Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Сагата приключва – болниците ще се слеят

Сагата приключва – болниците ще се слеят

МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ в града ще бъде преобразувана, като в нея ще се „влее“ Университетската болница. Това е решението на Общото събрание на акционерите в МБАЛ. В подкрепа на решението са гласували притежателите на 87,82 % от капитала на търговското дружество.

На Общото събрание е приет и финансовият отчет на дружеството за 2011 г. Отчетената загуба за 2011 г. е 1 млн. лв. Задълженията на МБАЛ „Стоян Киркович” са в размер на 12 млн. лв., от тях просрочените са 8 млн. лв. Общите задължения на двете – областната и университетската болница, са 22 млн. лева.

- Обединението на двете лечебни заведения няма да доведе до сътресения и ще бъде полезно за всички работещи. Целта на преобразуването е да се създаде една голяма работеща структура, която да оказва помощ на всички нуждаещи се пациенти, заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Атанасова. Като една от основните цели на обединението тя посочва покриването на високите изисквания на медицинските стандарти за трето ниво на компетентност. Болниците се намират в една и съща сграда и със сливането им в едно търговско дружество ще се обединят както персоналът,  така и наличната апаратура, с което ще се подобри качеството на оказваната медицинска помощ.

Очакванията на здравния министър са новата болница рязко да подобри финансовата си дисциплина. Министър Атанасова потвърди, че към момента като директор на новата структура ще остане настоящият управител на многопрофилната болница.

През следващите седмици предстои процедура по ликвидация на Университетската болница в Стара Загора като търговско дружество и учредяване и регистрация на новия правен субект – правоприемник на двете досегашни търговски дружества.

Пресцентър на МЗ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.