато доказахме и публикувахме рисковете за предиабет още от вътреутробното развитие и в периода на кърмене, установявахме как вещества и фактори стимулират развитието на това рисково състояние. По-късно нашият екип свърза тези изследвания с метаболитен синдром и затлъстяване, за първи път доказа и публикува нови факти, свързани с ролята на два водещи хормона – грелин и лептин, в регулация на апетит и механизми на затлъстяване. Посоченото бе и обект на успешно защитения дисертационен труд на д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм, която сега е главен асистент на катедрата и главен изпълнител на научните изследвания по настоящия проект. Проучванията в областта, свързана със спечеления проект, продължиха. През последните 4 години за първи път публикувахме за: ролята на гликемичния индекс на храната в механизмите, регулиращи затлъстяването; ефектите на палмовото масло върху метаболизма и риска от захарен диабет; ефекти на фармакологичните средства върху метаболизма и инсулиновата резистентност и др. Изследванията на колектив Ханджиева-Дърленска и Бояджиева спечелиха международно признание в тази област, наши и  международни награди. Посочваме тези факти, за да подчертаем, че нашият научноизследователски екип има опит, който е доказан, и това е една от предпоставките да спечелим и работим успешно върху проекта. Важна предпоставка също е спечеленият и изработен отлично от колектив с ръководители доц. д-р С. Ханджиев и д-р Т. Ханджиева-Дърленска Европейски проект като партньори към Шеста рамкова програма на Европейския съюз, свързан с хранене и метаболизъм, наречен ДИОГЕНЕС (период от 2008-2012). Чрез научните резултати от работата д-р Теодора Ханджиева-Дърленска защити и втория си дисертационен труд в Университета на Копенхаген върху хранене и метаболизъм. Взети заедно, посочените факти определиха както спечелването на този проект, така и доверието на европейските партньори в капацитета на екипа на Медицинския университет в София.

Какви са основните задачи на този проект?

Те са много и различни в годините, но ще се спрем на водещите през първия период:

1. Необходимо е да се направи скрининг на значим брой българи с наднормено тегло/затлъстяване, за да се определят тези, които имат симптоми на предиабет. Изследванията включват различни методи в скрининга, като водещи са клиниколабораторните показатели, определяне на метаболизма, характеристика на мастната тъкан и нейното разпределение, общото тегло и редица други.

2. По време на скрининга пациентите, показали риск от предиабет с наднормено тегло и непрекарали заболявания, които ги изключват от участие в проекта, могат да бъдат включени в научните изследвания, като продължат в проекта за период от над 3 години.

3. След скрининга се сформират групите, с които имаме няколко етапи на работа в профилактика и контрол, свързани с хранително-диетичен режим, физическа активност, психологически контрол с помощ и редовно наблюдение на постигнатото в здравето на всеки индивидуален участник.

4. В хода на научните изследвания ще се определят много параметри на ефекта на хранително-диетичните режими, комбинация с адаптирана към индивидуалния метаболизъм физическа активност и натоварване, за да се изработи обща платформа с европейските партньори. Предвиждаме също научните изследвания да се публикуват в международни списания и да се осигури специализация на младите български учени във водещи научни лаборатории в Европа.

Крайната цел е да се изработи в Европейския съюз обща концепция за ранна профилактика на захарен диабет, ранно откриване на предиабет, определяне на факторите, които водят до развитие на заболяването и лечение на затлъстяване чрез диетичен режим и физическа активност със запазване на постигнатите положителни резултати за всеки гражданин за години напред.

Както посочихме, проектът стартира от 1.1.2013 г. и сега българският екип, който включва лекари специалисти, включително ендокринолози, клинична лаборатория и кардиолози, медицински специалисти и сътрудници, работи успешно. Всички изисквания на законите у нас и на Европейския съюз бяха спазени и осигурени още през първите месеци на проекта. През 2013 г. и началото на 2014 г. трябва да завършим скрининга и да успеем да включим в рандомизация 310 българи от двата пола на различна възраст, които са с предиабет и наднормено тегло/затлъстяване. Има възрастово ограничение, т.е. в проекта могат да участват хора на възраст от 25 до 45 години и от 55 до 70 г. Партньорите приехме, че възрастта между 45 и 55 години за жените е свързана с промени в хормоналния статус и това ще се отрази на точността на резултатите. Понастоящем българският изследователски екип напредна значимо в изпълнение на задачите. Ние успяхме да подложим на скрининг значим брой кандидати за участие в проекта, да рандомизираме и започнем работа с първите групи чрез специфичния за изследването хранителен режим и да постигнем първите положителни резултати с хората. Най-положителното е, че участниците досега се чувстват добре от хранителния режим, намаляват здравословно теглото си (без резки, изтезателни периоди, известни ни от други хранително-диетични режими), чувстват се психологически добре и са готови за навлизане във втория етап на повишена физическа активност. Кратък бе периодът на скрининговите изследвания, но екипът работи реално без отпуски през целия пролетно-летен период и това определи решението да съобщим нашите първи резултати на медицинската общественост и чрез настоящата статия да поканим желаещите да се включат в научното изследване.

