Вие сте в: Начало // Всички публикации // Десет предимства, които Европейският съюз осигурява на пациентите

Десет предимства, които Европейският съюз осигурява на пациентите

Високо ниво на здравната грижа; право на полза от медицинското лечение; достъп до здравеопазване – превенция, диагностика и лечение, независимо от финансовото състояние на съответната нация. Тези принципи са залегнали в Договора за Европейския съюз и в Хартата за основните права, на тези принципи подчиняват дейността си европейските институции. В навечерието на Европейския ден за правата на пациента ЕК разпространи списък на предимствата на пациентите, които са граждани на Европейския съюз.

1. Да получават здравна грижа, когато посещават друга страна от ЕС

Когато човек се разболее неочаквано при пътуване в друга европейска страна и се нуждае от лекарска помощ, не е нужно да прекратява посещението си и да се връща вкъщи. Единственото условие е да представи своята Европейска здравноосигурителна карта на местния лекар.

2. Да получават реимбурсация за здравните разходи, направени в друга страна от ЕС

Ако човек реши да получи лечение в друга страна от ЕС, той може да бъде реимбурсиран след завръщането си при определени обстоятелства – обикновено до нивото на средствата, които заплаща осигурителният фонд в собствената му страна. В някои случаи местните власти изискват предварително оторизиране за пътуване за лечение в чужбина.

3. Да получават информация за безопасността и качеството на услугите в европейските страни

От 25 октомври 2013 г. във всяка европейска страна ще бъде създаден Национален информационен пункт, осигуряващ пълна информация за правата на пациентите, когато пътуват в страните от ЕС. Пациентите ще получават достъп до достоверна информация за качеството и безопасността на грижата, за да направят информиран избор.

4. Да бъдат лекувани от квалифицирани медицински професионалисти

Пациентите имат гаранцията, че когато получават медицинска помощ в своята страна или в друга страна от ЕС, те ще бъдат лекувани от здравни професионалисти – лекари, зъболекари, медицински сестри, фармацевти и социални работници, които са покрили европейски изисквания за упражняване на дейността си. От националните информационни пунктове пациентите ще получават информация дали съответните здравни специалисти имат разрешения да практикуват.

5. Да получават копия от своите медицински документи

Всеки медицински специалист трябва да осигури на пациента медицински доклад за извършените дейности. Всеки пациент има право да копира този документ, за да осигури продължаване на лечението при избран от него лекар, както и да продължи лечението си в друга страна членка.

6. Да получават рецепти, разпознаваеми в целия Европейски съюз

За да избегнат отлагане, прекъсване на лечението или допълнителни разходи, пациентите трябва да поискат от своя лекар т.нар. трансгранична рецепта.

Европейската комисия е създала правила за признаване на рецептите между страните членки, определила е и минимума елементи, които трябва да присъстват в рецепта на пациент, който пътува до друга европейска страна.

7. Да бъдат лекувани с безопасни и ефективни медикаменти

Лекарствата трябва да бъдат  разрешени от страните членки или от Европейската комисия, преди да достигнат до европейския пазар. Това осигурява на пациентите сигурност, че са лекувани с медикаменти, които отговарят на строгите стандарти за качество, безопасност и ефективност.

След като един продукт е разрешен в съюза и е излязъл на пазара, неговата безопасност се наблюдава през цялото време, за да се гарантират – при поява на странични ефекти – съответни бързи мерки, включващи допълнителни предупреждения, ограничения за употреба или оттегляне от пазара.

8. Да имат право да докладват за подозрителни странични ефекти на медикаментите

Всеки пациент има правото да докладва за странични реакции на лекарствата, които приема, директно до националните власти. Той може да стори това и пред своя лекар, фармацевт, медицинска сестра или друг здравен специалист.

Наскоро ЕК прие нов символ във формата на черен, обърнат надолу триъгълник за идентифициране на лекарствата, които се нуждаят от допълнително мониториране. От септември 2013 г. новият символ ще бъде поставен върху  текста с кратката характеристика, ще бъде съпроводен от информация как да се докладва за странични ефекти според националните правила.

9. Да бъдат лекувани с безопасни медицински изделия

Европейските правила за медицинските изделия – от обикновения бинт до най-сложния животоподдържащ апарат, трябва да осигуряват високо ниво на безопасност на пациента. Трябва да се осигурява и достъп до иновативните технологии.

10. Да се възползват от високите стандарти за качество на кръвта, органите, тъканите и клетките, прилагани в лечението

Европейският съюз е разработил общи правила и процедури за приложение във всички страни, за да гарантира, че дареният човешки материал е безопасен и внимателно изследван, с което да се осигури превенция на трансмисивни болести като ХИВ и хепатит.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

Уебсайт на комисар Т. Борг:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.