Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // В РЗИ в Кърджали преодоляват граници

В РЗИ в Кърджали преодоляват граници

На 30 юли 2012 г. в Регионална здравна инспекция в Кърджали бе открит първият у нас Трансграничен изследователски център „Околна среда и здраве“. Специално за „Форум Медикус“ директорът на институцията доц. Жени Стайкова, дм, разказва за реализацията на проекта, за перспективите, възможностите и предизвикателствата, които предстоят.

- В началото ще припомня, че с развитието на обществено-икономическите отношения през XX в. в медицината се налагат някои нови понятия, едно от които е „Епидемиология на хроничните неинфекциозни болести“ – болести на органите на кръвообращението, злокачествени новообразувания, диабет, хронични болести на белия дроб и др. Те са водеща причина за смърт в световен мащаб, а България не прави изключение от тази статистика. Всички те са свързани в голяма степен с поведенческите фактори на риска – ниска физическа активност, нездравословно хранене, употреба на алкохол, тютюнопушене, редица биологични фактори, както и на замърсената околна среда.

В края на миналия век възниква и понятието „Епидемиология на околната среда“. В международната практика официално е признат терминът „заболяване, свързано с околната среда” (environmental disease). С този термин се отбелязва всяко заболяване, възникващо непосредствено или опосредствено, пълно или частично в резултат на въздействие на околната среда върху човека. В стремежа да се дефинира проблемът, последното определение на СЗО гласи: „Околна среда – здраве” обхваща онези аспекти на човешкото здраве, включително качеството на живота, определени от физични, химични, биологични, социални и психо-социални фактори на околната среда. То също така се отнася до теорията и практиката за оценка, коригиране, контрол и профилактика на тези фактори в околната среда, които могат потенциално да увредят здравето на настоящото и бъдещото поколение”.

Според световни и наши проучвания около 30% от някои болести се дължат на замърсената околна среда – нарушават се функциите на респираторната, на сърдечно-съдовата, нервната, имунната система и др. Страда репродуктивното здраве. Тази статистика достатъчно ясно показва колко е сериозен проблемът.  Всеки компонент на околната среда, замърсен с химични елементи, особено при достатъчно дълга експозиция, води до провокиране на съответни болести.

Както е известно, след промяна в българското законодателство мониторингът на въздуха, водите и почвите вече не се осъществява от РЗИ, а от Министерството на околната среда и водите. През 2011 г. със създаването на Българската агенция по безопасност на храните, дейността по контрола на храните премина към Министерството на земеделието и храните. На практика ние не можем самостоятелно да мониторираме основните компоненти на околната среда, като вземаме проби за анализ, изследваме и извършваме оценка на риска. Разбира се, работим по Националния план за действие „Околна среда – здраве”, но използваме данни на съответните институции. Съвсем различно е обаче, когато разполагаме със собствена съвременна апаратура и методи, чрез които да вземаме проби от основните среди, да ги изследваме и да правим оценка на здравния риск. Става дума за реална снимка на жизнената среда в реално време, още повече че през 2008 г. с Постановление на Министерския съвет Кърджали за втори път бе определен като екологичен  район с висок здравен риск.

Всички тези факти ме амбицираха да кандидатствам по европейски  проект за изграждането на модерен център, в който да бъде осъществяван постоянен контрол на компонентите на околната среда и да се прави оценка на риска за здравето на населението.

Проектът стартира през април 2011 г., като финансирането е по оперативна програма „Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013”. Водеща институция по изпълнението му е РЗИ в Кърджали с партньори Сдружение „Обществена коалиция за здраве” – Кърджали, и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския факултет към Тракийския университет в Александруполис – Гърция. Срокът за реализация е 22 месеца, а общата стойност е 1 977 362 евро.

Мога да определя идеята като много амбициозна, защото по подобни мащабни проекти обикновено кандидатстват общини, министерства и т. н. Вярвах в успеха на начинанието, но същевременно изпитвах нотки на съмнение, тъй като подобно нещо не се е случвало досега. Съзиданието и позитивизмът на проекта – строителство, оборудване, дейност, остават в РЗИ в Кърджали.

Въпреки че става дума за регионален проект, ние получихме пълната подкрепа на M3, на областния управител на  Кърджали и на Общинския съвет в града.

След като подписахме договора, започна и реализацията. Успешно бяха осъществени необходимите тръжни процедури, строителството, доставката на апаратурата. Центърът е оборудван с изключително модерна апаратура за изследване на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви, храни), както и на биологични материали: атомно абсорбционен спектрофотометър, ICP – индуктивно свързана плазма, хроматографи – газов, течен и йонен, спектрофотометър UV-VIS и др. Разполагаме и с апаратура за микробиологичен контрол на средите. Искам да подчертая също така, че е разработен специален софтуерен продукт, който дава възможност за обработка на данните в реално време, както и за трансгранична връзка с колегите от Александруполис. За да работи пълноценно лабораторията, в момента се подготвяме за акредитацията й като изпитвателна от Изпълнителна агенция БСА, съгласно БДС EN ISO/IES 17025:2006.

Бих желала да изкажа благодарност към екипа, защото без всеотдайността на колегите това нямаше да се случи. До момента сме изпълнили успешно всички заложени дейности в проекта.

Но най-трудното тепърва предстои. Колегите химици, лаборанти и микробиолози трябва да положат много усилия, да се обучат да работят с новата апаратура и да въведат съответните методики. До края на годината ще направим всичко възможно да отговорим на изискванията, за да се акредитираме като изпитвателна лаборатория и да започнем легитимна дейност. След получаване на сертификата е необходимо да създадем устойчивост на проекта и да го изпълним със съдържание. Независимо че сме регионална структура, можем да изследваме проби от други институции, както и от физически и юридически лица.

Кърджали е екологично рисков район, а проблемите, свързани със замърсяването на околната среда и влиянието й върху здравето на хората, са значими в световен мащаб. Вярвам, че реализирането на проекта ще допринесе за предприемането на адекватни мерки от институциите за подобряване на качеството на жизнената среда, както и за изработването на профилактични програми с цел подобряване на здравния статус на хората.

В заключение искам да кажа, че бях много приятно изненадана и удовлетворена от факта, че Техническият секретариат в Солун посочи нашия проект като пример за добра европейска практика. Това признание ни задължава много не само да финализираме проекта – през януари 2013 г., а и да осигурим неговата дълготрайна устойчивост. Вярвам, че ще успеем.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.