Условията за записване са: възраст 25-45 г. и 55-70 г., повишено общо тегло или затлъстяване, данни от предишни изследвания за предиабет или данни за наследствен захарен диабет, както и добро здраве без тежки сърдечно-съдови, мозъчни, бъбречни, чернодробни и онкологични заболявания. Желаещите да се включат могат да се обадят на телефон 0887944115, на който винаги ще може да се проведе телефонното интервю в рамките на цялата седмица (екипът работи в събота и неделя). Ще се проведе кратко телефонно интервю, за да се установи желаещият отговаря ли на критериите за включване в проекта и ще започне научното изследване с първия ден на клиниколабораторно изследване и лекарски прегледи.

Въпросите, които ни се задават от досегашните участници в проекта, са свързани с техния опит от предишни използвани диетични режими за отслабване, включително и от скъпо платени програми за отслабване или консултации. Ето отговорите на най-често задаваните въпроси от кандидатите за участие в проекта.

- Заплаща ли се нещо от участника през тези пет години? Отговорът е: НЕ. Участниците НЕ заплащат нищо в хода на цялостното проучване, вкл. и храната, която е за първите два месеца, давана с цел да потисне развитието на диабет и да намали затлъстяването. Храната е безплатна. Производителят на тази храна е спечелил конкурс, тя се произвежда от водеща институция в света, тя е богата на минерали и витамини и на хранителни вещества, но с ниска калоричност. През цялостния период на клиниколабораторните и лекарски прегледи участникът не заплаща нищо. Той не заплаща и консултациите с ендокринолог и кардиолог. По идея на д-р Ханджиева-Дърленска българският екип внесе новост в проекта, утвърдена от водещия партньор – да се проведат и научни изследвания върху кожата от лекари дерматолози. Тези прегледи също са безплатни. Резултатите, които се получиха досега, са нови и показват важни факти за ранната диагностика на предиабет чрез кожата, а и определят навременна профилактика и лечение на намерените кожни промени. Спечеленият проект покрива разходите за химикали, реактиви и труд при клиниколабораторните изследвания. От есента започва и физическата активност с тренировки и обучение от специалисти, които са и доктори на науките в тази област, чиито консултации и помощ за участниците в проекта са безплатни. В заключение: чрез настоящия проект ще се осигури профилактика на здравето на значим брой българи, без те да заплащат разходите за прегледи, за диетичен с физическа активност режим, вкл. и психологическа работа. Цялостната дейност по проекта се извършва от лекари и медицински специалисти.

- Когато е постигнат резултатът с намаляване на теглото, няма ли да се получи разочарование – да възстановят бързо теглото си, дори да надвишат предишното ниво след спиране на диетата?

Отговорът е: НЕ. Защо? Силата на този научноизследователски проект е в постоянен контрол, наблюдение и стъпка по стъпка утвърждаване на постигнатия резултат с цел подобряване на здравето на участника. Това не е едномесечен, двумесечен хранителен режим, това е стъпалообразна, продължителна с години програма, чиято основна цел е да потисне факторите за развитие на захарен диабет, да се намали до нормалност теглото на участника и се подобрят здравето и общото състояние, да се стабилизира на физиологично ниво метаболизмът на всеки участник. Тези цели се постигат именно с продължителността на проекта и в непрекъснатата работа на лекарите и екипа с участниците. Накратко: метаболизмът на всеки участник трябва да се нормализира и да се запази в годините, което е изключително важно за цялостната функция на организма. Ето защо психологическата работа в групи с участниците в продължение на три години е важен елемент на проекта. Българският екип премина обучение в Германия за психологическа работа с участниците в проекта и това е един от значимите етапи на проекта.

- Какви нежелани реакции (ефекти) може да се очакват под влияние на хранително-диетичния режим?

Отговорът е: незначителни до липсващи. Защо? Защото този изследователски проект стъпва на резултатите, получени при научните изследвания върху хора със затлъстяване и различни хранителни режими при програмата ДИОГЕНЕС, когато определяхме и ролята на гликемичния индекс на храните. Новост и голяма отговорност на настоящия проект е да се справим с риска от предиабет при пациентите. Поради това ние наблюдаваме всяка реакция, свързана и с метаболизма. Досега нямаме данни за риск от хранителния режим – участниците съобщават, че се чувстват с повишена жизненост и подобрено общо състояние. Това не е клинично изпитване на неизвестно лекарство, проектът е за профилактика на здравето, но ние отчитаме всяка една реакция на участниците.

- Някои от хората със значимо наднормено тегло и по-тежко затлъстяване питат за степента на физическа натовареност.

Имат страх от натоварване с дадени спортни и по-тежки занимания. Няма такава опасност. Физическата активност е важен раздел от работата с участниците в проекта, тя върви ръка за ръка с хранително-диетичния режим и психологическата помощ. Още при първия преглед от лекар участникът получава акцелерометър (уред за отчитане за една седмица на двигателната активност) и попълва въпросник за реалната си двигателна активност. Част от участниците работят и целодневно са на едно място (компютър, офис и др.). Всички партньори поставят данните за двигателна активност на всеки участник в централна компютърна програма, която на базата на индивидуалните особености на здравето, метаболизма и теглото, включително и на създадената налична физическа активност, определя режима, по който ще продължат в проекта. Участниците ще правят това, което те обичат: плуване, ходене пеша, туризъм или друг спорт, който им доставя удоволствие и същевременно стабилизира функциите на организма. Нито един участник няма да бъде натоварен с физическа активност, която той не може да извърши, както и завишаването на физическата активност ще бъде плавно, постепенно, ще се извършва в групови туристически и други спортни занимания. Тази част на проекта е много важна за нас, българите, защото много малко хора отделят време, за да спортуват ежеседмично у нас. Чрез участие в проекта ще се осигури разумна седмична, ежедневна физическа активност, която ще допринесе заедно с хранителния режим да се постигнат по-добри и постоянни здравословни резултати. Тук дисциплината на участниците е важна, но и груповата работа помага.

- Много хора, които са с различна степен на затлъстяване, страдат от социална изолация. Какво се случва с тях?

Важен елемент на проекта е работата на участниците в групи с лекари през тези 5 години, където се създават благоприятна социална обстановка и подкрепа от съмишленици в усилията да се укрепи здравето. Ние анализирахме на този първи и кратък по месеци етап ефекта на хранителния режим, работейки в групи от 8-10 участници на всеки две седмици. Нашите предишни научни и публикувани изследвания сочат, че стресът, социалната изолация са фактори както за отключване на захарен диабет, така и за нарушения в метаболизма, включително и за затлъстяване. Намаляването на стреса чрез социалното общуване в групи, партньорството между участници в обмен на информация, както и моралната подкрепа в групата ще помогне да задържим положителните резултати, да постигнем още по-добри резултати  в профилактиката на здравето на всеки участник с години напред.

Заключение

Постижение на Катедрата по фармакология и токсикология в Медицинския университет в София е спечелването на този европейски проект. Благодарим на целия работещ екип в края на третото тримесечие от началото на работата. Благодарим на всички участници, които се включиха както в скрининга, така и на тези, които продължават участието си с доказан предиабет и повишено тегло. Благодарим на ректора, чл.-кор. проф. В. Митев, и на главния счетоводител на МУ г-жа Маркова за подкрепата в изпълнението на финансовите и административните задачи.

Набирането на участници продължава, като първата стъпка на желаещите е да се обадят на посочения телефон 0887944115 за интервю и записване.

Отсега съобщаваме новината, че ще направим с участниците новогодишен бал, за да отпразнуваме постигнатите резултати за първата година и да посрещнем новата с радост и здраве.

Проф. Надка БОЯДЖИЕВА, дмн, ръководител на Катедра по фармакология и токсикология МУ в София

1 Отговор to " Превенция на захарен диабет и затлъстяване "

  1. Време е вече и нашето общество да погледне малко по сериозно над заболяванията каквито са диабета и затлъстяването,което става все по тревожно у малките деца.Ако човек си постави задачи които иска да постигне, то благодарение на силна воля и продължителност в непрекъснатата работа човек ще постигне всичко с което се захване.Трябва да внимаваме с какво се храним,колко калории горим и колко поемаме на ден.Статията е страхотна и се радвам че ни пишете.Не бива да допускаме положението каквото е в Америка такъв голям процент на затлъстяване.Време е обществото ни да се събуди и да действа по адекватно.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.